1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. EMNİYET PERSONELİ

  4. İçişleri Bakanlığı, nakil yönetmeliğindeki iki kısıtlamayı kaldırdı
İçişleri Bakanlığı, nakil yönetmeliğindeki iki kısıtlamayı kaldırdı

İçişleri Bakanlığı, nakil yönetmeliğindeki iki kısıtlamayı kaldırdı

İçişleri Bakanlığı, yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan iki düzenlemeyi kaldırdı

A+A-

26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve nüfusa kayıtlı olunan ile atanmayı engelleyen yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, benzer bir düzenlemeyi, 31 Mart 2016 tarihi itibariyle, kurumsal yer değiştirme yönetmeliğinde de yapmıştır. Bu düzenleme, İçişleri Bakanlığında çalışan il müdürleri ile merkez ve taşra teşkilatında görevli genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar. Kaymakam ve vali yardımcıları bu yönetmelik kaspamında değildir.

Yaplan bir diğer düzenleme, naklen Bakanlığa geçiş taleplerinde aranan yaş şartı düzenlemesidir. Bakanlık yaş şartı kısıtlamasını da kaldırmıştır.

31 MART TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İŞTE YÜRÜRLÜKTEN KALDRILAN HÜKÜMLER

Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il'e,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu İl'e
atanamaz.
(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelinde yer alan IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(3) Bu maddenin uygulanmasında, Büyükşehir Belediyesi olan illerde il merkezi ile Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

Madde 12 - (1) Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; öğretmen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar için 40, hukuk müşaviri, avukatlık hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak ve İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirtilen ilgili unvanın niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır. Ancak daha önce Bakanlığımızda görev yapmış olanlar ile şoför, teknisyen yardımcısı ve hizmetli kadrolarına atanacaklar için yaş şartı aranmaz.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından koruma ve güvenlik şefliği kadrolarına naklen atanacaklarda 40 yaşını doldurmamış olmak, en az üç yıl koruma ve güvenlik şefi olarak çalışmış olmak, yüksekokul mezunu olmak şartı aranır.
(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
(4) Memuriyetten çekilen ve çekilmiş sayılanların Bakanlık kadrolarına yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile 97 nci maddesi ve bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(5) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.
a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda,
b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.