1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Enflasyon Farkında Canbazlık Oyunu
Enflasyon Farkında Canbazlık Oyunu

Enflasyon Farkında Canbazlık Oyunu

Enflasyon Farkında Canbazlık Oyunu

A+A-

2015 yılı için gerçekleşen zam oranları ile gerçekleşecek enflasyon oranıarasındaki oluşması muhtemel enflasyon farkı ile ilgili olarak; bilgi kirliliği, kargaşa ve yaygara yapılarak kamu çalışanlarını ve emeklilerini yanıltmaya çalışılıp sanki bir hak kaybı varmış veya yaratılmış algısı yaratılarak ucuz ve aciz bir yöntemle MEMUR-SEN’ihedef alıp, bunu da  kendileri adına bir  sendikal başarı reçetesi olarak sunanlar,  asla ve asla bu fırsatçılıktan faydalanamayacaklardır. Hiçbir zaman doğruluk;yalana, yanlışa, kargaşaya mahkumolmayacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda da aynı benzer yöntemve üsluplarla 2014 yılında taban aylığına yapılan 175.00 TL brüt zammı itibarsızlaştırma adına bir yıl boyunca ağızlarına sakız yapıp oyalandılar.Memur- Sen Konfederasyonumuza hakarete varan aşağılayıcı küçük düşürücü devlet üslup ve adabına yakışmayacak ifadelerle hem sendikamıza ve hem de sendikamıza üye kamu çalışanlarına saldırı dozajlarını arttırdılar.

En iyi hakem olan ve her şeyi çok iyi gözlemleyen ve değerlendiren, sessiz çoğunluk olankamu çalışanları,  Memur-Sen Konfederasyonumuzun misyon ve vizyonunu, kazanımlarını, samimiyetini, çabasını ve hedefleriniiyi analiz etmiş olmalılar ki; Memur-Sen Konfederasyonumuzu ilk defa 2009 yılında sadece 365 üye farkı ile konfederasyonumuzu Yetkili Sendika kılmışlardır.  Konfederasyonumuz bu yetkisini aldığında sadece 4 hizmet kolunda yetkili sendika idi.

Memur Sen Konfederasyonumuz almış olduğu bu yetki ile dünden bugüne amacına uygun hizmetler üretmiş, kazanımlar elde etmiş ve en doğrusu da samimi bir duruş sergilemiş, doğrudan yana, haktan yana,  yalan dolan yanıltma ile işi olmayan, devletine milletine faydalı olma yolunda erdemliler hareketinin misyon ve vizyonu doğrultusunda,Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etme hedefi ile; hassasiyetini, kararlılığını ve azmini ortaya koymuştur.

Memur-Sen konfederasyonumuz; kutsal alın teri mücadelesinde; belki de sendikatarihinde bir daha görülmesi mümkün olamayacak tarihi bir rekor kırmış,2014 ve 2015 yıllarında 11 Hizmet Kolunun tümünde yetkili sendika olmuştur. Aynı zamanda MEMUR-SEN Konfederasyonumuz bugün itibarı ile üye sayısını 850.000 e çıkarmış, 2009 yılında sadece 365 olan üye farkı sayısını, bugün 400.000 e çıkarmış ve en yakın rakibini dahi rakipsiz bırakmıştır.Hal böyle iken hizmet zemininde rekabet edemeyen bu yetkisiz sendikalar, bu defa rekabet zeminlerini değiştirerek; iftira, karalama ve yanıltma zeminlerinde sendikal mücadelelerini sürdürmektedirler.

2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde masanın tek ve yetkili sesi olarak MEMUR- SEN masaya hükmetmiş ve kamu çalışanları adına 213 adet kazanım elde etmiştir. Son yılların en büyük zammı olan  %11,3 kümülatif bir zam oranı ile başarılı bir toplu sözleşme sürecini tamamlamıştır.

Memur Sen başarı grafiğini yükseltirken diğerleri de bir,bir yetkilerini kaybetmiş, gelinen noktada hiçbir hizmet yolunda yetkileri kalmamıştır.  Bu yetkisiz sendikalar akılları sıra MEMUR-SEN’in başarılarına gölge düşürme hesapları ile uğraşarak saldırılarını arttırmış ve aynı zamandakamu çalışanlarını da yanıltıcı bilgilerle algı yaratma hesapları yapmaktadırlar.

ENFLASYON FARKI CANBAZLIĞI VE YAYGARASI İLE KENDİLERİNİ BEYHUDE İŞLERLE MEŞGÜL ETMEKTEDİRLER.

2013 YILINDA İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞMESİNİN 7. MADDESİ VE ENFLASYON FARKI İLİŞKİSİ:Bu madde kamu çalışanları ve emeklilerinin ücret artışlarının enflasyon karşısında korunmasını ve bir hak kaybına uğramaması mantığı ile düzenlenmiştir. Zaten enflasyon farkı demek; verilen kümülatif zam oranlarının enflasyon oranının altında kalması demektir. Bu durum 2013 yılı toplu sözleşme metninin 7. Maddesinde düzenlenmiştir.

2015 YILINDA ÜCRETLERDE GERÇEKLEŞEN ZAM ORANLARI

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ZAM ORANI

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI

2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK ZAM ORANI

2015 YILI SONU İTİBARI İLE  KÜMÜLATİF ZAM ORANI

% 3

% 1,76

%3

% 7,9

Yukarıdaki tablo verilerine göre 2015 yılında memur maaşları % 7,9artmıştır.

Eğer 2015 Aralık sonu itibarı ile bir yıllık enflasyon oranı % 7,9 u aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı ödeneceği 2013 toplu sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince enflasyon oranının açıklandığı ayın birinden geçerli olmak üzere maaşlara ilave edilir. Zaten 7. Maddenin var oluş mantığı enflasyon farklarının ilave edilmesine yöneliktir. Enflasyon farkları: yıllardan beri maaşlara aynı yöntem ve mantıkla Maliye Bakanlığınca; enflasyon oranlarının açıklanmasındansonra;oluşan ücret zammı ile enflasyon oranını kıyaslayarak enflasyon farkını ücretlere ilave etmiştir.

2015 YILINDA YAPILAN KÜMÜLATİF ZAM

ORANI

2015 YILI SONU İTİBARI İLE 12 AYLIK ENFLASYON ORANI

(TAHMİNİ % 9 OLSUN KAMU SEN İN TAHMİNİ)

2016 YILI 1 OCAKTAN GEÇERLİ MAAŞ ZAMMINA İLAVE EDİLECEK ENFLASYON FARKI

% 7,9

% 9

% 1,1

Maliye bakanlığının yıllardan beri uyguladığı sistem bu şekildedir.

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN 2015 YILI ENFLASYON FARKI HESAPLAMASINDA 2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIKDÖNEMDE  MAAŞ ZAMMINA İLAVE EDİLEN % 1,76 LIK ENFLASYON FARKINI HİÇE SAYARAK HESAPLARI ALT ÜST EDEN HESAPLAMASI

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ZAM ORANI

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI

2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK ZAM ORANI

2015 YILI SONU İTİBARI İLE OLUŞAN KÜMÜLATİF ZAM ORANI

% 3

% 1,76

%3

% 6,1

TÜRKİYE KAMU-SEN: Enflasyon farklarını düzenleyen 2013 toplu sözleşmesinin 7 maddesinde; enflasyon oranının 2015 yılı için öngörülen kümülatifartış oranını aşması halinde enflasyon farkı ödenir. 2015 yılı ikinci yarısı maaş zammına ilave  edilen % 1,76 lık enflasyon farkını  öngörülen zam olmadığı mantığı ile yıl sonu enflasyon farkı hesaplamasında bunu hiçe sayıyor.  Madem bu enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacaksa NİÇİN %1,76 LIK ENFLASYON FARKI  verildi. Böyle bir zam alınmamış mantığı ile sadece % 3+%3 ün kümülatif artışı olan % 6,1 i dikkate alıyor ve yıl sonu enflasyon oranının % 9 olması durumunda enflasyon farkı olarak % 2,9 maaşlara ilave edilmesi hesapları yapmaktadır.

Kaldı ki 2013 toplu sözleşme mutabakatı sağlandıktan sonra Sayın Bakan Faruk ÇELİK tarafından televizyonlarda 2015 yılı için % 3 +% 3 artı enflasyon farkı olarak zam oranlarının açıklandığı video görüntüleri de mevcuttur. Bu açıklama mantığı doğrultusunda zaten enflasyon farkı 2. ALTI AYLIK DÖNEME ilave edilmiştir. Bu ilave 7. Maddenin (b) fıkrası gereğincedir. AMA NE HİKMET SE ilk altı aylık enflasyon farkını toplu sözleşmenin 7. Maddesinin (b) fıkrası gereğince ilave edeceksiniz, ama yıllık enflasyon oranı belirlendiğinde bu verdiğiniz % 1,76 LIK enflasyon farkını zam olarak görmeyeceksiniz.Bu nasıl bir mantık bu nasıl bir hesap.Bu nasıl bir bakış açısı.

YAPTIKLARI BU HESAPLARI SONUNDA:

Kamu çalışanları ve emeklilerinin haklarının gasp edildiğini,

Toplu sözleşme metninin Memur-Sen tarafından değiştirildiğini,

Memur Sen’in ve hükümetin 2015 ten çalarak 2016 zammı diye verdiğini,

Başbakan ve Maliye Bakanının bu hatayı düzeltmesini,

Bu durumu mahkemeye verdiğini,

Memur-Sen den tarihi skandal,

Gibi daha birçokifadeler kullanılarak bir  hak gaspı yapılmış algısı oluşturmaya çalışmaktadırlar.  

Bu yaklaşımları; asla ve asla hakikatle, doğrulukla, samimiyetle bağdaşmaz. Bu olsa olsa bir yanıltmadan başka bir şey olamaz. 

TÜRKİYE KAMU-SEN ENFLASYON ORANININ % 9 OLDUĞU VARSAYIMINA GÖRE VERİLMESİ GEREKEN ZAM ORANI:

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ZAM ORANI

2015 YILI İLK ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI

2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK ZAM ORANI

YILI SONU İTİBARI İLE OLUŞAN ENFLASYON FARKI

% 3

% 1,76

%3

% 2,9

Yukarıdaki Kamu Sen hesabına göre yıl sonunda verilen

kümülatif zam oranı % 11,03 tür.

Siz hiç enflasyonun % 9 olduğu ve verilen zamların enflasyon altında kaldığı bir durumda nasıl oluyor da bu hesabınızla enflasyonun üzerinde % 11,03kümülatif  ücret artışı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Hem enflasyon farkı diye vereceksiniz.

Hem de enflasyon oranından % 2,03 daha fazla isteyeceksiniz.

Böyle bir hesap dünyanın hiçbir yerinde var mıdır?

Bu güne kadar enflasyon hesaplamasında böyle bir hesaplama yapılmış mıdır?

BU MANTIK İLE ÖRNEKLEME YAPACAK OLURSAK:

Diyelim ki gece saat 03:00te saatlerimizi 1 saat geri alacağız

Saat 03:00te saatlerimizi 1 saat geri aldık ve saatimiz 02:00 oldu

1 saat sonra tekrar saat 03:00 olunca ikinci bir kez saati tekrar geri almaya benzer.

Bir iş için avans veriyorsunuz, ama iş bitince ücreti tam olarak istemeye benzer.

Bu hesap, hesaplarınızı alt üst edecek.              

  Memet Sait ERCAN                                                                     

Edirne Büro Memur Sen Şube Başkanı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.