1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Ali Yalçın, Milli Gazete'nin Sorularını Cevapladı
Ali Yalçın, Milli Gazete'nin Sorularını Cevapladı

Ali Yalçın, Milli Gazete'nin Sorularını Cevapladı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 'Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in sorularını cevaplandırdı.

A+A-

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 'Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in sorularını cevaplandırdı.

 

İşte O söyleşi:


-Toplu Sözleşme Süreci devam ediyor. Özellikle Memur-Sen'in 4 başlık halinde istediği zamlar konuşulmaya devam ediliyor. Yüzdelik zam, taban aylığı zammı, refah payı ve enflasyon farkı ile  hedeflediğiniz nedir?

Memur-Sen, toplu sözleşme teklifleriyle akademik hizmet sendikacılığı ve sosyal sendikacılık noktasındaki rakipsizliğini ortaya koymaktadır, bütün kamu görevlilerini memnun edecek bir toplu sözleşmenin ortaya çıkması için kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Memur-Sen olarak,  yoksulluk sınırının altında kamu görevlisi kalmaması en büyük hedefimizdir. Enflasyon farkı oluşturmayacak yüzdelik zam, emekliliği kabus olmaktan çıkaracak taban aylığı zammı, ekonomik büyümeyi cüzdana yansıtacak refah payı teklifimizdir. Tekliflerimiz aynı zamanda hedeflerimizdir. Yeni Türkiye yeni haklarla, büyük Türkiye ise kamu görevlilerinin maaşlarını artırmakla mümkün olacaktır.


Bu kapsamda, 2016 yılı birinci altı ay için yüzde 8, ikinci altı ay için yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64 yüzdelik zam teklif ettik. 2017 yılı için ise birinci altı ay için yüzde 7, ikinci altı ay için yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 yüzdelik zam talep ettik.
Hem kamu görevlileri arasındaki maaş makasının açılmaması  hem de yapılan maaş artışının emekliliğe yansıması için 2016 yılı için 150 TL, 2017 yılı için ise  100 TL taban aylığında artış teklif ettik.


Türkiye’nin büyümesinde önemli katkıları ve emekleri olan kamu görevlileri için büyümeden pay istiyoruz. Bu çerçevede, 2016 yılı için 2015 yılında gerçekleşen büyümeden yüzde 50 pay, 2016 yılı için her üç aylık büyüme oranı kadar artışın maaşa yansıtılmasını istiyoruz. 2017 yılı için de her üç ayda gerçekleşen büyümenin maaşlara yansıtılması teklif ediyoruz.


2016 ve 2017 yıllarında enflasyonun, alınan maaş zammından yüksek çıkması halinde enflasyon farkı ödenmesi de tekliflerimiz arasında yer aldı.

 

millihaber1

 

KADRO, İŞ GÜVENCESİNE GEÇİŞ, GAYRİ İNSANİ İSTİHDAMDAN KURTULUŞTUR

-Hemen her Toplu Sözleşme sürecinde kadroda olmayan kamu görevlilerinin kadroya alınması için uğraş veriyorsunuz. Bu yıl ki Toplu Sözleşme de kadroya yönelik teklifiniz nedir?

Kamuoyu bunu kadroya geçiş veya teklif olarak görse de, bizim için iş güvencesine geçiştir, gayri insani istihdam türlerinden kurtuluştur. Türkiye, kamu hizmeti sunan herkesi kadrolu ve iş güvenceli çalıştıracak güce ve ahlaki bakışa sahiptir.
Bu anlayışla, 4/B’liler(Yurt dışı teşkilatındakiler dahil),4/C’liler, üniversiteli işçiler, KİT personeli, vekil imamlar, kamu dışı aile sağlığı çalışanları,  vekil ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini ve tüm haklardan yararlandırılmasını istiyoruz.

 

DAYANIŞMA AİDATI TOPLU SÖZLEŞMEYE GİRİŞ AİDATIDIR
 
-Yetkili sendika sizsiniz. Masada Kamu Görevlilerinin temsilcisi de sizsiniz. Toplu Sözleşme ikramiyesi ve dayanışma aidatı konuları da teklifleriniz arasında. Ancak bu çok iyi anlaşılmış değil. Toplu Sözleşme ikramiyesi ve Dayanışma aidatı teklifinizi biraz açar mısınız?

Toplu sözleşme ikramiyesi, toplu sözleşme için yapılan hazırlıkların, yürütülen çalışmaların ortak akıl ve beyin fırtınası uygulamalarının, alınan risklerin, örgütlü olma bilincinin kamu görevlilerine ödül olarak döndürülmesidir. Birileri ısrarla, bu ikramiyenin sendikaların kasasına gittiği algısı üretiyor. Bu koca bir yalan ve iftiradır. Sendika üyesi bir kamu görevlisinin bordrosuna baktıklarında  toplu sözleşme ikramiyesi  diye bir bölümün olduğunu ve karşısında 60 TL yazdığını göreceklerdir.  2016 yılı için sendika üyesi kamu görevlilerine bu miktarın yüzde 50 artırımlı olarak yani 90 TL ödenmesini istiyoruz. Yetkili sendika üyesi kamu görevlilerine ise yüzde 100 artırımlı yani 120 TL ödenmesini istiyoruz. 1 Ocak 2017’den itibaren bu rakamların 96 TL ve  128,40 TL’ye, 1 Temmuz 2017’den itibaren de 102,72 TL’ye ve 137,38 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.


Dayanışma aidatı, sendika üyesi olmak noktasında irade ortaya koymayan, bir başka ifade ile örgütlenme noktasında dayanışmaya katılmayan kamu görevlilerinin örgütlü güçle elde edilen kazanımlardan  yararlanmak için ödeyecekleri tutardır. Bir bakıma toplu sözleşmeye giriş aidatıdır. Bunun da miktarı sendika üyesi kamu görevlisinin ödediği aidatın 3/2’sidir.

 

KADIN VE ENGELLİ KAMU GÖREVLİLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK BEKLİYORUZ

-Peki emekliler, kadınlar hatta engelli kamu görevlileri için bir çalışmanız var mı?

Memur-Sen kadınlara ve özellikle çalışan kadınlara verdiği önemi, örgütlenme konusunda Kadın Komisyonu kurarak ve toplu sözleşmede yaptığı teklifleriyle her zaman ortaya koymuştur. Bu toplu sözleşme döneminde de hem çalışan hem de çalışmayan kadınlar için tekliflerimiz var. Çalışmayan eş için ödenen aile yardımının 177 TL’den 275 TL’ye yükseltilmesini istiyoruz. Kamu görevlileri için özel olarak, doğum öncesi ve sonrası 8 hafta olan izin sürelerinin 12 haftaya çıkarılmasını, ücretli izin süresinin bitiminden sonra doğum sonrası iki yıllık izin süresinde emsali kamu görevlisinin maaşının yüzde 60’ını istiyoruz. Kadın kamu görevlilerine yönelik MOBİNG fiillerinde ilgili kamu görevlileri için doğrudan görevden uzaklaştırma istiyoruz. Devlet eliyle mobing olarak gördüğümüz 28 Şubat sürecinde mağdur edilen kadın görevlilerinin bütün mağduriyetlerinin giderilmesini teklif ediyoruz. Engelli çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri için yılda 90 gün yıpranma payı ve  engelli bakım ücreti istiyoruz. Kadın kamu görevlilerinin yaşlı anne ve babalarına bakmaları durumunda başkaca şart aranmaksızın  yaşlı bakım ücretinden yararlandırılmasını istiyoruz. Kadın kamu görevlilerine her çocuk için emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi şartının bir yıl eksiltilmesini istiyoruz. Engellilerde derece artışının üç yılda bir yerine iki yılda bir olmasını, her 5 yılda bir ilave derece verilmesini istiyoruz. Malulen emeklilikte emekli maaş ve ikramiyelerin 15 yıl yerine 25 yıl  üzerinden hesaplanmasını istiyoruz. Gelir vergilerinin yüzde 50 indirimli tahsil edilmesini, kadro derece şartı aranmadan yeşil pasaport verilmesini, motorlu taşıt alımlarında KDV’den muaf tutulmalarını, hac ve umrede yüzde 3 kontenjan ve refakatçileri ile birlikte hac ve umre bedellerinin yüzde 50 indirimli uygulanmasını talep ediyoruz. Emeklilerde eş ve çocuk yardımından yararlandırılmalarını, maaş promosyonu ödenmesini, sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli yararlandırılmalarını, en son çalıştıkları kurumun bağlı olduğu  sendikalara üye olabilmelerini teklif istiyoruz.

 

İLK KEZ EVLENME YARDIMI VE DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE İSTİYORUZ

-Şu ana kadar anlattıklarınız tamam. Kamuoyunun merak ettiği bir başka konu ise sosyal haklar. Sosyal haklar toplu sözleşme masasında olacak mı?

Yan ödeme  katsayısının yüzde 50 artırımlı ödenmesini istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre sınırı olmadan uygulanmasını talep ediyoruz. Bunlar yüzdelik zam ve diğerleri yanındaki mali haklara ilişkin tekliflerimiz. Sosyal haklara ilişkin tekliflerimizi de genel hatlarıyla şöyle ifade edebiliriz. 275 TL eş yardımı ve 75 TL çocuk yardımı olmak üzere  toplamda 350 TL aile yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istiyoruz. Bu kapsamda, yıl boyunca gelirin yüzde 15 oranı üzerinden kesinti yapılmasını bu oranın aşılması halinde aşan kısmın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. 2016 yılı için 830 TL, 2017 yılı için 1037 TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eş ve çocuklarına bin 578 TL ölüm yardımı istiyoruz. Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı talep ediyoruz. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına  bin 578 TL evlenme yardımı istiyoruz. Merkez ve taşra ayrımı yapılmadan ücretsiz ya da her gün için 5 TL servis yardımı istiyoruz. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL yemek yardımı yapılmasını bekliyoruz. 2016 yılı için 125 TL, 2017 yılı için 150 TL giyecek yardımı, yemek çıkmayan yerlerde 6 TL yemek yardımı yapılmasını istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan artışlar istiyoruz.

 

 

millihaber2

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.