Memurun Müstafi Sayılmasına Esas Tutanaklar 'İnandırıcı' Bulunmadı

Memurun müstafi sayılmasına esas tutanaklar 'inandırıcı' bulunmadı

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığı, üniversite hastanesinde görev yapan bir personelin 10 gün göreve gelmediği gerekçesi ile müstafi sayılması işlemini "tutanakların keyfi olduğu' gerekçesi ile iptal eden mahkeme kararını onadı.

Tutanaklar inandırıcı bulunmadı

Davacının, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Cihaz ve Müze biriminde geçici görevde olduğu dönem içinde 23/11/2016 - 06/12/2016 tarihleri arasında mazeret bildirmeksizin işe gelmediği yönünde düzenlenen tutanaklar esas alınarak dava konusu işlemin tesis edildiği, işlemin tek dayanağı olan söz konusu tutanakların davacının göreve gelmediği iddia edilen tüm günler için matbu olarak aynı metinden oluşturulduğu ve aynı kişilerce imza altına alındığı, bu durumun tutanakların tamamının aynı gün içerisinde düzenlendiği kanaatini uyandırdığı, ayrıca tutanakların içeriğinde davacının göreve gelip gelmediğinden ziyade işyerinde kullanmış olduğu odanın boşaltılamadığı yönünde tespite yer verildiği, davacının kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuracak ağır yaptırımı olan dava konusu işlemin, başkaca bir bilgi, belge ve tespite yer verilmeksizin, hukuki belge niteliğine haiz olmadığı anlaşılan söz konusu tutanaklar dayanak gösterilerek tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/2640
Karar No: 2023/1367

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde... olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca müstafi sayılmasına ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün. tarih ve. sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:


... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Cihaz ve Müze biriminde geçici görevde olduğu dönem içinde 23/11/2016 - 06/12/2016 tarihleri arasında mazeret bildirmeksizin işe gelmediği yönünde düzenlenen tutanaklar esas alınarak dava konusu işlemin tesis edildiği, işlemin tek dayanağı olan söz konusu tutanakların davacının göreve gelmediği iddia edilen tüm günler için matbu olarak aynı metinden oluşturulduğu ve aynı kişilerce imza altına alındığı, bu durumun tutanakların tamamının aynı gün içerisinde düzenlendiği kanaatini uyandırdığı, ayrıca tutanakların içeriğinde davacının göreve gelip gelmediğinden ziyade işyerinde kullanmış olduğu odanın boşaltılamadığı yönünde tespite yer verildiği, davacının kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuracak ağır yaptırımı olan dava konusu işlemin, başkaca bir bilgi, belge ve tespite yer verilmeksizin, hukuki belge niteliğine haiz olmadığı anlaşılan söz konusu tutanaklar dayanak gösterilerek tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, hukuki belge niteliğine haiz olmadığı anlaşılan söz konusu tutanaklar dayanak gösterilerek tesis edilen işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların Anayasa'nın 125. maddesi hükmü gereğince davacıya ödenmesi gerektiği, gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihi olan 16/01/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Tutanakların matbu olmadığı, her bir tutanağın günü gününe tutulup imzalandığı, davacı hakkında disiplin soruşturması da açıldığı ve dava konusu işlemin tek dayanağının tutanaklar olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:


Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ve davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden(16/10/2017) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 27/03/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

06 Ara 2023 - 08:35 - Memur Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.