Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?

Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?

3 sayılı CBK'da 6. maddenin ikinci ve altıncı fıkralarının yürürlükten kaldırılması yeni bir durum ihdas etmeyip, 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlama amaçlıdır. İlgili fıkra hükümlerinin yürürlükten kaldırılmaması halinde

18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı.

Değişiklik kapsamında Kararnamenin, 6. maddesinde yer alan ve görevden alınan yöneticilerin atanacağı kadroları belirleyen ikinci, dördüncü ve altıncı fıkralardan ikinci ve altıncı fıkra hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Dördüncü fıkra hükmü mevcudiyetini muhafaza etti.

6. maddenin;
- İkinci fıkrasında; genel müdür, eşiti ve üstü kadrolarda bulunanlardan görevden alınanların atanacağı kadro/pozisyon/görevler,
- Dördüncü fıkrasında; il ve bölge müdürleri ile daire başkanından genel müdüre kadar olan yöneticilerden görevden alınanların atanacağı kadrolar,
- Altıncı fıkrasında ise MİAH sınıfından vali olarak atananlardan görevden alınanların atanacağı kadrolar,
yer almaktaydı.

İkinci ve altıncı fıkra hükümlerinin ilga edilmesinin sebebini anlayabilmek için 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinde, 18.6.2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe bakmak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere ek 35. maddenin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişikliği "Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?" başlıklı içeriğimizde ele almıştık. Dokuzuncu fıkranın (a) bendinde yapılan değişiklik ile 6400 ve üzeri ek göstergeli veya bunların dengi yöneticilerden görevden alınanların müşavir kadro/pozisyonlarına, (b) bendinde yapılan değişiklik ile de görevden alınan valilerin vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara atanması sağlanmıştı.

Görüleceği üzere 3 sayılı CBK'da 6. maddenin ikinci ve altıncı fıkralarının yürürlükten kaldırılması yeni bir durum ihdas etmeyip, 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlama amaçlıdır. İlgili fıkra hükümlerinin yürürlükten kaldırılmaması halinde CBK hükmünün kanun maddesine aykırılığı söz konusu olacaktı.

Konunun daha iyi anlaşılması bakımından aşağıda yürürlükten kaldırılan fıkra hükümleri ile 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinin değişik 9. maddesi hükmüne yer veriyoruz.

3 sayılı CBK'nın 6. maddesinin yürürlükten kaldırılan ikinci ve altıncı fıkraları

"(2) Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar; Cumhurbaşkanınca,

a) Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya, kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır."

" (6) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanlar, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun mülkiye başmüfettişliği veya mülkiye müfettişliği kadrosuna atanırlar. Bu kadrolar atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinin değişik 9. fıkrası

"Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan;

a) Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara,

b) İl valilerinden görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler;

1) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

2) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlarına,

3) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar..." (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.