BAŞARI KATALİZÖRÜ ' HAYAL GÜCÜ '

BAŞARI KATALİZÖRÜ
    ' HAYAL GÜCÜ '

"Büyüyünce ne olacaksın" sorusu büyüklerin küçüklere yönelttiği en bildik sorulardan biridir.

Bu soruyu sorma da ki amaç; aslında küçük bireyin hayal gücünü aktif etmektir.
İşte bu soruyla, sorulanın zihninde geleceğe dair bir pencere açılır ve o anda gerçekleştirilmesi düşünülen eylemin hayali kurulur. 

'Çünkü hayaller gerçeğin geçmişidir.

İnsan geleceğini hayallerle süsler ve o hayallere hedeflerini koyarak bir gün hakikâte dönüşeceğini arzular.

Peki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayalleri var mı ?

Varsa ne tür hayaller kuruyorlar ?

Ya biz ? 

Onların hayal kurmasına imkân tanıyor muyuz.?

*

Çocukların hayal gücü sınırların çok ötesindedir.
Mantık içermez, bilgiye dayalı olması beklenmez.
Öyle ki o hayalin üzerine ne inşa etmiş, neler bağlamış, nasıl inanmışlar bilinmez.

Kurduğu hayaller bizim kıstaslarımıza uyumuyor olabilir, çok para kazandırmayabilir, belki dünyayı da kurtarmayabilir ama hayallerine sarılmak o çocuğu dünyanın en mutlu insanı yapar.

O yüzden çocuklarımızın hayallerinin sadece zihinlerinde hapsolmasına, orada sıkışıp kalmasına göz yumulmamalı .
Yardım edelim ki onları açığa çıkarsınlar ve yeni ufuklara yelken açsınlar.
Bizlere de ilham olsunlar.

Mesela bu işe önce okullarda başlasak.
"HAYALLER DERSLİĞİ' adıyla sınıflar açılsa...

"Hayaller gerçekleştirilmek içindir" yazılsa kapılarında .

Ve her bir çocuğun hayali resmedilse duvarlarda...

Uçmanın sırrının kanatlarda değil de özgürleştirebildikleri hayallerde olduğunu göstersek onlara ..

Hayal düzeyi yüksek nesillerin , gerçeğin gerçek öncüleri olacağını kazısak dimağlarına.

Böylelikle her çocuğun içindeki yeteneği keşfederek ,yatkın oldukları istidatlara uygun şekilde yetiştirsek onları.

Standartlardan kurtarıp ; ilgi alanı, yeteneği ve hayallerine göre değerlendirip ona göre eğitsek.
Bir çok kere gördük ki zekâ ve üreticilik sadece dersi anlamakla alâkalı değilmiş.

Osmanlı mekteplerinin kapılarında: 'Burada hiçbir balık uçmaya ;
hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz." yazarmış.

Bu söz;  fıtratı anlamaya çalışmanın en güzel özeti bence.
Ve..
Hepsini aynı kalıba sokmadan, bahşedilen kabiliyetlerin inkişafına vesile olmanın özü.

**

Ortaya çıkarmanın başlangıcıdır hayâl gücü.
Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar, amaçladığınızı da ortaya çıkarırsınız. Bu yüzden hayal kurmak vazgeçmeyen insanların ata sporudur.

Dünyanın gördüğü her büyük başarı,   unutmayalım ki önce bir hayaldi.

Vel hasılı kelâm ...

"Hayal kurmaya cesaret eden bir gün onu gerçekleştirmeye de muhakkak cesaret gösterir."

Önceki ve Sonraki Yazılar