Cami görevlileri için yer değiştirme duyurusu

Cami görevlileri için yer değiştirme duyurusu

Cami Görevlilerinin İsteğe Bağlı Görev Yeri Değişikliği (Nakil) İşlemleriyle İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar

D U Y U R U

 

Diyanetİşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleriBaşkanlığı Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte camigörevlilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdakiusul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

Nakil işlemlerinin yürütüleceği ortam

1. Münhal camigörevlisi kadrolarına nakil için başvuracak görevliler;

a) Türkiye geneli o ay içerisinde ilanedilen münhal kadroları öğrenme,

b) Bir ildeki münhal kadroya nakil içinbaşvuru,

c) Başvuru değişikliği ve güncelleme,

d) Başvuru belgesi alma,

e) Sınav tarihi ve yeri öğrenme (sınavgiriş belgesi alma),

f) Sonuç öğrenme/sonuç belgesialma,

g) Tercih yapma,

h) Tercih sonucu öğrenme,

 

işlemleriniİKYS programına kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile giriş yaparak "Sınav"sekmesindeki ilgili kısımdan gerçekleştireceklerdir.

 

Münhal kadroların ilanı ve başvurular

1. Münhal camigörevlisi kadroları, il müftülükleri tarafından Başkanlığımız internetsitesindeki İKYS programı aracılığı ile başvuru süresinin bitiminden önce onbeş gün süre ile ilan edilecektir. Münhal kadrolara nakil için başvurular oayın son Salı günü saat 23:59'da sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra İKYSprogramı otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır. İlan günlerine rastlayan resmitatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilan süresindensayılacaktır.

2. Görevliler, il müftülükleritarafından o ay için ilan edilen bütün münhal cami görevlisi kadrolarını, İKYSprogramından öğrenebilecektir.

3. Her görevli, sadece bir ildekişartlarını taşıdığı imam-hatip veya müezzin-kayyım kadrosuna başvurabilecektir. (imam-hatipliğe müracaat eden müezzin-kayyımlığa, müezzin-kayyımlığa müracaateden imam-hatipliğe müracaat edemeyecektir.) Başvuru işlemi tamamlandıktansonra adaylar İKYS programından başvuru belgelerini alabilecektir.

4. Başvuruların sona ermesine kadaradaylar İKYS programı aracılığıyla başvurularında değişiklik ve güncellemeyapabilecektir.

 

Başvuru bilgilerinin kontrolü

1. Adayların Diyanet İşleri BaşkanlığıSınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (B) Müktesep/Nitelik DeğerlendirmeFormundan aldıkları puanlar ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)puanları İKYS veri tabanındaki bilgileri esas alınarak hesaplanacak olup bupuanlar başvuru ekranında ve sınav başvuru belgesinde aday tarafındangörülebilecektir.

2. Adaylar, müktesep/nitelik formundanaldıkları puanları dikkatle kontrol edecek ve bir hata olması halindeçalıştıkları birimlere (il müftülüklerine) müracaat ederek düzeltmeişlemini yaptıracak ve başvurusunu güncelleyecektir. Düzeltme işlemi son olaraksınav başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitiminden öncegörevlilerin bağlı bulunduğu birimlere (il müftülüklerine) yaptırılacakve bu tarihten sonraki düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

Nakil yarışma sınavı (yer, tarih ve esaslar)

1. Yarışma sınavları her ayın ilk Salıgünü yapılmaya başlanacaktır. Adayların sınav tarihi ve yerleri sınav girişbelgesinde belirtilecektir. "Sınav giriş belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlikbelgesini ibraz edemeyen adaylar yarışma sınavına katılamayacaktır.

2. Yarışma sınavı (müftülükçeyapılacak) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alanEK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacaktır.

 

Nakil işlemleri ile ilgili esaslar

1. Cami görevliliği münhal kadrolarınanaklen atamalarda, MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri BaşkanlığıSınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı DeğerlendirmeFormundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik DeğerlendirmeFormundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan "toplam puan" esas alınacaktır.

2. Yarışma sınavına katılanların yarışmasınavı, MBSTS ve müktesep/nitelik formu puanları ile "toplam puan"larısınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde sonuç belgesindeilan edilecektir.

 

Tercih işlemleri ve naklen atamalarda öncelik sırası

1. Yarışma sınavına katılan adaylardan "toplam puan"ı en az yetmiş olanlar,müracaatta bulunduğu unvanda en fazla beş münhal kadro için yer tercihindebulunabilecektir. "Toplam puan"ıyetmişin altında kalanlar münhal kadrolara naklen tayin müracaatındabulunamayacaktır.

2. Yer tercihi yapmaya hak kazananlar,sonuçlar ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle yertercihinde bulunabilecektir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sonaermesinden itibaren iki gün içinde İKYS programı aracılığıyla duyurulacaktır.

3. Tercih edilen münhal kadrolara naklenatamalarda sırasıyla;

a) "Toplam puan"ı yüksek olana,

b) MBSTS puanı yüksek olana,

c) Görev yılı fazla olana,

d) Hafız olana,

e) Öğrenim düzeyi yüksek olana,

Öncelikverilecektir.

 

MBSTS ile ilgili esaslar

1. Görevlilerin,münhal cami görevlisi kadrolarına nakil için başvuruda süresi dolmamış MBSTS puanlarından en yüksek olanı ve varsa nakil puanı dikkatealınacaktır.

2. Nakil başvurusunda bulunabilmek içinMBSTS'den en az 50 puan şartı aranacaktır. İmam-hatiplermüezzin-kayyımlığa geçmek isterse taban MBSTS puanı aranmayacaktır.

3. (A) ve (B) grubu camilerdekiimam-hatip kadrolarına atanabilmek için MBSTS'den en az 60, (C) ve (D) grubucamilerdeki imam-hatip kadrolarına atanabilmek için en az 50, bütün camigruplarındaki müezzin-kayyım kadrolarına tercihte bulunabilmek/atanabilmek içinen az 50 MBSTS puanı almış olma şartı aranacak olup, İmam-hatiplerinmüezzin-kayyımlık tercihlerinde taban MBSTS puanı aranmayacaktır. İlgilipersonelin münhal cami görevlisi kadrolarına nakil başvurusunda bulunurken buhususu dikkate alması önem arz etmektedir.

İlgililereduyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.