Zeyno Akgümüş

Zeyno Akgümüş

Allah ve Resul’üne Karşı Savaşın Adı: Faiz!

Tablo ortada!

Yüzde 19 politika faiziyle Türkiye dünya sıralamasında 7. sıraya yükseldi.

Kimisi, faizi asla yaklaşılmaması gereken bir tabu olarak görürken; kimisi de, bunun basit bir ekonomik işlem olduğunu ve kiradan farkı olmadığını savunuyor.

Müslüman ülkelerde halkın inancı ile ekonomik şartların dayattığı gerçeklik arasında önemli bir çelişki olduğunu görüyoruz: Faizli bankacılık.

Faiz, insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır.

Faiz, alın terinin mukaddes olduğunu göz ardı etmektir.

Faiz haramdır.

Faiz, kul hakkını hiçe sayarak insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar.

Faiz; yalnızca malın değil, hayatın da bereketini kaçırır.

Nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler faizin birer neticesidir.

Unutmayalım ki faiz kişiyi Allah’ın gazabına, büyük bir hüsrana ve iki cihanda pişmanlığa götürür.

Peki faiz neden haramdır?

Allah yasakladığı için.

Allah’ın bize emrettiği her emrin bir ubudiyet terbiyesi olduğunu biliriz.

Faizin Müslümanlara ilk haram kılınışı Ali İmran Suresi’nin 130. Ayeti ile olmuştur.

“Ey iman edenler faizi kat kat alarak yemeyiniz. Allah’tan sakının ki başarıya ulaşasınız”

İslam, önce fakirin belini iyice kıran kat kat faiz şeklini yasaklamıştır.

Daha sonra nazil olan Bakara Suresi’nin 275-281. Ayetleriyle her türlü faiz kesinlikle haram kılınmıştır.

“Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların - alışveriş de faiz gibidir- demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse geçmişi kendisinedir. Onun işi (bağışlanması) Allah’a aittir. Kim de faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliktir ve orada ebedi kalacaklardır.”

Kur’an-ı Ker’im’de faizcilik Allah ve Resul’üne karşı savaş olarak nitelenmiş, hiçbir haram için böylesine tehditkar bir ifade kullanılmamıştır.

Peygamber efendimiz faiz yiyenlerin ahiretteki acıklı halini şu şekilde anlatmıştır:

“Miraç gecesi bir insan topluluğuna rastladım. Bunların mideleri dışarıdan bakıldığında içi görülen ve yılanlarla dolu olan bir eve benziyordu.

Bunlar kim? Diye sordum.

Cibril: Bunlar faiz yiyenlerdir! Diye cevap verdi. “

Bu dünya fanidir ve bir imtihan yeridir. Ebedi olan ise ahiret yurdudur.

Malımızı nereden kazanıp, nerede harcadığımız elbette sorulacaktır.

Öyleyse gelin, başta faiz olmak üzere her türlü haksız ve haram kazançtan sakınalım!

Kalın sağlıcakla :) 

Önceki ve Sonraki Yazılar