Bakanlık'tan 500 TL yabancı dil kursu desteği

Bakanlık'tan 500 TL yabancı dil kursu desteği

Adalet Bakanlığı yabancı dil kursu ücreti desteğinden yararlanma usul ve esaslarını açıkladı.

TC.
Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı :
Konu : Yabancı Dil Kursları

YABANCI DİL KURSU ÜCRETİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA

USUL ve ESASLARI

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı "E" cetvelinin 36 ncı sırasında: "Kurumların üst yönetim görevlileri ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin; Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 60'ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 500 TL 'yi geçmemek üzere ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. ''düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede;

2015 yılı içerisinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı "E" cetvelinin 36 ncı sırasında belirtilen yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmak isteyen ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan "Hakimler ve Savcılar" ile Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan "Adalet Uzman Yardımcıları", "Mali Hizmetler Uzmanları" ve "Uzman Yardımcıları" nın, Başkanlığımız internet sitesinde ( www.edb.adalet.gov.tr ) yayınlanan başvuru formunu doldurarak, aşağıda belirtilen diğer başvuru evrakı ile birlikte26.01.2015 tarihine kadar Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu itibarla;

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na Bağlı E Cetveli'nin 36. Sırasında belirtilen kurslara katılarak; %60 oranında yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmak isteyen yukarıda unvanları sayılan personelin;

1- Daha önce dokuz aydan fazla, %60 oranında yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmamış olmak,

( Daha önce bu destekten yararlanmasına karar verilerek, adına ödenek tahsis edilmiş olan başvuru sahiplerinden; talep ettiği kursa başlamamış veya başlayıp ta devam etmemiş olanların; söz konusu başlamama veya devam etmeme gerekçelerinin, öngörülemeyen ve istekleri dışındaki bir nedenden (hastalık, başka yere atanma...v.b) kaynaklanması; bu gerekçelerinin başvuru formunda belirtilmesi ve belgelendirilmesi gereklidir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri Daire Başkanlığımızca kabul edilen başvuru sahiplerinden; kursa hiç başlayamayanlar için 2015 yılı için geçerli %60 oranındaki ücret tahsisatı, bu desteğe ilk kez başvuranlar gibi olacaktır. Kursa bir süre gidip daha sonra devam edemeyenler ise; dokuz aydan fazla olmamak üzere, kullanmadıkları ve mazeretleri nedeniyle kullanamadıkları süre toplamı kadar, söz konusu kurs ücreti desteğinden faydalanabileceklerdir. )

2- Bakanlığımızın, bugüne kadar Bahçeşehir, Yeditepe ve Okan Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, bu üniversitelerde düzenlenen yabancı dil eğitimlerine katılmamış olmak,

3- Bakanlığımızın, HSYK'nın ve diğer kurumların, dil öğrenimini teşvik amacıyla yabancı ülkelerde olanak tanıdığı dil eğitimlerine katılmamış olmak,

4- Yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ya da araştırma bursu eğitimi yapmamış

olmak,

Koşullarını taşımaları, ayrıca;

1 -) 26.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar, ekteki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, devam etmek istedikleri kurs yerinden alacakları, süresi 9 ayı aşmayacak ve katılmak istedikleri kurs yerinin adını, dil kursu programın adını, programın süresini ve fiyatını içerecek biçimde düzenlenmiş fiyat teklif belgesini göndermeleri,

a) ) İlk derece mahkemelerinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan Hakimlerin ve Cumhuriyet Savcılarının başvuru evrakını, ilgisine göre Komisyon Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığımıza ulaştırmaları,

b) ) Yüksek Mahkemelerde görev yapanların, daire başkanlarının; Yargıtay ve Danıştay Başsavcılıklarında görev yapanların, Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekilinin; Bakanlık merkez teşkilatında, HSYK Genel Sekreterliğinde ve diğer kurumlarda görev yapanların, birim amirlerince düzenlenecek başvuru formundaki muvafakat şerhi veya muvafakat verildiğine ilişkin yazısı ile birlikte başvuru evrakını göndermeleri,

c) ) Bu duyurunun yayınlanmasından önce başvuru evrakını Başkanlığımıza göndermiş olanların, başvurularını yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak yenilemeleri,

Gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen unvanlardaki personel içersinden başvuru koşullarını taşıyanların, son başvuru tarihi olan 26.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar, sayılan usul kurallarına uygun olarak gerçekleştirdikleri başvurular; Başkanlığımızca kabul edilerek; bu kişiler için yapılacak ödenek tahsisi, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı "E" cetvelinin 36 ncı sırası gereğince en çok dokuz aya kadar ve personel başına ödenecek aylık ders ücretinin yüzde 60'ı olarak, en fazla 500 TL ile sınırlı olmak üzere, İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararı ile gerçekleşecektir.

Duyurulur.

Ek: Müracaat formu

YABANCI DİL KURSU ÜCRETİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN MÜRACAAT FORMU

Adı ve Soyadı :

Sicil Numarası:

Görev Yeri ve Görevi:

İrtibat Telefonu ve E-Posta Adresi:

Kurs Yerinin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri:

Eğitim Almak İstenilen Yabancı Dil:

Katılmak İstenilen Program:

Katılmak İstenilen Programın Süresi:

Daha Önce Bu Olanaktan Yararlanıp Yararlanmadığı:

Yararlanılmış ise Yararlanılan Yıl /Yıllar ve Yararlanma Süresi:

2015 Yılı içerisinde katılacağım yabancı dil kursu dolayısıyla; 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 36 ncı sırasına göre, yabancı dil kursu katılım ücretinin yüzde 60'ının, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilmesi hususunda; gereğini arz ederim.

/ /2015

İmza

Unvanı, Adı- Soyadı

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.