Hükümetten Yeni Dönüşüm Paketi

Hükümetten Yeni Dönüşüm Paketi

Ekonomide yeni dönüşüm paketinde son dakika tasarruf tedbirleri getirdi. Başbakan Davutoğlu kamuda plaket verme dönemini bitirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekonomide Yeni Dönüşüm Paketi'nin ikinci bölümünü bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.   yeni-donusum-paket-son-dakika-plaket-vermek-yasak.jpg

Ekonomide radikal dönüşümleri içeren pakette en dikkat çeken nokta 'tasarruf' tedbirleri oldu. Tasarruffun arttırılması için 'kampanyaların' başlatılacağını açıklayan Davutoğlu, "İç tasarruf... İç tasarruf... İç tasarruf... Tasarrufları attıracağız ve yatırımları kendi tasarrufumuzla gerçekleştirir hale geleceğiz" diye konuştu.

KAMUDA PLAKET, HEDİYE DÖNEMİ BİTTİ

Kamuda lüks ve gereksiz hediye döneminin de kapandığını söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir."

LÜKSE CAYDIRICI VERGİ GELİYOR

Davutoğlu, ithalat yoluyla ülkeye sokulan lüks ürünlere caydırıcı vergi geleceğini de açıkladı.

Davutoğlu'nun yaptığı son dakika Ekonomide Yeni Dönüşüm Paketi'nin detayları şöyle:

Son büyüme rakamları beklentimizin altında geldi. Ama genel olarak takdir gören bir performanstır bu. İhracata dayalı nitelikli büyüme sürdürülebilir olması bakımından önemlidir. Türk ekonomisi yine ilkeli tutumunu sürdürecek.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

2015 yılı için petrol fiyatlarının hangi düzeyde olacağını göze alarak 60’ta ne olur 90 dolarda ne olur. Herhangi bir iniş çıkışa anında refleks vermek için yoğun bir çaba içindeyiz.

RUSYA'DAKİ KRİZ

Rusya’da yaşananlar her ülkeyi öyle veya böyle etkiliyor petrol fiyatları. Bizim cari açığımız düşüyor pozitif etki yapıyor. Fakat Rusya gibi üretici ülkelerde finansal iniş çıkışlar gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor. Bir tarafta olumlu bir etki yapıyor. Gece yarısı Rusya’daki gelişmelerden dolayı arkadaşlarla toplantılar gerçekleştirdik.

4 BAŞLIK 425 EYLEM PLANI 

Makro alanları ilgilendiren 8 başlığı paylaşacağız
*Üretimde verimlilik
*Yurt içi tasarruf
*İstanbul finans merkezi
*Kamu harcamaları
*Kamu gelirleri kalite
*İş ve yatırım geliştirme
*İstatistiki bilgi
*Kayıtdışı ekonomi azaltılması programı

ÜRETİMDE VERİMLİLİK

Yüksek ve istikrarlı büyüme istiyoruz. Katma değeri artırmayı amaçlıyoruz. Bu başlık altında 59 eylem planlıyoruz. Bu amaçla destekleri gözden geçireceğiz. Kobi'leri sürekli gündemde tutacağız. İmalat sanayiinde otomasyonu yaygınlaştıracağız. Kaynak verimliliğini yaygınlaştıracağız. Ürün çeşitlendirme ve markalaştırma yapacağız.

YURT İÇİ TASARRUF

Yabancı marka ve şirketlerin satın alınmasına destek vereceğiz. 2013 yılında yüzde 13.4 olan tasarruf oranının yüzde 19’a çıkarmaya kararlıyız. 74 adet eylem yer alıyor. Bu başlıklarda gayrimenkullerin uygulamaları. Taşınmaz alımlarda vergi istisnalarını gözden geçireceğiz. Konut alımında ve emlak vergisinde düzenleme yapacağız.

Lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek mallar için vergilendirme yapacağız. Sanayilere destek verirken dışarıdan gelecek lüks mallar için caydırıcı vergiler yapacağız. Altın bankacılığını geliştireceğiz.

yeni-donusum-pakati-davutoglu-son-dakika-aciklamalari.jpg 

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 

Her türlü finansal aracın inşaa edildiği etkin bir şeffaf piyasayı amaçlıyoruz. İstanbul’da ilk 25 küresel finans merkezi içinde olmasını istiyoruz. 104 adet eylem alıyor bu çerçevede. İstanbul Finans Merkezi için özel sektörün katkı sağlayacağı bir yapı istiyoruz.

KATILIM BANKASI GELİYOR 

Kamu sermayeli katılım bankası kuracağız ve katılım bankalarına destek vereceğiz. Faizsiz finans için bu alana uygun etik ilkeleri belirleyeceğiz.

KAMUDA VERİMSİZ HARCAMALAR DURDURULACAK

Verimsiz harcamaları tasviye edeceğiz. Kamu faiz dışı harcama büyüklüğünü belirli bir seviyede tutacağız. Harcamaların yerindeliğini ve kalitesini artıracağız. 77 adet eylem var burada.

Sosyal yardımlar konusunda Türkiye en öncü ülkelerden olmuştur. Sosyal yardımlar bir çok suiistimal de oluyor. Bu yardımlardan yararlanacaklara daha iyi bakacağız. Önce sosyal yardım yapan kamu kurumlarınız tek bir veri tabanında görebilecek.

Şeffaflığın artırılması için ayrı bir programı ele alacağız. Kamu da hizmet binası ediniminde kriter belirleyeceğiz. Kamu hizmetlerini ele alan bütçe yapısına geçeceğiz. Akıllı ilaç kullanımını artıracağız.

KAYITDIŞI EKONOMİ İÇİN YENİ PAKET YOLDA

Türkiye’nin gelirlerinin tümü vatandaşların vergilerinden geliyor. Kayıtdışının azaltılması programı ayrı bir reform programı

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine devam edeceğiz. En etkin bir şekilde bu düzenlemeleri devreye sokacağız. 

YEREL YÖNETİMLER ÖZKAYNAKLARINI KULLANACAK

Yerel yönetimlerin Türkiye’de hem gücünü artıracak yerinden yönetim anlayışının daha özgüven içinde olmalarını sağlayacağız. Özellikle büyükşehir reformuyla birlikte söz konusu olan bazı yeni sorunları da göz önünde alıyoruz. Belediye başkanlarıyla toplantılar yaptık. Yerel yönetimlerin merkezi yönetim bütçesi üzerinde baskı değil kaynak oluşturan bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ RANT BİTECEK 

Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışmalar yapacağız. Bu haksız gelir kapısını kapatacak, toplumda adil vergilendirme gelecektir böylece.

Yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı istiyoruz. 41 eylem planı yer alıyor bu başlık altında. Daha fazla hizmeti elektronik ortamda sunacağız. İş yeri açma çalışma ruhsatlarını almayı basitleştireceğiz. Adli ve idari yargıda düzenlemeler yapacağız. Arazi envanterinin elektronik ortamlara aktarılmasını sağlayacağız.

PLAKET VE HEDİYE İŞİNE SON

Ulusal ve uluslararası kullanıcılar için istatistikler oluşturacağız. Resmi süreçlerde yer alan kurumlar için TÜİK’in kullanımına açılmasını sağlayacağız. İstatistiklerdeki kayıtların doğru kullanımı için eğitimler verilecektir. İstatistik veren bir eğitim kurumu halinde hizmet verecektir. Kurumlarda istatistik üretim sürecinde kavram tanım ve kodlamaları standart hale getireceğiz. Plaket ve hediyelerle ciddi bir israf veriliyor. 

PLAKET YERİNE FİDAN

Yerel yönetimler valilikler ve kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaklar. Ağaç dikimi fidan dikimi olabilir. Küçük ve basit bir belgeyle bu fidanlar yeter. Süslü plaketler kullanım değeri düşük hediyeler, kişileri öne çıkaran hediyeler kamuda olmayacak. Bunu başbakanlık genelgesi yapıyoruz. Odanın her tarafı plaket oluyor. Plaket işine gereksiz hediyelere son vermek lazım. 

TASARRUF TASARRUF TASARRUF

Sağlam bir iç tasarruf yoksa dışarıdan gelecek tasarruflarla yapılan yatırım dışarıdan gelecek en ufak dalgalanmalarla fay hattı ortaya çıkarabilir. Önümüzdeki dönemdeki en önemli makro hedeflerden biri budur. Bugün 7 program çerçevesinde 425 eylem açıklamış oldu. Kayıt dışıyla mücadele programını ayrıca açıklayacağız. Her bir eylemin başlangıç ve bitiş tarihi var. Dünya ekonomisinde kırılganlığa karşı tedbirlerimizi alırken bir yandan kendi içimizdeki yapısal dönüşümü gerçekleştireceğiz.

İç tasarruf, iç tasarruf, iç tasarruf... Tasarrufları attıracağız ve yatırımları kendi tasarrufumuzla gerçekleştirir hale geleceğiz.  

'KİMSE OLUMSUZ GELİŞME BEKLEMEMELİDİR'

En temel hedefimiz petrol fiyatlarındaki düşüşten gelen karımızı maksimize etmek, bu fiyatların finansal piyasalar vasıtasıyla getirdiği riskleri minimize etmek. Pozitif unsurlar doğrudandır. Petrol fiyatı düşünce anında cari açığımız düşer. Diğeri son olayda gördüğümüz gibi dolaylı etki. Dolaylı etkiler konusunda aşılıyız. Hiç kimse ekonomide olumsuz bir gelişme beklememelidir. Kendimizden eminiz, istikrarımızdan eminiz.

TASARRUF ÇAĞRISI VATANDAŞA NASIL YANSIYACAK?

Tasarruf seviyeleri istediğimiz seviyede değil. Bizim vatandaşımız psikolojik olarak yeniliklere çok çabuk adapte olur. Her vatandaşımızın planlamalarını yaparken gelir ile tüketim arasındaki dengeyi de göz önüne alması lazım. Mobil cep telefonunun kullanımında çok çabuk intibak ediyoruz. İç talebin uyanması yönünde bu olumlu ama iç tasarrufu olumsuz etkilediği yanlar var. Açıklayacağımız kampanya ile toplumsal duyarlılık uyandırmak istiyoruz. Genel tassarruf düzeyimizi yükseltmek durumundayız. Yeni bir kredi tedbiri gündemimizde yok. Tüketici kredilerini frenlemek amacıyla herhangi bir adım atmayacağız. Genel bilinçlenmeyle tasarruf tüketim dengesini bireysel düzeyde oluşturmak istiyoruz. Tasarruflar yatırıma dönüşerek daha fazla istihdam oluşturulacak. Plaket meselesini sadece örnek olarak verdim. Bu sembolik bir adım değil.

internethaber.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.