Zeyno Akgümüş

Zeyno Akgümüş

Hep Birlikte Şiddete "Dur" Diyelim!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ilan edildi.

Bütün kadınlarımızın "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kutlu olsun.

Şiddetten uzak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim.

Şiddet her geçen gün karşımıza değişik şekillerde ve çeşitli kitlelerde sıkça çıkmaya devam ediyor.

Öfkenin dışa yansıması olan şiddet, insanlığın doğuşundan beri yeryüzünde görülen ve zaman zaman aşırı boyutlara ulaşan felaketlerle dizginlenen en kötü reaksiyon.

Dolayısıyla şiddet; özellikle kadına, çocuğa, doğaya ya da hayvanlara şiddet olarak kategorize edilen bir konu değil.

Şiddet şiddettir.

İster fiziki, ister ruhsal ya da psikolojik olsun şiddet bir bütündür.

Aile içi şiddete maruz kalan o kadar çok insan var ki, bunu önlemenin tek yolu anne babalara nasıl çocuk yetiştireceklerinin öğretilmesidir.

Şiddetle büyütülen çocuklar, büyüdüklerinde çevrelerine dehşet saçan, şiddet uygulayan canavarlara dönüşüyorlar. Bu insanlar sadece kadınlara değil; çocuklarına, arkadaşlarına, hayvanlara ve doğaya her türlü şiddet uygulayabilecek kadar maneviyattan kopup kendilerini kaybeden kontrolsüz bireyler oluyorlar.

Bu çocukları; amca, dayı, teyze, hala, anne, baba dediğiniz insanlar büyütüyor.

Çünkü onları da bu şekilde büyüttüler.

Oysa güzel dinimiz İslamiyet de; kadına, insana her daim önem verilmiş, onların hakları gözetilmiştir.

Hazreti Peygamber bir hadisinde:

“Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şevkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim” buyurur...

Hiç kimse birbirinden daha üstün, daha iyi, ne de daha kötü olarak bu hayata gelmiyor. Hepimiz aynı özenle yaratıldık ve aynı derecede sevgiyi, mutluluğu, iyiliği hak ediyoruz.

-Artık… sinemaya gitti diye bir kadın kocası tarafından öldürülmesin!

-Artık… kocası ölünce, sorgusuz sualsiz kocasının kardeşi ile evlendirilmesin!

-Artık… kadın eski koca kurbanı olmasın!

-Artık… kadın babası tarafından eşya gibi satılmasın!

-Artık… eğitime öncelikle kız çocuklarından başlansın!

-Artık… insanlar şiddete uğradığında sessiz kalmasın!

...

Uyanın!

Şiddete dur deyin!

Size yapılanları başkalarına yapmayın…

Yapılmaması gereken şeyleri yapmayarak ailenize çocuklarınıza çevrenize örnek olun.

“Biz değişirsek dünya değişir”

Kadınlarımızın, yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden “25 Kasım”ı çıkarabilme ümidiyle…

Kalın Sağlıcakla… :)                                      

Önceki ve Sonraki Yazılar