Önder Kahveci'den Başkanlar Kurulu Toplantısında Önemli Mesajlar

Türk Sağlık-Sen 43. Başkanlar Kurulu Toplantısı şube başkanlarımız ve il temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışını Genel Başkan Yardımcımız Ümit Turhan’ın yaptığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Önder Kahveci geçtiğimiz haftalarda vefat eden Balıkesir Şube Başkan yardımcımız Büşra Tabak ve Konya Şube Başkan Yardımcımız Murat Teksoy’u rahmetle anarak başladı. 

Türk Sağlık-Sen’in Türkiye Kamu-Sen’in 30 yıllık şanlı  bir mücadelenin adı olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci kuruluş değerlerinden asla taviz vermeyerek bir sendikal mücadele yürüttüklerini kaydetti. Aradan geçen 30 yılda bu mücadeleye omuz veren, duruşunu bozmadan hizmet eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 

Taban ve Tavan Ücretleri Revize  Edilmeli, Ücret Politikası Tek Kalem Maaş Olmalı

Sağlık çalışanlarının gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanları için taban ve teşvik ödemeleri geldi. Eczacı, Psikolog, Diyetisyen, hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknisyeni arkadaşlarımızın bu ödemeleri çok düşük kaldı. Genel İdari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımız ise bu ödemelerden mahrum bırakıldı. Bu ödemelerde mutlaka revize olmalı,  Biz ek ödeme yönetmeliklerinde çalışanlar aleyhine olan düzenlemeleri yargıya taşıdık. Talepler ile ilgilide görüşmeler yapıyor, çalışanlar adına ilgili yerlere iletiyoruz.    Aile hekimliği ile ilgili düzenlemede de aynı süreci işletiyoruz. Çalışanların talepleri karşılanan kadar mücadelemiz devam edecek.  Ücretlerle ilgili adaletsizlikleri, mağduriyetleri çözmenin zorlukları ortadan kaldırmanın yolu tek kalem ücret ödemesidir. Taban, tavan, destek, sabit gibi ödemeleri  tek bir kalem altında verecek ve emekliliğe yansıtacak bir ücret politikasına ihtiyaç var” dedi.

3600 Ek Gösterge de Eksikliklerin Giderilmesi İçin Mücadele Edeceğiz

3600 Ek Göstergede Türkiye Kamu-Sen’in çalışmaları, önerileri ve hazırladığı taslağı ile önemli bir mesafe kaydedildiğini belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci 3600 Ek gösterge ile ilgili olarak bu yasama yılında genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların kapsama alınması,  kamu şeflerinin mağduriyetinin ortadan kaldırılması, 2008 sonrası göreve başlayan çalışanların durumları ile ilgili olarak gerekli çalışmaları Çalışma Bakanlığı ve TBMM nezdinde yürüteceklerini kaydetti. 

Tüm Kamu Çalışanları Kadrolu Olmalı 

Sözleşmeliler kadro çalışmaları ile ilgili süreci hassasiyetle takip ettiklerini söyleyen Genel başkanımız Önder kahveci “ Kamuda 35 farklı istihdam modeli var. Biz tüm çalışanları kadrolu istihdamından yanayız ve bunu olması için mücadele ediyoruz. Çalışma Bakanımızla görüşmemizde de bunu ifade ettik. Tüm sözleşmeli personeller, kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve vekil ebe hemşirelerde kadrolarına kavuşmalıdırlar.

Vergi Dilimi Sorunu Çözülmeli 

Türkiye’de en çok vergi verenlerin kamu çalışanları olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Vergi sisteminde adaletsizlikler var. Kamu çalışanları ülkede en çok vergi verenler.  Yıl içinde vergiye dolayı ciddi anlamda maaş kaybı yaşıyorlar. Bunun  çözümü içinde Kamu çalışanlarının vergi dilimleri mutlaka %15’'te sabitlenmelidir” dedi.

Promosyonlar Güncellenmeli

Kamu çalışanlarının gündemlerindeki bir diğer mağduriyetin promosyon ödemeleri olduğunu ifade eden Genel başkanımız Önder Kahveci bu ödemelerin makul bir seviyeye çıkartılması ve tüm kurumların güncelleme yapması gerektiğini belirtti. Bu konuda bazı kurumların sözleşmeleri iptal ederek yeniden ihaleye çıktıklarını da belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “Tüm Türkiye’de promosyonlar yükseltilmesi için başvurular yapıyor, dilekçeler ile çalışanların taleplerini aktarıyoruz. Görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hizmet kolumuzdaki bakanlıklara da başvurular yaptık. Promosyonlar ile ilgili süreç çalışanların lehine olacak şekilde tamamlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Hizmetlilere Memurluk Verilmeli 

Uzun süredir çözüm bekleyen bir başka meselenin yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarına memur kadrosu verilmesi olduğunu belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Bu arkadaşlarımız memurluk yapıyorlar. Sorumlulukları var. ama kendilerinden memurluk kadrolu esirgeniyor. Biz haklı taleplerini hep gündemimizde tutuyor ve her platformda dile getirmeye devam ediyoruz. Bu meselede bir an önce çözüme kavuşmalıdır.” dedi. 

Kamuda Ehliyet ve Liyakat Esas Alınmalı, Mülakat Kaldırılmalı

Kamuda yönetici atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Biz sadakatin sadece devlete olması ve liyakatli insanların görev alması gerektiğini uzun yıllardır söylüyoruz. Bu kıstaslara uyulmamasının bedelini çok ağır ödediğimiz dönemler oldu. Sözleşmeli yöneticilik, mülakatlar ile bu iki değer sürekli zedelenip tahrip edilmemeli, merkezi sınavla orta ve alt düzey kamu yöneticileri belirlenmeli” dedi.

İstanbul Misafirhanemizi Açıyoruz

Türkiye Kamu-Sen’in ve Türk Sağlık-Sen’in sadece sendikal mücadele ile değil sosyal sendikacılık alanında da üyelerinin yanın olduğunu, onlar için misafirhaneler, öğrenci, makul sigorta hizmetleri sunduğunu kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Gayretimiz üyelerimiz için sunabileceğimiz imkanları çoğaltmak, sosyal sendikacılık alanında da onlara hizmetler götürmektir. Bu amacın en son örneklerinden biri de 10 Ekim’de açacağımız İstanbul misafirhanemizdir. Önemli bir ihtiyacı bu misafirhanemizle karşılamış olacağız. Teşkilatımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımızın konuşmasının ardından şube başkanlarımız söz olarak görüş ve önerilerini dile getirip değerlendirmelerde bulundular. Şube Başkanlarımızın ardından Genel Başkan Yardımcılarımızda sekretarya çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaptılar. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yetkiyi Alacağız

Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci önümüzdeki süreçte hedeflerinin yetki olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılında Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen’i yetkili yapacağız. Üye sayımız artıyor. Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi “ Bir kere Yükselen bayrak bir daha İnmez” Yetkiyi almak için tüm teşkilatımız tüm gücümüzle çalışacaktır, mücadele edecektir.   Mutlu Çalışan , Mutlu Türkiye idealimizi hakim kılacağız. “ dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve talepleri, hizmet kolumuzda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda yaşanan yönetim ve işleyiş problemleri, çalışma hayatında kamu çalışanlarını ilgilendiren meseleler ve Türkiye gündemi ile ilgili konular ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Başkanlar Kurulu toplantımızda ele alınan tüm konular ve bunlar hakkındaki görüşlerimiz maddeler halinde aşağıda sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur;

1- Türk Sağlık-Sen Ege’de, Kıbrıs’ta, Suriye’de, Irak’ta Devletimize kirli tuzakların kurulmaya çalışıldığı her bir bölgede, terörün ülkemizi tehdit ettiği her bir coğrafya da ve ülkemizin çıkarlarının olduğu her alanda tarafı; her zaman ve şartta Türk Milleti ve Türk Devletinden yanadır. 

2- Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için refah payı ve ek zam uygulaması acilen hayata geçirilmelidir. Enflasyonun üzerinde ücret artışı tesis edilmeli, Vergide adalet sağlanmalı ve kamu çalışanlarının ekonomik haklarını iyileştirici adımlar bir an önce atılmalıdır.   

3- 3600 ek göstergede kapsam dışı bırakılan tüm kamu çalışanlarının mağduriyetleri gerekli yasal düzenlemeler yapılarak çözüme kavuşturulmalıdır. Kamu şefleri,  genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında görev alan tüm çalışanlar için TBMM ve Çalışma Bakanlığı nezdinde çalışmalar titizlikle sürdürülecektir

4- Kamuda, ismi her ne olursa olsun kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube modeller terk edilmelidir. 35 farklı istihdam modeli ile kamuda çalışma barışı tesisi, hakların adil bir şekilde teslimi mümkün değildir.  Ucube istihdam modellerin nedeniyle yaşanan tüm mağduriyetlerin sonlanması için tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları ile vekil ebe hemşirelerde kadroya alınmalıdır. Ayrıca hizmetli arkadaşlarımız, yıllardır bekledikleri ve hak ettikleri memurluk kadrosuna kavuşturulmalıdırlar.

5- Kamu çalışanları için geçmiş yıllarda verilen promosyon ücretlerinin ekonomik gelişmeler ve yeni anlaşmalar değerlendirildiğinde çok küçük meblağlarda kaldığı net bir şekilde ortadadır. Beklentilerin oldukça yükseldiği promosyon ödemelerinde çalışanların ekonomilerine katkı sağlayacak ölçüde bir ücretin hayata geçmesi için geçmiş anlaşmaların tamamı kurumlar tarafından ya revize edilmeli ya da iptal edilerek yeni bir ihale süreci başlatılmalıdır. Kamu idaresinde tüm gücüyle bu konuda inisiyatif almalıdır. 

6- Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversitelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanları için taban ve teşvik ödemeleri hayata geçmiştir. Eczacı, Psikolog, Diyetisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenlerimiz, Genel İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan tüm kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır.  Adil ve hakkaniyetli bir ödeme için taban ve teşvik ek ödemeleri mutlaka revize edilmelidir.  Bu düzenlemeleri hayata geçiren yönetmelikte mağduriyete neden olan tüm düzenlemelere karşı sendikamız tarafından dava açılmıştır. Hukuki sürecin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile başvuru ve görüşmelerle de diyalog süreci yürütülecek çalışanların mağduriyetlerinin sonlanması için tüm platformlarda mücadele kararlılıkla devam ettirilecektir. Aile hekimliği çalışanları içinde destek ve diğer ödemelerle ilgili aynı süreçler yürütülmekte, aynı mücadele verilmektedir.  Adli Tıp Kurumu çalışanları içinde makul ve adaletli bir taban ve teşvik ek ödemesi içeren ek ödeme yönetmeliği yeniden düzenlenerek hayata geçirilmelidir.  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tıbbı Cihaz ve İlaç Kurumu (hekim ve eczacılar dışındaki personel) çalışanlarının ve araştırmacıların ek ödeme maruz kaldıkları haksızlıklar giderilmeli, 1 basamak ve 112 çalışanlarının teşvik ödemelerde yaşadıkları mağduriyetlerde bir an önce çözülmelidir. 

7- Ek ödemelerle sağlık çalışanlarının ücretlerinin 5 parçaya bölerek  arzu edilen ücret politikasının hayata geçmesi imkansızdır. Bu nedenle uzun süredir kararlılıkla vurguladığımız “ TEK KALEM MAAŞ” önerimiz tüm ödemelerin emekliğe yansıyacak bir şekilde hayata geçmesi çözüm için uygulanacak tek ücret politikasıdır. Bunu ısrarla savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. 

8- Sağlıkta şiddet çözülmesi gereken acil bir meseledir. Türk Sağlık-Sen olarak uzun bir süredir dile getirdiğimiz sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan olarak ilan edilmesi, şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetlerinin acil haller dışında belirli bir süre için ücretli olması, tutuklu yargılamanın sosyal medya baskısı olmadan istisnasız olarak uygulanmasını istiyoruz. 

9- Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların en temel hakları olan tayin ve becayiş konularında mutlaka YÖK tarafından Atama ve Nakil Yönetmeliği çıkarılmalı, Çalışanlar üniversite idarelerinin muvafakat keyfinden kurtarılmalıdır. 

10-  Tüm zorluklara rağmen kesintisiz bir kamu hizmeti yürüten sosyal hizmet çalışanlarımızın ısrarla görmezden gelinmesi, devletin şefkat eli bu çalışanların haklarında bir türlü beklenen iyileştirilmelerin yapılmaması kabul edilemezdir. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı  Söz konusu çalışanlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılarak mali ve özlük haklarında düzenlemeler yapılmalıdır.  

Geride bıraktığımız şanlı 30 yılımızda her zaman ve şartta çalışanların yanında, onların hak davasının peşinde olduğumuz açıktır. Yukarıda sıraladığımız tüm meseleler konusunda çözümün adresi Türk Sağlık-Sen’dir.  Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye idealimizi hakim kılmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 

Cumhuriyetimizin 100 yılında, Milli kimliğinin her anlamıyla vücut bulduğu sendikamızı layık olduğu yere zirveye çıkartarak yetkiyi alacağımıza inancımız tamdır. Tüm Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını hak davamızda ve büyük ailemizde bir arada olmaya çağırıyor, Başkanlar Kurulu toplantımızda alınan kararlar hakkında her türlü meşru mücadelenin kararlıkla verileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

09 Eki 2022 - 20:28 - Memur Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.