1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalında doçentliğini almış olmak, İşbirlikliProblem Çözme Stratejileri ve Öğrenme Stilleri konularında çalışma yapmış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Ergenlik, internet bağımlılığı ve kariyer danışmanlığı alanında çalışmaları olmak.

İlköğretim Bölümü Altında Matematik Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak; bilgiyi oluşturma süreçleri, geometrik kavram imgesi ve sınıflama stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zihin haritaları ve kavram karikatürleri konularında çalışmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

Bilişüstü Yönlendirmelerin Entegre Edildiği Bilgisayar Destekli Öğrenme, Bilgisayar animasyonları ve fen deneyleri konusunda çalışma yapmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Denizcilik Eğitimi

Profesör

1

İşletme Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik Eğitimi yapan eğitim kurumlarında en az 15 yıl eğiticilik deneyimine sahip olup, Denizcilik Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Türk Demokrasi Tarihi" ve "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak Kaotik zaman serisi, JIT veextrem-değer olasılık dağılımları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Profesör

1

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyografik Dram alanında çalışmaları olmak.

Müzik Teknolojisi

Profesör

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akustik Tasarım ve Seslendirme Sistemleri alanında yayınlar yapmış olmak.

Müzik Teknolojisi

Profesör

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yayıncılıkta Ses Teknolojisi, Görsel Amaçlı Ses-Müzik Tasarımı /Üretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Tekstil boya-baskı ve bitim işlemleri teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Meme kanseri ve organ nakli alanlarında çalışıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Siyasal partiler ve toplumsal hareketler ile ilgili çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Profesör

1

Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Niceliksel planlama teknikleri" ve" mekansal istatistik" konularında çalışma yapmış olmak.

Bölge Planlama

Profesör

1

Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Şehir Altyapısı, Tarihi Kentsel Çevrelerde Koruma ve Turizm " üzerine yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makina Teorisi ve Dinamiği

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Hasarsız ve hasarlıkompozit yapıların titreşim davranışlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dönel kavşakların kapasite ve performansları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tekstil Bilimleri

Profesör

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Plazma ve sol-jel teknoloji uygulamaları, Fonksiyonel lif üretim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme dayalı eğitim konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Aktif Eğitimde deneyimli olmak (en az 5 yıl)

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Doktoru, Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ve Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. ISO 15189 Akreditasyonunda eğitim belgesine ve Laboratuvar yönetimi deneyimine sahip olmak.

Anatomi

Profesör

1

Tıp Doktoru, Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak." flap cerrahi anatomisi" konusunda ve "mikroskopik ve makroskopik steroloji" konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji

Profesör

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak ."Diz eklemiosteoartritinde manyetik rezonans görüntüleme "konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Ankilozan SpondilitHastalığı konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sjögren Sendromu konusunda araştırmaları ve çalışmaları olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Psikiyatri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bipolar bozukluk konusunda ergenlerde beyin görüntüleme çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. ÇocukAllerjisi yan dal uzmanı ve bu alanda en az 10 yıllık deneyime sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak, böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kulak, Burun ve Boğaz bilim alanında doçentliğini almış olmak. Rinoloji ve Anatomi alanında deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, en az 15 yıl karaciğer böbrek transplantasyonu anestezisi deneyimi olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme Dayalı Öğretim konusunda deneyimli olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.Osteoporoz Ortopedik Rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Algoloji yan dal uzmanı, Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Algoloji (ağrı) üzerine en az 15 (onbeş) yıl çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Odyometri

Profesör

1

Odyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, akustik travma veototoksisitenin değerlendirilmesi alanında deneysel elektrofizyolojik çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Sondaj Teknolojisi Programı

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hidrojeoloji ve Yeraltı Suyu Kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Profesör

1

Hemotoloji yandal uzmanlığını almış olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Klinik Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kanser hastalarında palyatif bakım alanında çalışmaları olmak.

Klinik Onkoloji

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim dalında doçentliğini almış olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.