KALBİNE GİREMEDİĞİNİZ İNSANIN BEYNİNE GİREMEZSİNİZ.

KALBİNE GİREMEDİĞİNİZ İNSANIN BEYNİNE GİREMEZSİNİZ.

"Kötü bir üslup en basit hakikatlerin bile hazmını zorlaştırır ."

Üslup ; duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken, tercih ettiğimiz yoldur.

Kişiliğimizi ve karakterimizi yansıtan bir anlatım şekli, sahip olduğumuz değerleri ve ilkelerimizi kendimize özgü bir tarzda dışarı vurma biçimimizdir .

ÜSLÛBU BEYAN AYNIYLE İNSAN

Bir kişinin üslûbundan nasıl bir insan olduğunu kolayca anlayabiliriz. Çünkü insan kendinde olanı ifade eder, içinde ne varsa üslubuna onu yansıtır .

Mevlanaca bir ifade ile...:

"Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar."

Yaptıklarımız ve söylediklerimiz unutulabilir ama üslubumuz uzun süre hafızalardan silinmez.

Üslubun en çok felce uğradığı mecralardan biri de sosyal medya...

Bir çoğumuz zamanımızın büyük bir bölümünü internette geçiriyor, sosyal medya da paylaşımlar yapıyor ve sanal olsa da bir diyalog içerisinde bulunuyoruz.

Kimimiz edeb ve âdâbı ile usül ve esaslara uyarak sosyal medyayı etkili ve verimli kullanmakta hassasiyet gösterirken ;
ne yazık ki hiçbir kural ve sınır tanımaksızın ihlâl edenlerimiz de var.

Söz konusu iletişim alanı, internet olunca gündelik hayatta söylemeye cesaret edemeyeceğimiz birçok sözleri rahatlıkla dile getirebiliyoruz.

Anlık cevap verme durumu olmadığından ne yazık ki bir çok konuda sınırı aşmakta ve hakka girmekteyiz.

Klavye delikanlılığı tabirini sıkça duyarız.

Bu delikanlılar !
Muhatap aldığı kişi ya da kişilere yönelik öyle kaba, çirkin ve hakaretvari cümleler sarf ederler ki hodri meydan diyerek sanki 
DÜELLOYA davet çıkarırlar.. 

"Edebinden susan muhatabını, susturdum zanneden bu delikanlılar ! laf atmalara devam ederlerken;
üslûbunu muhafaza etme adına , 
her lafa verilecek bir cevabı olsa da:

" Bir lafa bakarım laf mı diye 
bir de söyleyene bakarım adam mı diyerek susar usül erkân bilen.
Çünkü bilir ki Cenab-ı Allah Kâf süresinde:
 İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen ve yazmaya hazır bir melek bulunmasın "ayetiyle uyarılmaktadır insan .

**
İnsan ilişkilerinde değişmez kuraldır:

"KALBİNE GİREMEDİĞİNİZ İNSANIN BEYNİNE GİREMEZSİNİZ."

Bu da vurarak veyahut kırarak olmayacağına göre 
muhatabın ancak
KALBİNE DOKUNARAK, 
ne söylediğinizin yanında, 
nasıl söylediğinizin de önemli olduğuna vurgu yaparak gerçekleşecektir .

Unutulmamalı ki;
Her kapıdan içeriye nasıl bir anahtarla giriliyorsa, 
insanların gönlüne de
GÜZEL HİTAP’la girilmeli. 

Aksi takdirde kapı nasıl kırılacaksa karşıdakinin de gönlü öyle kırılacaktır.
 
Anahtarla açılan kapanabilir. 
Ancak omuzlayarak kırılanın kapanması mümkün olamaz.

--Şimdi sen söyle bakalım, 
kırmaya mı memursun, imara mı?. 

**
Kıssadan hissedir....

Padişahın biri bir rüya görür ve rüyası için tabirci çağırır , anlatmaya başlar:
-Rüyamda dişlerimi birer birer çektiler. Bir tek azı dişim kaldı, onu da kendim çektim. Bu ne anlama geliyor yorumla bakalım?’’

Rüya tabircisi: ’Padişahım, oğlunuz, kızınız ve karınız ölecek, sonra da siz öleceksiniz’.
Padişah çok sinirlenir ve rüya tabircisini zindana attırır.

Ardından bir başka rüya tabircisi daha çağırtır.
Bu rüya tabircisi ise rüyayı şöyle yorumlar:

’Padişahım siz; kızınızdan, oğlunuzdan ve karınızdan daha çok yaşayacaksınız."
Padişahın gözleri parlar ve çok sevinir. 
Rüya tabircisini en güzel ödüllerle ödüllendirilmesi için muhafızlarına emir verir.

Halk bu duruma çok şaşırır ve rüya tabircisine sorar:
 ‘’Her ikiniz de aynı şeyi söylediniz ama kral onu cezalandırırken seni ödüllendirdi neden ?
       "Rüya tabircisi cevap verir:
     ‘’ÜSLÛP FARKI"

İşte, ifâdedeki üslûp farkı dolayısıyla aynı mânâyı ifâde eden sözlerin, muhâtapta meydana getireceği müsbet ve menfî neticeleri gösteren, ibretlik bir kıssa. 

Bu kıssadan alınması gereken hisse ise:
Hakkı söylerken, sözü, muhâtabın hissiyâtını dikkate alarak, 
İnce düşünüş, 
Firâset, 
Nezâket 
ve zarâfetle söylemenin ne derece ehemmiyetli olduğudur.

Unutulmamalıdır ki, bir kişinin konuşma üslûbu ve ifâde tarzı, onun şahsiyet, karakter ve ahlâk seviyesini yansıtan parlak bir ayna mesâbesindedir.

SON SÖZ 

"Evet, insanlık ince işçilik ister. 
Her şey incelikten, insan kalınlıktan kırılır." 
      (İbrahim Tenekeci)

HATİCE KILINÇ

Önceki ve Sonraki Yazılar