30 yıl üzeri emekli ikramiyesi dilekçesi

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi dilekçesi

30 yıldan fazla çalıştıysanız 30 yıl üzerinden ikramiye aldınız. 30 yıl üzeri hizmet sürenize emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

Anayasaya Mahkemesi , 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; "emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına" ilişkin hükmünü oy çokluğuyla iptal etmiştir.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun"Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasında; "İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir." hükümleri bulunmaktadır.

Danıştay 2. Dairesinin 2005/4297 Karar, 2004/7942 Esas Sayılı ve 23.12.2005 Tarihli Kararında; Harcırahın hak sahibi bakımından kazanılmış bir hak teşkil ettiği ve bu bakımdan idareye yapılacak bir başvuru üzerine alınacak cevap doğrultusunda İdari Yargılama Usul Kanununda belirtilen süreler içerisinde dava açılabileceği hükmünü vermiş olup, 2577 Sayılı Yasa'da öngörülen zamanaşımı süresini kamu çalışanı lehine geniş yorumlamıştır.

Danıştay 2. Dairesinin 2005/4297 Karar, 2004/7942 Esas Sayılı ve 23.12.2005 Tarihli Kararına göre; yazılı istek üzerine atanmaları nedeniyle kendilerine harcırah ödemesi yapılmayan kamu çalışanları, 5 yıl içerisinde harcırah talebini içeren bir dilekçe ile kurumlarına başvurup gelecek cevaba göre idare mahkemelerinde 60 günlük süre içerisinde dava açma hakkına sahiptirler.

Anayasaya Mahkemesinin 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2014 Tarihli ve E: 2013/111, K:2014/195 Sayılı Kararı.

Danıştay 2. Dairesinin 2005/4297 Karar, 2004/7942 Esas Sayılı ve 23.12.2005 Tarihli Kararı.

Bu kararlara göre 30 yıldan fazla çalıştıysanız 30 yıl üzerinden ikramiye aldınız. 30 yıl üzeri hizmet sürenize emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazrıladıgımız dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Not: Dilekçeyi iki nüsha düzenleyip imzalayınız. Bir nüshasını saklayarak bir nüshasını mutlaka iadeli tahattlü olarak Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresine gönderiniz. Gönderi evraklarını da saklayınız.

İdari İşlemin İptali İçin Üst Makamlara Başvurma ve Dava Açma Süresi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Üst makamlara başvurmayı tanımlayan 11. maddesindeki;

"1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır."

Hükümleri gereği idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken işlem dilekçenin görev yapılan kuruma verilmesi ve dilekçede, dilekçenin işlemi gerçekleştiren makama iletilmesi istenilmelidir. Direkt olarak üst makamlara dilekçe ile başvurulmamalıdır. Hiyerarşi takip edilmelidir.

İdari işlemin iptali için üst makamlara başvurma işlemi işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracaktır. İdarenin dilekçenize olumsuz (red) cevap vermesi halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılacaktır. Bu durumda 60 günlük dava açma süresini aşmamaya ve dava dilekçesi hazırlıklarının yapılabilmesi için sendikaya zaman bırakmaya dikkat edilmelidir.

Kısacası size gelen cevap ( 60 gün içinde) ve başvuru dilekçeniz ve ekleri ile birlikte acilen sendika ile iletişime geçerek dava açılma işlemlerini başlatmanız gerekmektedir.

İdare size cevap vermeyebilir bu durumda dilekçenize 60 gün içinde cevap verilmezse İdari Makamların Sükütu veya Zımni Ret İşlemi uygulanarak dava açılmalıdır.

İdari Makamların Sükütu veya Zımni Ret İşlemi

Başvuruların başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlayan 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde zımnen reddedilmiş sayılacağı; zımni ret işleminin iptali istemiyle açılacak davaların da, bekleme süresi olan 60 günün bitiminden itibaren, idari mahkemesinde dava açma süresi olan 60 günlük süre içerisinde açılması hukuki gerekliliktir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Zımni ret işlemi idareye dilekçenin verilmesinden sonra başlayıp 60. günü son bulur. Bu 60. günden sonraki 60 gün içinde idari davanın açılması gerekmektedir. İdarenin cevap vermesi beklenmemelidir.

NOT: Dava açıldıgında davayı kaybetmek elbette bir risktir. Davayı kaybetmeniz halinde kaybınız 1000 TL civarında olacaktır. Eğer alacagınız miktar bu kayba degecekse mücadele edin diyoruz. Yok alacagınız az bir şeyse de ugraşmayın diyoruz.Zaman aşımı 5 yıl oldugundan dilkeçe tarihi ile emeklilik tarihi arasında 5 yıldan fazla bir zaman olmamalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.