1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. EMNİYET PERSONELİ

  4. Emniyet, Rütbe Terfi Yönetmeliğini yürürlüğe koydu
Emniyet, Rütbe Terfi Yönetmeliğini yürürlüğe koydu

Emniyet, Rütbe Terfi Yönetmeliğini yürürlüğe koydu

Emniyet, Rütbe Terfi Yönetmeliğini yürürlüğe koydu

A+A-

10 Mayıs 2015 PAZAR
Resmi Gazete
Sayı : 29351

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2015/7685
Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 29/4/2015 tarihli ve 1502 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE I- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfılerine ilişkin sınav ve eğitimi ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbe terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emeklilik işlemleri ile değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Atama: Personelin rütbe, meslek derecesi ve görev unvanına uygun olarak atanmasını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Başarı belgesi: Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen belgeyi,

ç) Bekleme süresi: Polis amirlerinin bulundukları rütbe ve meslek derecelerinde fiili olarak bekleyecekleri zorunlu en az süreyi,

ç) Çok iyi performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan, 4,00 ila 5,00 (bu puanlar dahil) arasındaki puanları,

d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

f) İyi performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan, 3,00 ila 3,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puanları,

ğ) Kıdem: Bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen hizmet süresini,

g) Liyakat: Personelin bir üst rütbedeki görevlerin gereklerini yerine getirebilme niteliğini,

ı) Meslek derecesi: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin, bulundukları rütbe ve görev unvanlarının karşılığı olan hiyerarşik yapıdaki mesleki sırasını,

ğ) Personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

j) Polis Akademisi mezunu sayılanlar: En az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra Akademide bir eğitim öğretim dönemi süresince özel eğitim görenler ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre Polis Enstitüsünün yüksek kısmından mezun olanları,

k) Polis anıiıi: Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü ratbesindeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

1) Performans değerlendirme puanı: Yetkili amirlerce düzenlenen performans değerlendirme raporlarında verilen puan ortalamasını,

m) Rütbe: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin sahip olduğu hiyerarşik meslek unvanını,

n) Terfi: Personelin bulunduğu rütbeden üst rütbeye yükselmesini, o) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa başarı belgesi alanlara verilen belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları

Rütbeler, meslek dercceleri ve görev unvanları

MADDE 5- (1) Personelin rütbe, meslek derecesi ve bunların karşılığı olan görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

RÜTBELER

MESLEK DERECELERİ

GÖREV UNVANLARI

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece Üstü

Emniyet Genel Müdürü

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, 11 Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Muduru, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi

  

Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü

Emniyet Amiri

6

İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot

Başkomiser

7

Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot

Komiser

8

Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot

Komiser Yardımcısı

9

Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot

Kıdemli Başpolis Memuru

10

Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru

Başpolis Memuru

11

Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru

Polis Memuru

12

Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Rütbe ve meslek derecesi

MADDE 6- (1) Ast üst ilişkileri ile yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde 5 inci maddede yer alan rütbe ve meslek dereceleri esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terfi Usul ve Esasları

Komiser yardımcısı rütbesini kazanma

MADDE 7- (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimini bitirenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar, eğitimleri sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, komiser yardımcısı rütbesine atanır.

Polis amirlerinin rütbe terfii

MADDE 8- (1) Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Bekleme süreleri

MADDE 9- (1) Polis amirlerinin rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

 

MESLEK

EN AZ BEKLEME

RÜTBELER

DERECELERİ

SURELERİ

Komiser Yardımcısı

9

4

Komiser

8

4

Başkomiser

7

3

Emniyet Amiri

6

3

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

o j

1

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

Birinci Sınıl Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi

Rütbe terfiinde değerlendirilecek süreler

MADDE 10- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde; rütbeler içinde yapılan yurtdışı misyon koruma görevi, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfiinde değerlendirilmez.

(2) Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. Ancak, ilk derece amirlik eğitimi sınavına başvurmak için polis memuru rütbesinde fiilen en az iki yıl çalışmış olmak ve iki yıl iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak şarttır.

Rütbe terfiinde değerlendirilmeyecek süreler

MADDE 11- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde;

a) Aylıksız izinde geçen süreler,

b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, paraya çevrilse veya ertelense dahi alman hapis cezalarının süresi,

ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

ç) Emeklilik ve çekilme halinde geçen süre ile kurumlar arası nakil halinde kurum dışında çalışılan süre,

d) İyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı dışında alman her performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,

1) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora vc avukatlık stajı süreleri,

g) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini ifa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,

ğ) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda üç yılı aşan süreler, değerlendirilmez.

Kurul gündemine alınma şartları

MADDE 12- (1) Polis amirlerinin üst rütbeye terfıinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

a) Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,

b) Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması,

c) Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılması, ç) Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimde

başarılı olunması,

ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması,

şarttır.

(2) 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şart aranmaz.

Kıdem sırasının tespiti

MADDE 13- (1) Kıdem sırasının tespitinde;

a) Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği halinde sicil numarası daha küçük olan,

polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Kıdem sırasının duyurulması

MADDE 14- (1) Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında duyurulur.

Rütbe terfi zamanı

MADDE 15- (1) Polis amirlerinin rütbe terfileri, her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması halinde terfıler toplantının yapıldığı ay sonunda yapılır.

(2) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, en az bekleme süresini tamamlamaları halinde terfıen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme Kurullarının Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Merkez Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 16- (1) Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkam ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 17- (1) Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alman Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfıilerini önermekle görevlidir.

Yüksek Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 18- (1) Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

(2) Kurulda görev alacak Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimine ilişkin duyuru Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır. Adaylar, Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurur ve aday listesi, soyadı sırasına göre oluşturulur.

(3) Yüksek Değerlendirme Kurulunda görev alacak Polis Başmüfettişinin seçiminde; Polis Başmüfettişlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere bir asıl, bir yedek üye belirlenir. İl Emniyet Müdürü olan üyelerin seçiminde; İl Emniyet Müdürlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere iki asıl, iki yedek üye belirlenir. Oyların eşitliği durumunda sicil numarası küçük olan seçilmiş sayılır. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple ayrılması veya Kurula katılamayacak olması durumunda en yüksek oy alandan başlayarak yedek üyeler Kurula katılır.

(4) Yüksek Değerlendirme Kuruluna seçilecek olan Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimi; eşit, gizli ve genel oy esasına göre Kurul toplanmadan önce yapılır. Bu oylama elektronik ortamda da yapılabilir. Polis Başmüfettişleri, Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişini belirlemek için en fazla bir oy; İl Emniyet Müdürleri ise Kurulda görev yapacak iki İl Emniyet Müdürünü belirlemek için en fazla iki oy kullanabilirler.

(5) Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminde kullanılan oyların tasnifi ve tutanağa bağlanması için Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon kurulur.

(6) Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminin genel yönetim ve denetiminden, personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Yüksek Değerlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 19- (1) Yüksek Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alınan Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfılerini önermek.

b) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden, hizmet gerekleri nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenleri teklif etmek.

c) 3201 sayılı Kanunda yer alan resen veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personeli teklif etmek.

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının değerlendirme ve karar usulü

MADDE 20- (1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarım,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

ç) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını,

dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar ve şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz.

(3) Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında; terfi edeceği rütbede boş kadro bulunması halinde "Terfi eder.", boş kadro bulunmaması halinde "Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez." kararı verilir. Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel hakkında ise "Terfi etmez." kararı verilir.

(4) Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

Kurullara hazırlık ve toplanma zamanı

MADDE 21- (1) Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı tarafından;

a) Yıl içinde terfi edecek polis amirlerinin sicili, adı, soyadı, rütbesi, grubu, bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, bulunduğu rütbe ve üst rütbeye terfi tarihleri, performans değerlendirme puanlarının ortalaması, bulunduğu rütbedeki cezaları, başarı ve üstün başarı belgeleri, rütbede değerlendirilmeyecek süre ve sebepleri, yazılı ve sözlü sınav sonuçlan, yöneticilik ile ilgili hizmetiçi eğitim başarı durumları ve liyakate esas alınacak diğer bilgi ve belgeler ilgili değerlendirme kuruluna sunulur.

b) 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkralarında belirtilen durumlar kapsamında Yüksek Değerlendirme Kurulu gündemine gelecek personelin; sicili, adı, soyadı, görev yeri, rütbesi, unvanı, cezaları, performans değerlendirme puanı, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olup olmadığı ile ilgili bilgiler Yüksek Değerlendirme Kuruluna sunulur.

(2) Yüksek Değerlendirme Kurulu Bakan onayı, Merkez Değerlendirme Kurulu ise Genel Müdür onayı ile her yıl Mayıs ayında toplanır. Her iki kurul salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Kurullar, Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla da toplanabilir.

(3) Merkez Değerlendirme Kurulunun kararları Genel Müdür, Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Kurulların raportörlük hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Rütbe terfi işlemlerinin durdurulması halleri

MADDE 22- (1) Devlet memurluğunu sona erdirecek veya meslekten çıkarmayı gerektirecek suçlardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılanların rütbe terfi işlemleri, kurullarca haklarında rütbe terfılerine karar verilmiş olsa dahi Bakan onayı ile durdurulabilir.

(2) Adli veya idari soruşturma sonucunda; rütbe terfıine etki edecek bir ceza almamış olanların terfileri, emsallerinin rütbe terfi tarihi itibarıyla yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Rütbe Terfi Sınavlarına İlişkin Genel Esaslar

Sınava katılacakların belirlenmesi ve tebliği

MADDE 23- (1) Üst rütbeye terfi etmek üzere sınavlara katılacakların isim listeleri, her yıl, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, listede adı geçenlere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birimler ile sınav işlemlerini yürütecek olan Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir.

Rütbe terfi sınavları tarihi ve yeri

MADDE 24- (1) Rütbe terfi sınavlarının tarihleri ve yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit edilerek ilgililere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birime bildirilir.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 25- (1) Yazılı ve sözlü sınavların yapılması, soruların basımı, dağıtımı, saklanması ile komisyonların sekretarya iş ve işlemleri Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav komisyonlarının teşkili

MADDE 26- (1) Yazılı ve sözlü sınav komisyonları Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

İhtiyaca göre her rütbe için birden fazla komisyon oluşturulabileceği gibi birden fazla rütbe için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

Komisyonlar emniyet müdürü rütbesini haiz bir başkan ve dört üye ile yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Gerekli görülen hallerde Polis Akademisi Başkanlığında görevli kadrolu öğretim üyeleri de komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir.

Yazılı sınavlarda merkez ve taşra teşkilatından yeterli sayıda gözetmen ile sınavların yürütülmesine yardımcı olmak üzere personel görevlendirmesi yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 27- (1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis meslek mevzuatı %40.

b) Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c) Anayasa hukuku %10.

ç) İdare hukuku ve idari yargı %10.

ç) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

d) İnsan hakları %10.

e) Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 28- (1) Yazılı sınava giren adaylar, sicil numarası küçük olandan başlamak üzere sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a) Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği,

b) Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği,

ç) Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri,

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sınav listelerinin düzenlenmesi

MADDE 29- (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Başarılı sayılmak için sözlü sınavda en az elli puan almış olmak kaydıyla, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının elli ve üstü olması şarttır.

(2) Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 30- (1) Sınavlarda;

a) Kopya girişiminde bulunanların veya kopya çekenlerin,

b) Yerine bir başka kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin,

sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi uygulamr.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren en geç yirmidört saat içinde Polis Akademisi Başkanlığında oluşturulan sınav komisyonlarına doğrudan veya bu komisyona gönderilmek üzere kadrosundaki birimine yazılı itirazda bulunulabilir.

(2) Sınav komisyonu, maddi hata olup olmadığım inceler ve sonucunu bir gün içinde duyurur.

Belgelerin saklanması

MADDE 32- (1) Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, üç yıl süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

Mazereti sebebiyle sınava katılamama

MADDE 33- (1) Sınava çağrılmalarına rağmen; yurtdışı misyon koruma, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer yurtdışı görevler ile sağlık mazeretleri sebebiyle yazılı ve sözlü sınavlara giremeyenler, mazeretinin bitimini müteakip açılacak ilk yazılı ve sözlü sınava iştirak ettirilir. Bu sınavlarda başarılı olup da üst rütbeye terfıine karar verilenlerin rütbe terfi tarihi emsalleri gibi değerlendirilir ancak bu durum geriye yönelik olarak herhangi bir mali hak doğurmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılan mazeretler dışında sınava katılmayanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM Yöneticilikle İlgili Hizmetiçi Eğitim

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime katılacaklar

MADDE 34- (1) Yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınır.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin yeri, zamanı ve süresi

MADDE 35- (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim, Polis Akademisi Başkanlığınca sınıf ortamında, Ankara'da veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenir. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacak olan eğitimin süresi, yeri ve zamanı Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenir.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim programı

MADDE 36- (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimde uygulanacak müfredat programı ile personelin hizmetiçi eğitim sırasında uyması gereken hususlar Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanacak yönergede düzenlenir.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin sonucu

MADDE 37- (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılır. Başarılı olanların listesi Polis Akademisi Başkanlığınca Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Rütbe terfi sınavı sonuçlarının geçerliliği

MADDE 38- (1) Bir üst rütbeye terfi etmek için yetkili değerlendirme kurulu gündemine alınan ve kurul tarafından liyakatli olduğu değerlendirilen, ancak kadrosuzluk sebebi ile terfi edemeyen personel, sonraki yıllarda bir üst rütbeye terfi için öngörülen sınavlar ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimden muaf tutulur.

(2) Sonradan ortaya çıkan hukuki durumlar nedeniyle geçmişe dönük olarak rütbe terfii hakkı kazanan personelin, terfi edilecek rütbe için önceki yıllarda yazılı ve sözlü sınavlarda aldığı puanlar ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimi geçerli kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik İşlemleri

Beş yıl içinde terfi edemeyenlerin emeklilik işlemleri

MADDE 39- (1) Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Smıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmak kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

Birinci Smıf Emniyet Müdürlerinin emeklilik işlemleri

MADDE 40- (1) Birinci Smıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevkedilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkam, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kumlu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet gerekleri nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevkedilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(A) ve (B) grubu bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

(2) Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

(3) (B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:

a) Başkomiser rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

b) Başkomi^r rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.

c) Merkez Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

(4) (B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Başkomiser rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10'unu geçemez.

(5) Bu grup için ayrı olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimi, bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde yer alan yazılı ve sözlü sınav ile Altıncı Bölümünde yer alan yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin şartlarını düzenleyen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) (B) grubu komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine, (B) grubu komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi sınavları bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde yer alan yazılı ve sözlü sınav ile Altıncı Bölümünde yer alan yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim şartlarını düzenleyen usul ve esaslar çerçevesinde ayrı sınavlara tabi tutulur. Bu grupla ilgili başarı listesi ayrı düzenlenerek Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

  

EN AZ BEKLEME

 

MESLEK

SURELERİ

RÜTBELER

DERECELERİ

  
  

(A)

(B)

Komiser Yardımcısı

9

4

6

Komiser

8

4

6

Başkomiser

7

3

Yaş Haddi

Emniyet Amiri

6

3

 

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

 

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

 

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

1

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

 

Sınıf Ustü Emniyet Müdürü

Derece Ustü

Yaş Haddi

 

2015 yılı terfi sınavları ve eğitimleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2015 yılı terfi sınavları ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimleri, en geç üç ay içinde tamamlanır. Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.