Diyanet Umre görevlisi seçecek

Diyanet Umre görevlisi seçecek

Umre görevlisi seçimine ilişkin hususlar açıklandı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : 12373329/302.99/10716 - 31/10/2014 
Konu :Umre Görevli Seçimine İlişkin Hususlar

................................................................................... VALİLİĞİNE

(İl Müftülüğü)

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılı umre mevsiminde de Başkanlığımız ve Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına katılacak vatandaşlarımıza dini konularda rehberlik yapmak üzere Kafile Başkanı, Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi görevlendirilecektir.

Buna göre;

A) Kafile Başkanı Olarak Görevlendirileceklerde;

1) Mesleki bilgisi yeterli,

2) Beşeri münasebetlerde başarılı,

3) Sevk ve idare kabiliyetine haiz,

4) Vaaz ve irşat yeteneğine sahip,

5) Tilaveti düzgün,

6) Çalışmalarında özverili ve uyumlu,

7) Daha önce hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilerek başarılı olmuş,

8) Halen Uzman ve daha üstü sayılan görevlerde veya hac ve umrede daha önce din görevlisi olarak görev yapmış 4 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu Başimam-Hatip ve Kuran Kursu Başöğreticisi (Erkek) ünvanlarında çalışıyor,

9) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış,

10) İl Müftülüğünce teklifi yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilmesi uygun görülmüş,

11) 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş,

Olmak şartları aranmaktadır.

B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

1) Başkanlığımızca 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya 2014 yılında yapılan MBSTS'ye katılmış ve en az 50 puan almış olmak,

2) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

1/5

Konu :Umre Görevli Seçimine İlişkin Hususlar

5) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

6) Başkanlığımızca açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

8) Başkanlıkça ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı ve görevlendirmelerde % 30 Tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı olmak,

Şartları aranmaktadır.

Hac ve umre organizasyonlarında daha önce görev almamış İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Şube Müdürü, Murakıp ve Uzman kadrolarında 01/12/2014 tarihi itibariyle 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması durumunda ve ihtiyaç halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir.

Ayrıca 2014 yılında hac veya umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

C) Bayan İrşat Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;

1) Başkanlıkça 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya 2014 yılında yapılan MBSTS'ye katılmış olup en az 50 puan almış olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

5) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

6) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

7) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

8) Başkanlığımızca ihtiyaç nispetince belirlenen sayıda personelin katılacağı mülakatta başarılı olmak,

Şartları aranmaktadır.

Bayan personelden İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı görevlerinde çalışanlarda;

2/5

Konu :Umre Görevli Seçimine İlişkin Hususlar

1) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olup, bu sürenin en az 2 yılını bu ünvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonunda veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

4) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak, ( Daha önce hac ve umre organizasyonlarında görev almamış olanlar için.)

6) İl müftülüklerince görev teklifi yapılmış ve 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaatı sisteme girilmiş olmak,

Şartları aranmaktadır.

Ayrıca 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

Takdir edileceği üzere, hac ve umre organizasyonlarının başarısı önemli ölçüde kafile başkanı, din görevlisi ve irşat görevlilerinin isabetli seçimine ve onların özverili çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, kafile başkanlarının ve İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı olarak görev yapan bayan personelin teklifi, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının yer alacağı bir komisyon marifetiyle yapılacaktır. İl ve ilçe müftülerimiz; söz konusu görevlilerin teklifinde çok hassas davranacaklardır. Genel Müdürlüğümüz illerden gelen teklifleri değerlendirerek bu teklifler arasından tercihen görevlendirme yapacaktır.

Vaiz ve Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS'ye katılmış olan Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalışan personelden en az 30 kişilik grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.

Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır.

Buna göre;

1- İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan personelin, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme sonucu tespit edilerek belirlenecek personelin bilgileri http://hac.diyanet.gov.tr adresinden, "Umre Program"ının "Umre Görevli Teklifleri" bölümünden 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilecektir.


T.C.
BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : 12373329/302.99/10716 31/10/2014
Konu :Umre Görevli Seçimine İlişkin Hususlar

Söz konusu programa girilen bilgilerin programdan alınacak bilgisayar çıktısı İl müftülüğünce tasdik edilerek 19/11/2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2- Teklifi yapılan ve müracaat eden personelin fotoğrafları scannerda 4x6 cm, 75 piksel/inç ebadında jpeg formatında taranarak programa aktarılacaktır.

3- Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların mutlaka umre organizasyonunda görevlendirilecekleri taahhüdünü taşımamaktadır.

4- Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan ve geçmiş yıllarda hac ve umre hizmetlerinde başarılı olmuş personel, ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça re'sen görevlendirilebilecektir.

5- Bu talimat, İl Müftülüklerince İlçe Müftülüklerine ivedi olarak gönderilecek ve tüm personelin okuması, haberdar olması sağlanarak, imza karşılığında tebliğ edilecektir.

Bu itibarla; söz konusu organizasyonda görevlendirmek üzere, il müftülüğünüze .............. adet.. kafile

başkanı kontenjanı verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ekrem KELEŞ Başkan a. Başkan Yardımcısı

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.