1. HABERLER

  2. İLAN

  3. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi: 17/01/2015

Son Başvuru Tarihi: 31/01/2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi : : (232) 4885301

Hukuk Fakültesi: : (232) 4888145

Sağlık Bilimleri Fakültesi: : (232) 4888126

Tıp Fakültesi: : (232) 4888126

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: : (232) 4888126

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

MekatronikMühendisliği

Yardımcı Doçent

2

Elektrik/Elektronik/Makine/ Bilgisayar/Mekatronik Mühendisliği ya da eşdeğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent/ Yard. Doç

2

Elektrik/Elektronik/Gıda/ Bilgisayar/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği ya da Biyoloji bölümü ya da eşdeğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine ve Malzeme Mühendisliği

Profesör/ Doçent/Yard. Doç

2

Makine/Malzeme/Kimya Mühendisliği/Fizik alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yazılım/Bilgisayar Mühendisliği ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Gıda/Kimya Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimari Tasarım/Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri/ Sayısal Tasarım/Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Gıda Mühendisliği veya          Tıp:Gastroentroloji/Halk Sağlığı/ Biyokimya

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi veRehabilitasyon

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Fizyoterapist

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi veRehabilitasyon

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıp: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi veRehabilitasyon

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıp: Ortopedi/Nöroloji/Geriatri/ Göğüs Hastalıkları/Kardiyoloji/ Plastik Cerrahi/Fizyoloji

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıp: Acil Tıp Uzmanı (tercih nedenidir)/Ortopedi/Genel cerrahi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Ergoterapist veya Fizyoterapist

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıp: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı veya Hemşire

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Sosyal Hizmet Uzmanı veya İş Uğraş Terapisti veya İş Uğraş Terapisi Alanında çalışmaları olan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Gerontolog veya Tıp: Geriatri Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıp: Nöroloji/İç Hastalıkları/ Ortopedi/Halk Sağlığı/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı/Fizyoloji veya Fizyoterapist veya Hemşire

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Sosyal Hizmet Uzmanı veya İş Uğraş Terapisti veya İş Uğraş Terapisi Alanında çalışmaları olan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

2

Hemşirelik: İç Hastalıkları/Kadın Sağlığı ve Hastalıkları/Halk Sağlığı/Esaslar/Psikiyatri/Yönetim/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Profesör

1

Göz Hastalıkları Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Anatomi

(Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olup, Anatomi doktorası veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktorası veya uzmanlığını almış olmak,)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Prof/Doç/Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

(Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

(Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora veya uzmanlığa sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıbbi Patoloji

(Patoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

İç Hastalıkları

(İç Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Genel Cerrahi

(Genel Cerrahi uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/Yard. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.