1. HABERLER

  2. SINAVLAR

  3. KPSS

  4. Kurumlara 2014 için verilen atama kontenjanları
Kurumlara 2014 için verilen atama kontenjanları

Kurumlara 2014 için verilen atama kontenjanları

Kurum ve Kuruluşlara 2014 Yılı İçin Verilen Atama Kontenjanları Belirlendi

A+A-

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı;

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altma alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) 02/01/2014 tarihli OLUR lan ile verilenlerin düşülmesi sonucunda kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2013 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2013 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2013 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2013 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2014 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2014 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti,

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

(I) SAYILI CETVEL
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI15
2YARGITAY BAŞKANLIĞI15
3DANIŞTAY BAŞKANLIĞI15
4HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU15
5SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI15
6ADALET BAKANLIĞI30
7MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI30
8İÇİŞLERİ BAKANLIĞI30
9DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI30
10SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI75
11ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI30
12ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI30
13ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI30
14KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI30
15AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI30
16AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI20
17BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI30
18ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI30
19EKONOMİ BAKANLIĞI30
20GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI30
21GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI30
22GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI30
23KALKINMA BAKANLIĞI30
24ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI30
25JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI15
26SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI15
27EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
28DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI15
29HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI15
30KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI15
31DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI15
32TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI15
33AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI15
34TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
35METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
36BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
37ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI15
38YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI15
39ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.3
40DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
41YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI15
42ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI15
43SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI15
44ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI3
45ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI3
46ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI3
47TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI3
48TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI3
49T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
50TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI5
51Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
52KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
53SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
54DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
55DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
56ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
57VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
58MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
59SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
60TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI15
61TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI15
62TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI15
63GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI5
64ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI10
65KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU15
66YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI10
67TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI15
68DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.10
69KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.10
70DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.10
71DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
72TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI15
73SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI15
74TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
75ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ3
76M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK5
77MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
78TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI10
79ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI2
   
   
   
   
 
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ5
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ5
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ5
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ5
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ5
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ5
7AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ5
8AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ5
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ5
11AMASYA ÜNİVERSİTESİ5
12ANADOLU ÜNİVERSİTESİ5
13ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5
14ANKARA ÜNİVERSİTESİ5
15ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ5
16ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ5
17ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ5
18BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ5
19BARTIN ÜNİVERSİTESİ5
20BATMAN ÜNİVERSİTESİ5
21BAYBURT ÜNİVERSİTESİ5
22BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ5
23BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ5
24BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ5
25BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ5
26BOZOK ÜNİVERSİTESİ5
27BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
28BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ5
29CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ5
30CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ5
31ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ5
32ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ5
33ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ5
34DİCLE ÜNİVERSİTESİ5
35DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ5
36DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ5
37DÜZCE ÜNİVERSİTESİ5
38EGE ÜNİVERSİTESİ5
39ERCİYES ÜNİVERSİTESİ5
40ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ5
41ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
42ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ5
43FIRAT ÜNİVERSİTESİ5
44GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ5
45GAZİ ÜNİVERSİTESİ5
46GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ5
47GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ5
48GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ5
49GİRESUN ÜNİVERSİTESİ5
50GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ5
51HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ5
52HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ5
53HARRAN ÜNİVERSİTESİ5
54HİTİT ÜNİVERSİTESİ5
55IĞDIR ÜNİVERSİTESİ5
56İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ5
57İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ5
58İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
59İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ5
60İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ5
61İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ5
62KAFKAS ÜNİVERSİTESİ5
63KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ5
64KARABÜK ÜNİVERSİTESİ5
65KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
66KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ5
67KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ5
68KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ5
69KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ5
70KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ5
71KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ5
72MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ5
73MARMARA ÜNİVERSİTESİ5
74MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ5
75MERSİN ÜNİVERSİTESİ5
76MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ5
77MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ5
78MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ5
79MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ5
80NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ5
81NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ5
82NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ5
83NİĞDE ÜNİVERSİTESİ5
84ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ5
85ORDU ÜNİVERSİTESİ5
86ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
87OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ5
88PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ5
89RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ5
90SAKARYA ÜNİVERSİTESİ5
91SELÇUK ÜNİVERSİTESİ5
92SİİRT ÜNİVERSİTESİ5
93SİNOP ÜNİVERSİTESİ5
94SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ5
95ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ5
96TRAKYA ÜNİVERSİTESİ5
97TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ5
98TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ5
99ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ5
100UŞAK ÜNİVERSİTESİ5
101YALOVA ÜNİVERSİTESİ5
102YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ5
103YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
104YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ5
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.