Hastanelerde görevler birleştirildi

Hastanelerde görevler birleştirildi

T. C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUHukuk Müşavirliği

Sayı : 89432283/045/02 
Konu : Görev birleştirme

BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile, "Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, İdari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir." hükmü getirilmiş; 31/10/2012 tarihli ve (3131) sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge' nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile, "Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir. Ancak, tabip olmayan yöneticilere; tıbbi hizmetler başkanlığı ve başhekimlik görevleri verilemez. " yolunda düzenleme yapılmış, keza anılan Yönerge'nin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile de 663 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, ilgili personelin sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte kendisine tevdi olunan diğer görevlere ait yükümlülükleri yerine getireceği ve yetkileri kullanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda işaret olunan hükümler muvacehesinde Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, bir kısım birlik ve hastanelerdeki yönetim görevlerinin birleştirilerek tek kişi tarafından yürütülmesine karar verilmiş ve buna uygun olarak sözleşme işlemleri ikmal olunmuş, bir kısım birlik ve hastanelerdeki yönetim görevlerinin ise sözleşme imzalayan bazı personelin Bakanlık veya bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı emrinde süreli olarak görevlendirilmesi nedeniyle birleştirilerek mevcut diğer yöneticiler tarafından ifa edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede; gerek bir kısım mevcut pozisyonlarda sözleşme işlemlerinin ikmal edilmemiş olması ve gerekse sözleşme imzalanmakla birlikte sözleşme imzalayan yöneticinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı emrinde süreli olarak görevlendirilmesi, emeklilik veya istifa gibi görev ile ilgisinin/ilişkisinin fiilen kesilmesini gerektirir mahiyetteki görevden ayrılma hallerinde;

1) Genel sekreterlik ile tıbbi hizmetler başkanlığı,

2) İdari hizmetler başkanlığı ile mali hizmetler başkanlığı,

3) Hastane yöneticiliği ile başhekimlik,

4) İdari ve mali işler müdürlüğü ile sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü,

5) İdari ve mali işler müdürlüğü ile sağlık otelciliği müdürlüğü,

Görevlerinin birleştirilerek tek kişi tarafından yürütülmesi ve ilgili personelin sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte birleştirilen diğer pozisyona ait görev ve yetkileri de ifa etmesi hususunu tensiplerine arz ederim.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.