1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent,Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

* Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Memeli hayvanlar, Ekoloji ve Paleontoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Osmanlı Dönemi çocuk dergileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Yapısal, elektronik, elastik ve titreşim özelliklerinin DFT ile incelenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

İlk okuma ve yazma yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak,

- Coğrafya öğretimi, sürdürülebilir çevre eğitimi veekolojik ikilem konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Okul öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve Okul öncesi eğitimi programının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim /Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Problem çözme süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Temel Tıp Bilimleri/ TıbbiBiyokimya

Doçent

1

1

Akciğer Kanserinde Nötrofil Jelatinaz İlişkiliLipokalin Ekspresyonu ve Apoptosiz ile İlişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/TıbbiMikrobiyoliji

Doçent

1

1

Rhodococcus ruber’in hücre duvarı kimyasal kompozisyonu ve değişimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Kontrollü Hipotansif Anestezide UygulananDeksmedetomidin ve Esmololün Klinik ve Maliyet üzerine etiklerinin karşılaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Yoğun Bakım hastalarında erken Enteralİmmünonütrisyon uygula-masının inflamatuar yanıtı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

5

1

Veritmax antrenmanları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başbakanlık sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Mimarlık/Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

3

1

İnsan merkezli mimari ve mimarinin sosyal ve toplumsal yönü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Müzik

Doçent

1

1

Türk Din Musikisi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Elektrik ve Otomasyon /Mekatronik

Yardımcı Doçent

3

1

Aromatik Bor bileşikleri ve OLED’ler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yardımcı Doçent

3

1

Mali Kural, özelleştirme, ödeme emri ve uzlaşma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Madencilik ve Maden Çıkarma/Sondaj Teknolojisi

Yardımcı Doçent

4

1

Sert ve yumuşak kayaçlar için kesilebilirlik abaklarınoluşturulması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Tarih

Profesör

1

1

Ermeni Meselesi ve I. Dünya Savaşında Türk-İngiliz ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak

Tarih

Profesör

1

1

Kırşehir siyasi tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Sözlükçülük ve Türk Dili sözlükleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki anatomisi ve sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

2

1

Fonksiyon Uzaylarında Operatör Sınırlılıkları Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

2

1

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Kimlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Diferansiyel denklemlerin sembolik çözümleri ve özel fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Uygulamalı Matematik

Doçent

2

1

Kısmi türevli denklemler ve özel fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Doçent

1

1

Mikrofungusların Taksonamisis konu- sundaçalışmalar yapmış olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.