1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Adalet Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde neler değişti?
Adalet Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde neler değişti?

Adalet Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde neler değişti?

Adalet Bakanlığı, Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği geçtiğimiz hafta değişti, peki yönetmelikte neler değişti?

A+A-

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki değişiklikler geçen hafta(21 Kasım 2015) tarihli Resmi Gazete'de  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklerin tümü, bu yönetmeliğin dayanağı olan yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurlara dair yönetmelikte yapılan düzenlemelerin Adalet Bakanlığına uyarlanmasına ilişkindir. Bakanlık bu değişiklikleri yapmak için çok gecikmiştir. Zira, yer değiştirme yönetmeliğinde 2014 yılında değiştirilmişti ancak Bakanlık kendi yönetmeliğini ancak bir yıl sonra değiştirebilmiştir.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIK DURUMUNDAN ATAMA

Yönetmeliğin sağlık mazeretini düzenleyen kısmı genişletilmiştir.

Şöyle ki; Yönetmeliğin değişmeden önceki maddesinde;

"Sağlık Durumu Nedeniyle Atama
Madde 25 Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.
Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler."
iken,

yönetmeliğin değişiklikten sonraki hali;

"Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılanabileceği bir yere naklen atanabilirler." şekline gelmiştir.

Dolaysıyla sağlık durumu mazeretinde mazeretlerin genişletilmesi söz konusu olmuştur. Maddeler arasındaki farktan da görüleceği üzere, anne, baba ve çocuklar için "kanunen bakmakla yükümlü olma zorunluluğu" kaldırılmıştır.

EŞ DURUMUNDAN ATAMA

Yönetmeliğin eş durumundan dolayı atanma maddesinde değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki;

Yönetmeliğin eski hali ;

"Eş Durumu Nedeniyle Atama
Madde 26 Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.
Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.
Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.
 " iken,

yönetmeliğin değiştikten sonraki hali;

"Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama
Madde 26 - Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar." şeklinde değişmiştir.

Görüleceği üzere, yer değişikliğinde eşin memur olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca eşler, hizmet ihtiyacı nerde var ise orada birleştirilecektir.

ŞİDDET GÖREN BAKANLIK PERSONELİNE NAKİL KOLAYLIĞI

Özellikle, kadına şiddet konusunun son yıllarda medyada çok yer bulması hepimizin malumudur, Bakanlıkta bu konuda duyarlı olmuş ve hakkında koruyucu tedbir alınan memurun atanmasını yönetmeliğe eklemiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir: "8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka bir yere atanabilir."

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İÇİN NAKİL KOLAYLIĞI

Eş durumlarında ayrıca, 360 gün sosyal güvenlik priminin ödeyenlerin de eş durumundan mazeretli sayılacakları yönetmeliğe girmiştir.

ENGELLİ MEMUR İÇİN NAKİL KOLAYLIĞI

Öte yandan, Bakanlık engellilik durumu nedeniyle atamayı da yönetmeliğe eklemiştir.

"Engellilik Durumu Nedeniyle Atama
Ek Madde 1 - İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkanları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanmayı talep etmesi halinde, naklen atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 29, 33 ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır."

Memurlar.Net 
' ÇOTANAK '

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.