Eğitim-Bir-Sen'den KİK Müjdesi - 15 Sorunlu Konuda Mutabakat

Eğitim-Bir-Sen'den KİK Müjdesi - 15 Sorunlu Konuda Mutabakat

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 Çalışma Raporu imzalandı. 15 maddede mutabakat sağlanırken; bazı taleplere hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yer verilmemesi nedeniyle Çalışma Raporu’na şerh konuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 Çalışma Raporu imzalandı. 15 maddede mutabakat sağlanırken; bazı taleplere hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yer verilmemesi nedeniyle Çalışma Raporu’na şerh konuldu.

Kurum İdari Kurulu Başkanı ve MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Erdoğan, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Yurdabakan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varılan konular şunlar:

 

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

(a) Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi noktasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda,

(b) Eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması noktasında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda,

(c) Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılması için girişimde bulunulmalıdır.

-Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin devamı noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan daha sonra terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar verilenler görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimde bulunulmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilenlerin, genel ve özel şartları sağlamaları hâlinde, eğitim kurumları yöneticiliğine görevlendirilebilmeleri sağlanmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmenlerin, 1111 sayılı Kanun’un ek 4. maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmeleri sağlanmalıdır.

-Çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğretmenlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gruplarında görev alacak öğretmenlere, gönüllü olarak görevlendirilip görevlendirilmediklerine bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

-Kariyer basamaklarında yükselmenin, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle yeniden uygulanması sağlanmalıdır.

-Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlere, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmesi hâlinde, görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartının arandığı dönem zarfında bu durumda olup da mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.

-Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

-Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince, Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı; bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.

 

Çalışma Raporu’na alınmayan taleplerimiz

Kurum İdari Kurulu Nisan 2018 toplantı gündemine taşıdığımız ve Çalışma Raporu’nda ele alınmasını talep ettiğimiz;

“-Eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmenlik mesleğini örseleyeceği açık olan performans değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe konulmamalıdır.

-Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘Hizmet puanları’ başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer değişikliği kaldırılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler” şeklindeki konulara yer verilmemesi nedeniyle Çalışma Raporu’na muhalefet şerhi düştük.

MEB KİK Nisan 2018 Çalışma Raporu için tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.