1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Avcı, Can Dostu Cahit Zarifoğlu'nu Anlattı
Avcı, Can Dostu Cahit Zarifoğlu'nu Anlattı

Avcı, Can Dostu Cahit Zarifoğlu'nu Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğrencilik yıllarında aynı evi paylaştığı can dostu Şair Yazar Cahit Zarifoğlu’nu anlattı.

A+A-

BA­ŞAK­ŞE­HİR Be­le­di­ye­si'nce dü­zen­le­nen ‘7 Gü­zel Adam’ an­ma prog­ram­la­rı­nın il­kin­de, Şa­ir-Ya­zar Ca­hit Za­ri­foğ­lu anıl­dı. Prog­ra­ma ka­tı­lan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da ay­nı evi pay­laş­tı­ğı Za­ri­foğ­lu'nu an­lat­tı.

 Za­ri­foğ­lu'nun iyi bir ağa­be­yi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Av­cı, "Ken­di­si­ni ta­nı­dı­ğı­mı­zın üs­tün­den sa­nı­rım 41 se­ne geç­ti. As­ker­lik­ten dö­nüp tez­ke­re­si­ni al­dı­ğı gün yüz yü­ze ta­nış­mış­tık. Ca­hit ağa­bey çok gü­zel bir in­san­dı ve onun­la 1,5 yı­la ya­kın sü­re ay­nı ev­de kal­dık" di­ye ko­nuş­tu. 

‘A­KIL­LI DUR­DU­K’
Av­cı, Za­ri­foğ­lu'nun ev­de ki­tap­la­rı­nı ko­lay yaz­ma­sı için ar­ka­daş­la­rıy­la faz­la ses çı­kar­ma­dık­la­rı­nı ve ‘akıl­lı’ dur­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Ya­za­rın ha­ya­tı­nı an­la­tan te­le­viz­yon di­zi­si­ni iz­le­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Av­cı, "Ne­den iz­le­mi­yo­rum? Si­zin ta­nı­dı­ğı­nız, sev­di­ği­niz, gön­lü­nüz­de ve zih­ni­niz­de bir ye­re yer­leş­tir­di­ği­niz sa­nat­çı­yı bir baş­ka­sı­nın gö­züy­le, yo­ru­muy­la, bir baş­ka­sı­nın oyun­cu­lu­ğu, bir baş­ka­sı­nın al­gı­la­ma bi­çi­miy­le iz­le­mek ba­na bi­raz teh­li­ke­li gö­rü­nü­yor" dedi.

4 BİN MEK­TU­BU VAR
Mo­de­ra­tö­rün, "Za­ri­foğ­lu'nun 4 bi­ne ya­kın mek­tu­bu ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor" hatırlatmasına Av­cı, şöy­le ya­nıt ver­di: “Bu mek­tup­la­rın bir­ço­ğu­nu der­gi pa­ra­la­rı­nı is­te­mek için yaz­mış­tır. Ya­ni yö­ne­ti­ci­lik mek­tup­la­rı­dır ve 'pa­ra gön­de­rin', 'abo­ne­lik­le­ri ye­ni­le­yin', 'pa­ra­la­rın üs­tü­ne yat­ma­yın' şek­lin­de­dir. Der­gi­ci­lik­te pa­ra­la­rın üs­tü­ne yat­mak gi­bi bir mil­li spo­ru­muz var­dır."

Gazetevahdet

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.