1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. ATAMA HABERLERİ

  4. Aile Bakanlığı görevde yükselme tercih duyurusu
Aile Bakanlığı görevde yükselme tercih duyurusu

Aile Bakanlığı görevde yükselme tercih duyurusu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tercih Duyurusu yayımlandı

A+A-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, memurlar.net'te yayımlanan iki açık mektup sonrasında, görevde yükselme tarih duyurusunu yayımladı

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen sınav sonuç listeleri, Bakanlığımız görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğin 16. Maddesine göre başarı puanı eşit olan personelin Personel Yönetim Sistemindeki bilgilerine göre hizmet süresi, üst öğrenim ve mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama listesi oluşturulmuştur.

 

Tercihler "30/06/2016 - 25/07/2016" tarihleri arasında İl Müdürlüklerince yetkili olan PYS görevlileri tarafından Personel Yönetim Sistemi üzerinden "Tercih Bildirim Formu" ile elektronik ortamda alınacaktır.

 

Kuruluş Müdürü ve Şube Müdürü, sözlü sınavı duyurusu ve sözlü sınav tarihleri ayrıca duyrulacaktır.

 

 

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVI TERCİH DUYURUSU

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28.10.2015 tarih ve 158508 sayılı Bakan onayına istinaden başlatılıp 19.03.2016 Cumartesi günü saat 14:00' da Ankara'da yapılmıştır.

Yazılı sınav sonuçları Bakanlığımız (www.aile.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığının (www.meb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen sınav sonuç listeleri, Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin 16. Maddesine göre başarı puanı eşit olana personelin hizmet süresi, üst öğrenim ve mezuniyet notu dikkate alınarak başarı listesi oluşturulmuştur.

Tercihler "30/06/2016 - 25/07/2016" tarihleri arasında İl Müdürlüklerince yetkili olan PYS görevlileri tarafından Personel Yönetim Sistemi üzerinden "Tercih Bildirim Formu" ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Tercih Bildirimi

1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için yapılan duyuruda yayımlanan taşra il ve derece dağılım tablosunda her il için ilan edilen unvan ve dereceler yer almaktadır. Personel 657 sayılı DMK kapsamında atanabilecekleri kadroları seçebileceklerdir.

2) Personel tercihleri sistem tarafından kontrol edilecektir.

3) Personel tercihlerini atanabileceği unvan ve müktesebine uygun derecelere göre yapacaktır. Durumuna uygun olmayan tercih yaptığı sonradan anlaşılanların bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. İşlem yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4) Her hangi bir nedenle yanlış tercih yapanların bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

5) Sistemdeki bilgi eksikliği veya farklılığından kaynaklanan nedenler ile tercih yapamayan personel Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına ulaşarak sistemdeki bilgilerini güncelleyecektir.

6) Kuruluş müdürü ve şube müdürü sözlü sınavında başarılı olan personel tercihleri daha sonra alınacaktır.

7) Başarılı olan ve sıralama listesine göre tercih hakkı bulunan personel ilan edilen kadrolar için en az 1 en çok 10 tercih yapabilecektir. Ayrıca tercihine yerleşemeyen personel için tercih dışı atamayı kabul edip etmeyeceğine dair seçenek zorunlu olarak işaretlenecektir.

8) Tercih işlemini tamamlayan personel "tercih bildirim formunu" Personel Yönetim Sisteminden 2 nüsha olarak çıktı alacaktır. Merkezde başvuruyu alan birim amiri, taşrada ise personelden sorumlu il müdür yardımcısı tarafından imzalanarak bir nüshası personelin kendisine verilecek, diğer nüshası da görev yaptığı yerde dosyalanacaktır.

9) Belirtilen sürelerde herhangi bir nedenle tercih etmeyen veya tercih etme hakkı olan ve bu hakkı kullanmayan personele ikinci bir tercih hakkı tanınmayacaktır.

10) Tercihe göre yerleştirmeler başarı sırasına göre yapılacak olup, tercih edilen kadroya puanı en yüksek olan personelden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.

11) Tercih işlemleri sonucu Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecek; Personele ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

12) Merkez teşkilatında ilan edilen kadrolar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak tercih edilecek ve çalıştırılacağı birimler atama kararında belirtilecektir.


Hizmet süresi hesabı;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında hizmet süresi hesabında, Yükseköğrenim görmüş olması şartı ile (dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Taşra teşkilatı görevde yükselme sınavına tabii unvanlar:

Kuruluş Müdürü;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda kuruluş müdürü kadrosu için 1inci dereceden 194, 3 üncü dereceden 6 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1 inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl, 3 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Personel hizmet süresine uygun kadroyu tercih edecektir.

Şube Müdürü;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda şube müdürü kadrosu için 1inci dereceden 51 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1 inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Personel hizmet süresine uygun kadroyu tercih edecektir.

Kuruluş Müdür Yardımcısı;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda kuruluş müdür yardımcısı kadrosu için 1 inci dereceden 113, 3 üncü dereceden 37 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl, 3 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Personel hizmet süresine uygun kadroyu tercih edecektir.

Şef;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda şef kadrosu için 3 üncü dereceden 56, 4 üncü dereceden 2, 5 inci dereceden 39, 6 ncı dereceden 1, 7 nci dereceden 2 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

İdari Hizmetler 1.Grup

Yurt Yönetim Memuru;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda yurt yönetim memuru kadrosu için 4 üncü dereceden 5, 5 inci dereceden 2, 6 ncı dereceden 5, 7 nci dereceden 15, 8 inci dereceden 33, 9 uncu dereceden 10, 10 uncu dereceden 5 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Satınalma Memuru;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda satın alma memuru kadrosu için 5 inci dereceden 1, 7 nci dereceden 1, 8 inci dereceden 2, 10 uncu dereceden 1, 11 inci dereceden 1 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar, 11 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Bilgisayar İşletmeni;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda bilgisayar işletmeni kadrosu için 3 üncü dereceden 32, 4 üncü dereceden 4, 5 inci dereceden 39, 7 nci dereceden 23, 8 inci dereceden 26, 9 uncu dereceden 8 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

İdari Hizmetler 2.Grup

Ambar Memuru;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda ambar memuru kadrosu için 7 nci dereceden 2, 11 inci dereceden 1, 12 nci dereceden 1 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 11 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar, 12 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Memur;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda memur kadrosu için 5 inci dereceden 81, 8 inci dereceden 20 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

V.H.K.İ.;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda V.H.K.İ. kadrosu için 3 üncü dereceden 27, 4 üncü dereceden 7, 5 inci dereceden 12, 6 ncı dereceden 1, 7 nci dereceden 11, 8 inci dereceden 5 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Şoför;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda şoför kadrosu için 5 inci dereceden 4, 7 nci dereceden 2, 8 inci dereceden 2, 10 uncu dereceden 22 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavına tabii unvanlar:

Çocuk Eğiticisi;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda çocuk eğiticisi kadrosu için 3 üncü dereceden 6, 4 üncü dereceden 2, 5 inci dereceden 1, 6 ncı dereceden 2, 9 uncu dereceden 9, 10 uncu dereceden 12 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Din Görevlisi;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda din görevlisi kadrosu için 3 üncü dereceden 5, 6 ncı dereceden 1, 7 nci dereceden 2, 8 inci dereceden 2 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Hemşire;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda hemşire kadrosu için 5 inci dereceden 2, 6 ncı dereceden 1, 7 nci dereceden 1, 8 inci dereceden 6 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Sağlık Memuru;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda sağlık memuru kadrosu için 7 nci dereceden 4, 9 uncu dereceden 1, 10 uncu dereceden 5 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi, kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Öğretmen;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda öğretmen kadrosu için 1 inci dereceden 5, 2 nci dereceden 5, 3 üncü dereceden 10, 4 üncü dereceden 12, 5 inci dereceden 9, 7 nci dereceden 49 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 1 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 1 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 2 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 1, 2 nci derecenin kademelerinde bulunanlar, 3 üncü dereceyi, kazanılmış hak aylığı 1, 2, 3 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar, 4 üncü dereceyi, kazanılmış hak aylığı 1, 2, 3, 4 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar, 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Programcı;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda programcı kadrosu için 7 nci dereceden 5, 8 inci dereceden 15 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Sosyal Çalışmacı;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda sosyal çalışmacı kadrosu için 5 inci dereceden 10 adet kadro ilan edilmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Sosyolog;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda sosyolog kadrosu için 3 üncü dereceden 1, 4 üncü dereceden 1, 5 inci dereceden 1, 7 nci dereceden 47 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Tekniker;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda tekniker kadrosu için 1 inci dereceden 3, 3 üncü dereceden 1, 5 inci dereceden 5, 8 inci dereceden 8 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl, 3 ncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 inci dereceyi kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Teknisyen;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu taşra il ve derece dağılım tablosunda teknisyen kadrosu için 3 üncü dereceden 12, 5 inci dereceden 2 adet kadro ilan edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Merkez teşkilatı görevde yükselme sınavına tabii unvanlar:

Şef;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, şef kadrosu için 3 üncü dereceden 18, 4 üncü dereceden 2, 5 inci dereceden 8, 7 nci dereceden 2 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

İdari Hizmetler 1.Grup

Bilgisayar İşletmeni;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, bilgisayar işletmeni kadrosu için 4 üncü dereceden 3, 5 inci dereceden 18, 7 nci dereceden 2 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

İdari Hizmetler 2.Grup

Memur;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, memur kadrosu için 5 inci dereceden 1, 9 uncu dereceden 1, 10 uncu dereceden 4 adet kadro belirlenmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar, 10 uncu dereceyi kazanılmış hak aylığı 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 üncü derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

V.H.K.İ.;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, V.H.K.İ. kadrosu için 3 üncü dereceden 4, 4 üncü dereceden 1, 5 inci dereceden 3 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Şoför;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, şoför kadrosu için 5 inci dereceden 1, 7 nci dereceden 1adet kadro belirlenmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Sekreter;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, sekreter kadrosu için 5 inci dereceden 1, 7 nci dereceden 1 adet kadro belirlenmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Merkez teşkilatı unvan değişikliği sınavına tabii unvanlar:

Kütüphaneci;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, kütüphaneci kadrosu için 6 ncı dereceden 2 adet kadro belirlenmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 6 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Programcı;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, programcı kadrosu için 3 üncü dereceden 1, 5 inci dereceden 2, 6 ncı dereceden 8, 7 nci dereceden 1, 8 inci dereceden 3 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 6 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 7 nci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu derecenin kademelerinde bulunanlar, 8 ncı dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Tekniker;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, tekniker kadrosu için 1 inci dereceden 1, 8 inci dereceden 1, 9 uncu dereceden 1 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 8 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci derecenin kademelerinde bulunanlar, 9 uncu dereceyi kazanılmış hak aylığı 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Teknisyen;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, teknisyen kadrosu için 3 üncü dereceden 2, 4 üncü dereceden 1, 5 inci dereceden 1 adet kadro belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 3 ve 4 üncü derece kadroya atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı bulunmaktadır. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Mühendis;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, mühendis kadrosu için 5 inci dereceden 3 adet kadro belirlenmiştir. Sınavı asil olarak kazanan personelden 5 inci dereceyi, kazanılmış hak aylığı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlar tercih edebilecektir. Ayrıca bulunduğu kadro derecesi ile aynı dereceli kadroyu tercih edebilecektir.

Başarı Listesi

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
S.NoGrupUnvanBaşarı Listesi
1Müdür YardımcısıKuruluş Müdür YardımcısıListe için tıklayın!..
2ŞefŞefListe için tıklayın!..
3İdari Hizmetler 1.GrupYurt Yönetim MemuruListe için tıklayın!..
Satın Alma MemuruListe için tıklayın!..
Bilgisayar İşletmeniListe için tıklayın!..
4İdari Hizmetler 2.GrupMemurListe için tıklayın!..
V.H.K.İ.Liste için tıklayın!..
ŞoförListe için tıklayın!..
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
S.NoGrupUnvanBaşarı Listesi
1Çocuk EğiticisiÇocuk EğiticisiListe için tıklayın!..
2Din GörevlisiDin GörevlisiListe için tıklayın!..
3Hemşire, Sağlık MemuruHemşireListe için tıklayın!..
Sağlık MemuruListe için tıklayın!..
4KütüphaneciKütüphaneciListe için tıklayın!..
5ÖğretmenÖğretmenListe için tıklayın!..
6ProgramcıProgramcıListe için tıklayın!..
7Sosyal ÇalışmacıSosyal ÇalışmacıListe için tıklayın!..
8SosyologSosyologListe için tıklayın!..
9TeknikerTeknikerListe için tıklayın!..
10TeknisyenTeknisyenListe için tıklayın!..
11Mühendis GrubuMühendisListe için tıklayın!..

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.