Avcı, Can Dostu Cahit Zarifoğlu'nu Anlattı

Avcı, Can Dostu Cahit Zarifoğlu'nu Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğrencilik yıllarında aynı evi paylaştığı can dostu Şair Yazar Cahit Zarifoğlu’nu anlattı.

BA­ŞAK­ŞE­HİR Be­le­di­ye­si'nce dü­zen­le­nen ‘7 Gü­zel Adam’ an­ma prog­ram­la­rı­nın il­kin­de, Şa­ir-Ya­zar Ca­hit Za­ri­foğ­lu anıl­dı. Prog­ra­ma ka­tı­lan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da ay­nı evi pay­laş­tı­ğı Za­ri­foğ­lu'nu an­lat­tı.

 Za­ri­foğ­lu'nun iyi bir ağa­be­yi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Av­cı, "Ken­di­si­ni ta­nı­dı­ğı­mı­zın üs­tün­den sa­nı­rım 41 se­ne geç­ti. As­ker­lik­ten dö­nüp tez­ke­re­si­ni al­dı­ğı gün yüz yü­ze ta­nış­mış­tık. Ca­hit ağa­bey çok gü­zel bir in­san­dı ve onun­la 1,5 yı­la ya­kın sü­re ay­nı ev­de kal­dık" di­ye ko­nuş­tu. 

‘A­KIL­LI DUR­DU­K’
Av­cı, Za­ri­foğ­lu'nun ev­de ki­tap­la­rı­nı ko­lay yaz­ma­sı için ar­ka­daş­la­rıy­la faz­la ses çı­kar­ma­dık­la­rı­nı ve ‘akıl­lı’ dur­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Ya­za­rın ha­ya­tı­nı an­la­tan te­le­viz­yon di­zi­si­ni iz­le­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Av­cı, "Ne­den iz­le­mi­yo­rum? Si­zin ta­nı­dı­ğı­nız, sev­di­ği­niz, gön­lü­nüz­de ve zih­ni­niz­de bir ye­re yer­leş­tir­di­ği­niz sa­nat­çı­yı bir baş­ka­sı­nın gö­züy­le, yo­ru­muy­la, bir baş­ka­sı­nın oyun­cu­lu­ğu, bir baş­ka­sı­nın al­gı­la­ma bi­çi­miy­le iz­le­mek ba­na bi­raz teh­li­ke­li gö­rü­nü­yor" dedi.

4 BİN MEK­TU­BU VAR
Mo­de­ra­tö­rün, "Za­ri­foğ­lu'nun 4 bi­ne ya­kın mek­tu­bu ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor" hatırlatmasına Av­cı, şöy­le ya­nıt ver­di: “Bu mek­tup­la­rın bir­ço­ğu­nu der­gi pa­ra­la­rı­nı is­te­mek için yaz­mış­tır. Ya­ni yö­ne­ti­ci­lik mek­tup­la­rı­dır ve 'pa­ra gön­de­rin', 'abo­ne­lik­le­ri ye­ni­le­yin', 'pa­ra­la­rın üs­tü­ne yat­ma­yın' şek­lin­de­dir. Der­gi­ci­lik­te pa­ra­la­rın üs­tü­ne yat­mak gi­bi bir mil­li spo­ru­muz var­dır."

Gazetevahdet

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.