Hizmet Çakışmalarına İlişkin Genelge

Hizmet Çakışmalarına İlişkin Genelge

Hizmet Çakışmalarına İlişkin Genelge Yayımlandı

Aynı anda farklı sigorta kollarına tabi olarak prim ödenmesine yönelik hizmet çakışmalarında izlenmesi gereken yolları gösteren yeni Genelge yayımlandı. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Genelgede şunlara yer verildi;

Bilindiği üzere, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri 5458 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanağa istinaden devredilen Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemleri Daire Başkanlığının 20/4/2006 tarihli ve H-647 sayılı İç Genelgesi, devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 9/5/2006 tarihli ve 12-156.Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sigortalılar Daire Başkanlığının 11/5/2006 tarihli ve 80176 sayılı Genel Yazısı ve devredilen SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 1/2/2007 tarihli ve 2007/9 sayılı Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.” hükmü yer aldığından uygulama anılan Kanunun ilgili maddesine göre aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1- Prim aktarımı yapılacak sigortalılık statüsünün belirlenmesi

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 2008 yılı Ekim ayından itibaren kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalılığı bulunup bu tarihten sonra emekli olacakların farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak sigortalılık statüsünün belirlenmesi amacıyla yürürlüğünü devam ettirmektedir.

2829 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilmektedir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda tabi olan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsü devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından 18/9/1998 tarihinde imzalanan 2829 sayılı Kanunun uygulamasından doğan işlemlere ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol”ün “Hizmet Çakışmaları” başlıklı 10 uncu maddesi doğrultusunda yapılmakta, bu maddede Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmetlerin Bağ-Kur veya SSK hizmetleri ile çakışması halinde, Emekli Sandığında geçen hizmetler geçerli sayılmakta, SSK ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında ise ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılık geçerli sayılmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile sigortalıların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde (bu Genelgede (4/a), (4/b), (4/c) olarak, 506 sayılı Kanuna tabi olanlar (4/a), 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlar (4/b) ve 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar (4/c) olarak anılacaktır) yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları halinde; öncelikle (4/c) kapsamında, (4/c) kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak işlem yapılmakta iken 6111 sayılı Kanunla 1/3/2011 tarihinden itibaren yapılan değişiklik ile sigortalıların (4/a) ve (4/b) sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde (4/a) kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılmıştır.

Buna göre, aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olunması halinde geçerli olan sigortalılık statüsü öncelikle yukarıda belirtilen genel hükümler ve 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin dokuzuncu kısımda belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenecektir.

Aynı anda her iki sigortalılık statüsüne tabi prim ödendiğinin anlaşılması halinde prim aktarımı yapılmayacak, geçersiz sigortalılık statüsü sona erdirilerek ödenmiş olan tutarlar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda iade edilecektir. 1/3/2011 tarihinden itibaren sigortalıların talepleri halinde esas alınmayan sigortalılık statüsünde prim ödenmesi mümkün olup sigortalıların (4/b) kapsamında prim ödeme talebinin bulunmaması halinde bu süreler de iade edilecektir. Prim aktarımı bir statüden prim ödenip diğer statüden prim ödenmediği durumlarda yapılacaktır.

2- (4/a) kapsamındaki hizmetlerin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması

2.1- Çakışan süreler içindeki hizmetlerin iptali

Çakışan süreler içerisinde geçersiz olan sigortalılık statüsünde ödenen primlerin geçerli olan sigortalılık statüsüne aktarılmasında ünitelerin sigortalı tescil ve hizmet servislerince “Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi” (Ek 1) düzenlenecektir.

Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası muhasebe birimine, bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere prim tahakkuk ve tahsilat servisine intikal ettirilecek, bir nüshası ise sigortalıya ait sicil dosyasında muhafaza edilecektir.

Çakışan hizmet sürelerinin iptal edilmesi amacıyla, işverenlerden iptal nitelikte prim belgesi (aylık sigorta primleri bildirgesi, üç aylık/dört aylık sigorta primleri bordrosu veya aylık prim ve hizmet belgesi) düzenlenmesi istenilmeyecektir. Çakışan süreler içindeki hizmetlerin birden fazla işyerinden bildirilmiş olması halinde, Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi her işyeri için ayrı ayrı düzenlenecektir.

2.2- Çakışan süreler içinde (4/a) kapsamında ödenmiş primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması

5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında;

i) Sadece sigortalı hissesine isabet eden uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası priminin aktarımı yapılacaktır.

ii) Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.

iii) Çakışan dönemde (4/a) kapsamında ödenen primlerin sigortalı hissesinin aynı döneme karşılık (4/b) kapsamındaki prim borcundan fazla olması halinde yeteri kadar sigortalı hissesi ilgili dönem borcuna aktarılacaktır. “


SGK Rehberi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.