1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. AYM, 22 Nisan'da 9 dosyayı görüşecek
AYM, 22 Nisan'da 9 dosyayı görüşecek

AYM, 22 Nisan'da 9 dosyayı görüşecek

AYM, 22 Nisan'da 9 dosyayı görüşecek

A+A-

Anayasa Mahkemesi'nin 22 Nisan 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme toplantısı gündemi açıklandı.

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2015/37

Ankara 19. İş Mahkemesi

12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun;

1- 57. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan "...veya birbirine benzer...'' ibaresinin,

2- 233. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan ".hakim de dahil olmak üzere..." ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2015/36

Ankara 1. İdare Mahkemesi

4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 81. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2015/38

İstanbul Anadolu 1. İş Mahkemesi

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 96. maddesinin birinci fıkrasının, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun'un 44. maddesiyle değiştirilen (b) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2015/39

Yüksekova

Kadastro

Mahkemesi

21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 46. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

5

2015/40

Danıştay

Onüçüncü

Dairesi

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının, 20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinin son cümlesinde yer alan ".beş yıldır... " ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2015/41

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 119 milletvekili

27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- Tümünün şekil bakımından Anayasa'nın 2., 88., 95., 96. ve 148. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B- Dayanağını oluşturan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın temel kanun olarak görüşülmesi önerisinin 24. Dönem, 5. Yasama Yılının, 57. Birleşiminde kabulüne ilişkin 18.2.2015 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın, Anayasa'nın 88. ve 95. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline,

C- 1- 1. maddesiyle, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/A maddesinin altıncı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin ".kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. ..." bölümünün,

2- 2. maddesiyle 2559 sayılı Kanun'un 13. maddesinin;

a- Birinci fıkrasına eklenen (H) bendinin,

b- Birinci fıkrasının değiştirilen "eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına alır, uzaklaştırır ya da..." bölümünün,

3- 3. maddesiyle 2559 sayılı Kanun'un 15. maddesine eklenen fıkranın;

a- Birinci cümlesinde yer alan "...ifadelerini..."

ibaresinin,

b- "Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir." biçimindeki ikinci cümlesinin,

4- 5. maddesiyle değiştirilen 2559 sayılı Kanun'un ek 7. maddesinin;

İlk

İptal

  

a- İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "kırk sekiz saat" ibaresinin,

b- "Yetkili ve görevli hakim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir." biçimindeki üçüncü fıkrasının,

5- 6. maddesiyle değiştirilen, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun ek 5 inci maddesinin;

a- Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "kırk sekiz saat" ibaresinin,

b- "Yetkili ve görevli hakim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir." biçimindeki ikinci fıkrasının,

6- 9. maddesiyle, 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na eklenen ek 1. maddenin "Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır." biçimindeki son cümlesinin,

7- 13. maddesiyle, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91. maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın;

a- Birinci cümlesinin "...mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir."bölümünün,

b- "Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hakim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır." biçimindeki dördüncü ve beşinci cümlelerinin,

8- 15. maddesiyle, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine eklenen (G) fıkrasının "Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken emirleri verebilir." biçimindeki birinci cümlesinin,

9- 16. maddesiyle 5442 sayılı Kanun'un 66. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlenin,

10- 17. maddesiyle değiştirilen, 17.7.2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un 13. maddesinin üçüncü fıkrasının "Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır." biçimindeki son cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi,

  

7

2015/35

Konya 2. İdare Mahkemesi

9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun, 26.4.2006 tarihli ve 5491 sayılı Kanun'un 14. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "...yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.000 Türk Lirası." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk ve Esas

İtiraz

8

2014/171

Kırıkkale Vergi Mahkemesi

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 120. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ".bir yıl..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

9

2015/28

Giresun 2. Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesi

16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 38. maddesiyle değiştirilen 36. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.