1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. ATAMA HABERLERİ

  4. Bakanlıklara Üst Düzey Atama Kararları - 24 Haziran 2018
Bakanlıklara Üst Düzey Atama Kararları - 24 Haziran 2018

Bakanlıklara Üst Düzey Atama Kararları - 24 Haziran 2018

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 24 Haziran 2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

A+A-

Resmî Gazete

24 Haziran 2018 PAZAR

Sayı : 30458

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/23

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve BÜTÜN, Mesrur ÖZKAYA, Mehmet Fatih BOZKURT, Serdar KUTLUER ve Muhammet Kasım OYMAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/06/2018                                                                                                                       

 

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/24

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliklerine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin KAYHAN, Evrim AKSU ve Şefika ERTÜRK’ün, 7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliklerine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Bilge ŞAHİN, Arzu Narin ERGUN, Fatma Betül ÇELEBİ ve Ramazan GÜÇLÜOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/06/2018

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/105

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına, Tolga BERMEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/106

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına, İstem CIRCIROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/107

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Rıza GÜNEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/111

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Ahmet DEMİROK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/128

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına, Zafer ATEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/137

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Hasan Mehmet SEKİZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/138

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Büyükelçi Vehbi Esgel ETENSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/139

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Suriye-Lübnan İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Barış ULUSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/140

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Sadık Babür GİRGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/141

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, Ayşegül KANDAŞ AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/153

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına, Bengü YİĞİTGÜDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/154

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Gülcan AKOĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/155

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Murat Mustafa ONART’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/156

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Nilüfer ERDEM KAYGISIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/157

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Ömür ÜNSAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/158

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Çağrı SAKAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/159

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına, Aylin SEKİZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/185

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Namık Güner ERPUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/202

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma PİHAVA ÜNLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/213

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu NATO va Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Burçin GÖNENLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/244

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Korkut GÜNGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/242

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Sefa EKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/270

 

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen KONAKLIOĞLU, Mehmet YAPICI, Münir Sait KANDEMİR ve Özgür DANACI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/330

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;

 

Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz KARAER’in,

 

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin ERSÜ’nün,

 

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

 

Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret YILDIRIM’ın,

 

Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İMREK’in,

 

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin FIRAT’ın,

 

Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet YILMAZ’ın,

 

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan SEZER’in,

 

Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz BOZDAĞ’ın

 

Atanmaları;

 

657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/275

 

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin ERDOĞAN, Samet DUMAN, Candan DUMAN, Çiğdem GÜNEŞ, Recep Salih ŞENTÜRK, Ufuk KAYNAR, Tugay MANAV, Hasan AYZİT, Mikail OKYAY, Fuat KILIÇ ile Abdullah Sefa AVCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/277

 

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Anıl MENEMENCİOĞLU, Zafer KEYVANOĞLU, Fırat DEMİR, Muhammet KAYA, Serdar CANDEMİR, Raif KARAKAYA, Muhammet Mevlüt PENEKLİ, Evren KALKAN ile Süleyman KISAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/278

 

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail AKKURT, Orhan VURAN, Birol SAYAN, Ahmet GÜNGÖR, Haydar GÜRSOY, Cihad ULUS, Bayram MAVİ, Zülkarneyn ŞAHİN ile Ömer ŞENER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/279

 

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Fatih SALİ, Gülten NALCI ile Bağışhan YÜKSEL’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2018/287

 

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

 

-Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat DİKİCİ’nin,

 

-Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın AKIN’ın,

 

-Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed ÇOLAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

23/06/2018

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.