36 bin kadronun 1.217'si dağıtıldı

36 bin kadronun 1.217'si dağıtıldı

Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 36 bin adet kadronun 1.217 adedinin kurumsal dağılımı belli oldu

Bilindiği üzere, tüm kamu kurumlarına, 2015 yılında tahsis edilen atama izni sayısı 36 bindir. Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanının önerisi doğrultusunda,36 bin adet kadronun 1.217 adedinin kurumlara dağılımı bugün itibariyle açıklandı.

Kalan kadroların dağılımı, muhtemelen, geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki ay içerisinde yapılacaktır.

İŞTE DAĞITILIMA DAİR ONAY

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2014 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2014 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2014 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2014 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2015 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2015 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

İŞTE RESMİ DAĞILIM

(I) SAYILI CETVEL

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1

ADALET BAKANLIĞI

20

2

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

10

3

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

10

4

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

20

5

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

10

6

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2

7

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2

8

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

2

9

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

10

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

10

11

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

12

BAŞBAKANLIK

20

13

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

20

14

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

20

15

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

3

16

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

20

17

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

10

18

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

19

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

20

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

10

21

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

22

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

23

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

20

24

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

10

25

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

26

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

27

EKONOMİ BAKANLIĞI

15

28

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

29

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

15

30

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

31

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

10

32

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

20

33

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

20

34

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

35

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

20

36

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI

10

37

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

10

38

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

20

39

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

10

40

KALKINMA BAKANLIĞI

20

41

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

10

42

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

5

43

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

44

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

45

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

20

46

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

3

47

MALİYE BAKANLIĞI

20

48

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

49

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

50

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

51

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

20

52

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

53

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

20

54

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

10

55

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

10

56

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

60

57

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

10

58

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

10

59

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

10

60

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

61

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

10

62

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

63

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

64

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

10

65

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

2

66

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

10

67

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

10

68

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

2

69

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

3

70

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

10

71

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI

5

72

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

10

73

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

74

TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

75

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

5

76

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

20

77

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

2

78

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

79

YARGITAY BAŞKANLIĞI

10

80

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI

5

81

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

10

82

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

83

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

10

---

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

3

2

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

3

3

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3

4

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

3

5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

3

6

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

3

7

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

3

8

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

3

9

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

3

10

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

3

11

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3

12

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

3

13

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

3

14

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

3

15

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

3

16

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

3

17

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

3

18

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

3

19

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

3

20

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

3

21

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

3

22

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

3

23

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

3

24

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

3

25

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

3

26

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

3

27

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

28

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

3

29

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

3

30

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

3

31

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

3

32

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

3

33

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

3

34

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

3

35

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

3

36

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

3

37

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

3

38

EGE ÜNİVERSİTESİ

3

39

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

3

40

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

3

41

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

42

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

3

43

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

3

44

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

3

45

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

3

46

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

3

47

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

3

48

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

49

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

3

50

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

3

51

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

3

52

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

3

53

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

3

54

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

3

55

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

3

56

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

3

57

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3

58

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

59

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

3

60

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

3

61

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

3

62

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

3

63

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

3

64

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

3

65

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

66

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

3

67

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

3

68

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

3

69

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

3

70

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

3

71

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

3

72

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

3

73

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

3

74

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

3

75

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

3

76

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

3

77

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

3

78

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

3

79

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

3

80

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

3

81

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

3

82

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

3

83

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

3

84

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

3

85

ORDU ÜNİVERSİTESİ

3

86

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

87

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

3

88

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

3

89

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

3

90

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

3

91

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

3

92

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

3

93

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

3

94

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

3

95

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

3

96

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

3

97

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

3

98

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

3

99

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

3

100

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

3

101

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

3

102

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

3

103

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

104

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

3

www.memurlar.net 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.