KYK: Mülakatlar 100 gün sürmeyecek

KYK: Mülakatlar 100 gün sürmeyecek

Kredi Yurtlar Kurumu, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.

7 Kasım tarihinde yaptığımız haberde, "Böyle Mülakat Olur mu?" başlığını kullanmış ve KYK'nin 9 bin kişiyi mülakatla almasını eleştirmiştik.

Söz konusu haberde, 9 bin kişi ve tek komisyon üzerinden yaptığımız hesaplamada, mülakat sürecinin 100 gün sürebileceğini belirtmiştik.

Kredi Yurtlar Kurumu, Devlet Personel Başkanlığından aldıkları uygun görüşle, 5 ayrı komisyon kurduklarını ve mülakat işlemlerini 25 Kasım'da tamamlamayı planladıklarını belirtti.

İŞTE KYK'NIN AÇIKLAMASI

İnternet sitenizde 07.11.2014 tarihinde yayımlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavlarını konu alan haberinizde yer alan gerçeğe aykırı hususlara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/a maddesi kapsamında memur statüsünde ve yurt yönetim memuru kadro unvanında istihdam edilmekte olan personele ilave olarak, yurt sayılarımızda ki hızlı büyümeye zamanında cevap verilebilmesi ve hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yurt yönetim memuru kadro unvanının gerektirdiği niteliklere uygun, mezkür Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamı planlanmıştır.

12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2013/5315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6/6/1978 sayılı ve 7/15754 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele "Yurt Yönetim Personeli" ibaresi, eki (4) sayılı Cetvelin " Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel" bölümüne " Yurt Yönetim Personeli-Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak" satırı eklenmiştir.

6.6.1978 sayılı ve 7/15754 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartını düzenleyen Ek 2 nci madde değişik 3 üncü fıkrasında "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, en az lisans düzeyinde KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak ve her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı on katı adayı sözlü sınava çağırmak suretiyle 600'ü kadın 300'ü erkek toplam 900 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin duyuru metni Basın İlan Kurumu aracılığıyla 19.09.2014 tarihinde Posta gazetesinde ilan edilmiş, anılan tarihten itibaren 10.10.2014 tarihine kadar da Genel Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

Sınav Duyurusunda belirtilen başvuru şartlarını haiz adaylar başvurularını 22.09.2014 tarihinden 10.10.2014 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmışlardır.

Sözlü sınava çağırılacak olan aday sayısı dikkate alınarak sözlü sınav sürecinin makul bir sürede tamamlanabilmesi için anılan Esaslarda yer alan "...Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder" hükmünden hareketle birden fazla komisyon kurulup kurulamayacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığından uygulamaya esas olacak görüşleri istenmiştir.

Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin uygun görüşü doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Makamı tarafından Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz personelinden müteşekkil 5 ayrı komisyon kurulmuş ve her bir komisyon her ilin bağlı bulunduğu 4 ayrı Bölge Müdürlüğünde sözlü sınav sürecini yürütmektedirler.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 15.10.2014 tarihinde Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan edilmiş olup, 20.10.2014 tarihinde başlayan sınavlar 25.11.2014 tarihinde tamamlanacaktır.

Sözlü sınavlarda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta komisyon üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek olup, sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir... Sözlü sınavlarda genel kültür başlığı altında adaylara sorulacak sorular kapalı zarflar arasından adaylar tarafından çekilmekte ve yazılı olarak verdikleri cevaplar yine adaylar tarafından imza altına alınmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.