1. YAZARLAR

  2. Mustafa KIR

  3. Memur Hakları Önce Allah'a Sonra Memur-Sen'e Emanet
Mustafa KIR

Mustafa KIR

Mustafa KIR
Yazarın Tüm Yazıları >

Memur Hakları Önce Allah'a Sonra Memur-Sen'e Emanet

A+A-

Memur Hakları Önce Allah'a Sonra Memur-Sen'e Emanet

            Üç milyon  yüz bin  kamu çalışanı ile  Bir milyon dokuz yüz bin kamu çalışanı emeklisinin maaşlarına yapılacak yüzdelik  zam ile özlük,idari ve sosyal haklarına ait iyileştirmelerin  belirleneceği 2016-2017 yıllarını kapsayacak Memur-Sen'in üçüncü, Toplu sözleşme talepleri   kamu oyuyla paylaşıldı. Memur-Sen 836 bin 505 üyesi ile hem konfederasyon  hem de kendisine bağlı 11 hizmet kolunda da yetkili olduğundan  kamu görevlilerinin hakları,talepleri ve beklentileri önce Allah'a sonra da Memur-Sen'e emanet edilmiş oldu. 

             Bilindiği üzere   kamu çalışanlarını maaşları 2002 yılından 2012   yılına kadar  toplu görüşme 2012 yılından itibaren de Toplu  Sözleşmeye dayalı olarak, Kamu Görevlileri Yetkili Sendikaları ile Kamu İşveren Heyeti arasında varılan mutabakata veya  uyuşmazlık halinde  K.G.H.K.'nun   vereceği karara dayalı olarak, belirleneceğinden kamu görevlilerinin gözü,kulağı  Toplu Sözleşme sürecine ve sözleşme masasından çıkacak sonuca odaklanmıştır.

             2002 yılından itibaren  başlatılan gerek  toplu görüşme, gerekse 2012 yılından itibaren hayat a geçirilen  Toplu Sözleşme masalarında  hükümet adına masaya oturan Kamu İşveren Heyetinin  sendikalardan gelen teklifleri adeta yok sayacak derecede eksiltme gayreti içine  girmesi,kamu görevlilerinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiştir.Memur-Sen Toplu Sözleşme masasına  her dönemde olduğu gibi bu dönemde de  devletten ne koparırsak kardır mantığıyla değil, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal,siyasal ve ekonomik hassasiyeti hesaba katarak, kamu çalışanlarının   içinde bulunduğu zor şartları da dikkate alarak duyarlı ve iyi niyetli bir yaklaşımla  gelmektedir.

                        İş Güvencesi Kırmızı Çizgimizdir.

            Kamu İşveren heyetinden de  ülkemizin içinde bulunduğu nazik durumu dikkate alarak, başka bir sosyal çalkantıya  sebebiyet  vermeme adına teklifleri eksiltme  yerine  artırma,  sorunları büyütme yerine  azaltma  niyetiyle,   kabul edilebilir bir ücret skalasını belirleme niyetiyle masaya oturmalıdır.Aksi yönünde gösterilecek  her  çabayı iyi niyeti suiistimal olarak   değerlendireceğimizin bilinmesini isteriz.

             Toplu Sözleşmelerde  yüzdelik  zam ile  sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik talepler kadar  demokratik hak ve özgürlükler de büyük  önem arz etmektedir.  Bu bağlamda kamu görevlilerinin istihdam türü yönüyle iş güvencesinden vazgeçmeyeceğimizi, insan onuruyla bağdaşmayan, güvencesiz, kuralsız  esnek çalışma yöntemine ve taşeronlaşmaya karşı olduğumuzu, kamu görevlilerinin  geneline uygulanan  siyaset yasağının kaldırılmasını,  emeklilere, polis,hakim ve savcılara sendika kurma   hakkının  verilmesini   sendikalar için Toplu Sözleşme hakkının  yanında olmazsa olmaz şart olarak   kabul edilen  grev hakkının  verilmesinin yasal,anayasal ve evrensel bir hak olduğuna inanıyoruz.

            Hükümet Alacağında Gösterdiği Hassasiyeti, Vereceğine de Göstermelidir.

            Devletin kendi gelir kaynaklarının tutarlarında yapılacak artışla ilgili alacaklarını tahsil etmekte  Yeniden Değerleme Oranını belirlerken gösterdiği hassasiyeti  kamu görevlilerinin,  maaş ve ücretlerinde yapılacak iyileştirmede göstermediği açıkça  bilindiği gibi, 2015 yılı için Yeniden Değerleme Oranı’nın %10.11, kamu işçileriyle yapılan sözleşmede  seyyanen yapılan ödemeler, sosyal yardım eklentileri ve diğer mali portföy hariç olmak üzere birinci altı ay için %6 ikinci altı ay için %5  verildiği de bilinmektedir.             

             Banka tüketici faiz oranlarının arttığı, kar marjlarının %20’lerden aşağı düşmediği, temel gıda ve alkolsüz içecekler grubunda enflasyonun %12 den,  sebze ve et fiyatlarında ise % 18 den fazla olduğu  Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli hedeflerini tutturamadığı ve  en az en az % 60  oranında sapma gösterdiği gerçeğinden hareketle Memur-Sen   tarafından kamu çalışanlarının mali hakları ile  ilgili talepler  belirlenirken, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli verileri yerine, gerçekleşen  ekonomik ve sosyal verilerin  esas kabul edilmesini doğru bir yaklaşım olarak  görüyoruz.

            Kamu çalışanlarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki dilim halinde  sağlanan maaş artışında  vergiye tabi matrahın düşük (7800 TL) vergi oranlarının  ise yüksek tutulması yüzünden ortaya çıkan mağduriyetin  azaltılması açısından  Toplu sözleşme tekliflerinin   esasını oluşturan yüzdelik zammın dışında  Taban Aylığa zam,Refah Payı ve Enflasyon farkı olmak üzere dört ana başlıkta ele alınırken özellikle  vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisinin  dikkate alınmasını da önemli buluyoruz.  

         Tekliflerde Çalışanların ve Emeklilerin Mağduriyetleri Gözetilmiştir.

             Çünkü; Ek ödeme, Ek Ders Ücreti, Özel Hizmet Tazminatı, Aile ve Çocuk Yardımı, Fazla Mesai, İkramiye  ve Döner Sermaye gibi ödentiler  emekli maaşına ve emekli ikramiyesine yansıtılmadığı halde  vergilendirmede dikkate alındığından   maaş ve ücretler  bu matrahı  aştıktan sonra  % 20, %25  oranında vergiye tabi tutulduğundan, verilen zammın kat kat fazlası yılın ikinci yarısına varmadan çalışanların cebinden ustaca çekilmektedir.

             Gelir Vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisi için kamu görevlilerinden yıl boyunca %15 vergi diliminden vergi alınması  ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanarak  yıl içerisindeki maaş kaybının önüne geçilmesi önerisi sunulmuştur..   Ek ödeme, Ek Ders Ücreti, Özel Hizmet Tazminatı, Aile ve Çocuk yardımı, Fazla Mesai, İkramiye  ve Döner Sermaye gibi ödentilerin emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılması, emekli maaşının ve ikramiyesinin artmasına yönelik   olarak  Ek Gösterge adaletsizliğinin giderilmesini, başta Aile yardımı olmak üzere, doğum -ölüm kreş,yemek ve ulaşım yardımı gibi sosyal hak ve yardımlarda iyileştirme istenmiştir.

            Bu baptan olmak üzere 2016-2017 Yıllarını kapsayacak 3.Dönem Genel Toplu Sözleşme masasında Hükümetten  Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2016 yılının; Birinci Altı Ayında %8, ikinci Altı Ayında %8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığında 150 TL artış , 2015 yılı ekonomik büyüme oranının %50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar Refah Payı artışına  ilaveten  Enflasyon farkı; yine 2017 yılında; ise Birinci Altı Ay için %7, ikinci Altı Ay için  %7  artış ile  birlikte 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında  üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı ile birlikte  Enflasyon farkı  talep edilmiştir.

             Bu  taleplerin gerçekleşmesi durumunda göreve yeni başlayan 15 inci derecenin 1 inci kademesinden maaş almakta olan bekâr hizmetli bir memurun  halen  aldığı 1.975,00 TL maaşın   1 Ocak 2016 tarihi itibariyle  2.356,00 TL ye çıkarılması yıllık maaşın ise 2.732,00 TL olması başka bir ifadeyle; artışın    en düşük devlet memur  maaşında  birinci  altı aylık için  oransal  artışın % 19,34,  yıllık bazda ise %28,89  olması öngörülmüştür. Halen uygulanmakta olan Yan Ödeme Katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının  % 50 artırımlı ödenmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesi, fazla çalışma ücretinin  Büyük Şehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini aşan il ve ilçelerde saat başı 2,50-TL olması, mevcut çalışma ücretlerinin  %50 artırılması, hafta sonları ve resmi tatillerde fazla  mesai ücretinin de  4 katının ödenmesi istekler arasında yer almıştır..

             177,30 TL olan eş yardımının 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,60TL olan çocuk yardımlarının aralarındaki farkın kaldırılarak  her çocuk için  75 TL olarak  ödenmesi,   üç ayda bir 60 TL olan Toplu Sözleşme ikramiyesinin  yüzde 50 artırılarak, 90 TL  yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100  artırılarak (120TL) olarak ödenmesi  Hiç bir sendikaya üye olmayan kamu görevlilerinin Toplu Sözleşme kazanımlarından istifade edebilmeleri için mutlaka yetkili sendikaya dayanışma aidatının ödenmesi şartı koşulmuştur.

             Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Emekliler Unutulmamıştır

             Kıdem Aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması ve Kıdem Aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması,Yemek yardımına ilişkin tutarların Bütçe Kanunu ile  değil Toplu Sözleşme masasında belirlenmesi,  Yemek servisinin ücretsiz yapılaması,yemek verilmeyen işyerlerinde öğün başına  6,00 TL ödenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca kreş hizmeti sunulması, Kreş olmayan iş yerlerinde ki çalışanların  0 – 6 yaş grubundaki her çocuğu için; B.Şehirlerde 300 TL, diğer yerlerde 250 TL kreş yardımı verilmesi,Y.H.S' çalışanlarının   Ek Göstergeden yararlandırılması,Emeklilerin Aile Yardımı Ödeneğinden faydalandırılması gibi taleplerin yanında 4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personelin 4/A ya geçirilmesi  ya da sözleşmeli olarak kadrolu atanmasının sağlanması,mahkeme kararları çerçevesinde Ek Ödemeden yararlandırılması, izinlerinin ertesi yıla devredilmesi gibi kamu  çalışanlarının tamamını ilgilendiren genel tekliflere ilaveten 19.MEB Şurası kararları da dikkate alınarak; eğitim emekçilerinin özlük idari sosyal ve ekonomik haklarını  doğrudan ilgilendiren teklifler de mevcuttur.

            Masa 19.MEB Şura Kararlarının hayata Geçirilmesi İçin Fırsattır.

            Eğitim emekçilerinden hizmet kolu kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlarda; G.İ.H. Sınıfı’na dâhil İl M.E Müdürü, Md.Yardımcısı, ilçe M.E. Müdürü, ŞB. Müdürü, Sayman, D.Sermaye Saymanı ve Fon saymanı kadrolarında bulunanların ek göstergelerinin 3600’e çıkartılması, Maarif müfettişlerinin tümüne Görev, Makam ve Özel Hizmet Tazminatı ödenmesi, Öğretmen  Ek Göstergesinin 600 puan artırılarak 3000'den 3600 ' e çıkarılması,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na dâhil kadrolarda bulunanlara ek gösterge uygulanması yoluna gidilmesi,G.İ.H. Denetim Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Y.H.S. çalışanlarının özel hizmet tazminatlarının 20 puan,T. ve T. K. Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve şef kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatlarının ilaveten 15 puan, Öğretmen eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 50 puan,doktorasını tamamlayanların eğitim-öğretim tazminatlarının yüzde 100 artırımlı ödenmesi, kalkınmada öncelikli yörelere  atanan eğitim emekçilerine bu yörelerde  çalıştıkları sürece içinde Ek Gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. Bölgede yüzde 10’u; 2. Bölgede yüzde 30’u; 3. Bölgede yüzde 40’ı; 4. Bölgede  yüzde 50’si; 5. Bölgede yüzde 60’ı; 6. bölgede yüzde 75’i; 7. bölgede  yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi, MEB'de çalışan  tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında öğretim yılına hazırlık ödeneği (1302,34.-TL)  ödenmesi, yine  MEB'de  görev yapan personele, hizmet sınıfına bakılmaksızın her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si tutarında (1.973,25.-TL) ikramiye  verilmesi gibi eğitim emekçilerinin beklentileri arasında yer alan teklifler  vardır.

            Ek Ders Ücretlerinin Güncellenmesine Yer Verilmiştir.

            Sınavlarda  haksız uygulamaların giderilmesi amacıyla  Sınav görevlilerine  Ek Ders Ücreti yerine Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi. Nöbet tutulan eğitim kurumlarında görevli Md. ve Md.Başyardımcıları ile  nöbet görevi yapan Md.Yardımcısı ve öğretmenlere nöbet tuttukları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,Ek Ders Ücretlerinin  gündüz öğretimi için 20,35.-TL, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 23,26.-TL’ye çıkartılması,      Eğitim kurumlarında Md, Md. Başyardımcısında olduğu gibi Md. Yardımcıları  ile bu görevleri vekâleten yürütenlerin de haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulmaları, ücretli okutulan her 6 ders saati ve planlama karşılığı  olarak Ek Ders Ücreti ödenmesi,Y.Lisansını  tamamlayan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla,Ek Ders Ücreti  verilmesi, Resmi Bayram ve genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılması,İkili öğretim yapılan eğitim kurumlarda Md., Md.Başyardımcısı ve Md.Yardımcılarına Yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği ücretinin ayrı ayrı ödenmesi,hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi, okul türlerine bakılmaksızın ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı olmak üzere müdürlere haftada 25, Md.Başyardımcılarına haftada 23 , Md. Yardımcılarına haftada 20 saat, ve  Md.Yetkili Öğretmenlere haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi,  Bu ücretlerin, Mesleki Teknik, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Sosyal Bilimler,Anadolu ve fen liseleri yöneticilerine haftada 5 saat; yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları yöneticilerine haftada 8 saat; tam gün tam yıl eğitim yapılan eğitim kurumları yöneticilerine ise haftada 10 saat fazla ödenmesi,Sınıf öğretmenleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarındaki bölüm şeflerine, rehber veya danışman öğretmen görevi verilmesi ve bu görev karşılığında haftada 2 saat , Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi,-Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında  hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde ve mesai saati dışında  yapılan yüz yüze eğitim veya bu kapsamında düzenlenen kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile açık öğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde gördükleri yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, söz konusu sürelerde yüzde 100 artırımlı ödenmesi, Kurs Merkezlerinde görevli personelin ücretlerinin fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında ödenmesi, İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli öğretmen haricindeki fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında ödenmesi,

            Kariyer Basamaklarındaki sorunların kökten çözülmesi adına MEB'de Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan en az beş yıl  fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanının verilmesi,Toplu sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları yapılması; mezkûr sınavın iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmesi talepleri eğitim emekçilerinin istekleri doğrultusunda yapılmış taleplerdir.

             Üniversite Sorunlarına Parmak Basılmıştır

            . Üniversitelerde Üniversite ödeneğinde 50 puan artış yapılması, 657 S.Kanuna  tabi personele geliştirme ödeneği ve  Yükseköğretim Tazminatı verilmesi, Öğretim üyeliği dışındaki  kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği miktarının 2/3’ünün ödenmesi, fakülte,enstitü  ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile Genel Sekreter Yardımcılarına da 3600  Ek Gösterge uygulanması, Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin artırılması yanında Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen Ek Gösterge oranlarının uygulanması,yine Üniversitelerde görevli 657 S.Kanun’a tabi personele döner sermaye ödenmesinin yanında   Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanlarına, (2000) gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenmesi. Araştırma görevlilerinin 1.dereceye kadar inebilmelerinin önünün  açılması,Öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması gibi Üniversite çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren talepler den bazılarıdır.

                        KYK çalışanlarının hissiyatına tercüman olunmuştur

            KYK çalışanlarının sürekli şikayetçi olduğu hususları ortadan kaldırma adına yurt personelinin nöbet ücreti,yurtlarda görev yapan personelin özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine karşılık, Yılı Bütçe Kanunu’na ekli K Cetvelinde kuruma bağlı yurtlarda görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,KYK yurtlarında çalışanlardan, kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde çalıştıkları sürece içinde  ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının;  1. bölgede  yüzde 10’u; 2. bölgede yüzde 30’u; 3. bölgede yüzde 40’ı; 4. bölgede  yüzde 50’si; 5. bölgede yüzde 60’ı; 6. bölgede yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi. KYK Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Personel Yönetmeliği’nin 13. maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi,Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanabilmeleri, KYK çalışanların  çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları gibi KYK çalışanlarını tatmin edeceği düşünülen  pek çok teklif  sunulmuştur.

          54.Hükümetin Başbakanı  Merhum Prof.N.Erbakan'ın Tavrı örnek alınmalıdır.

            Yapılan taleplerden daha çok taleplerin hayata geçirilmesi de önemlidir. Esasen bu taleplerin  tamamı kamu çalışanları için hayatiyet   arz eden  hususlardır. Hükümet veya Kamu İşveren Heyeti bu talep ve teklifleri ne kadar aza indirgeyebilirim  mantığından ziyade azami ne kadar yükseltebilirim  mantığını harekete geçirmelidir. 54. Hükümet döneminde  işçi sendikalarının hükümete yatıkları yüzde 30'luk  zam teklifini geri çevirip  % 50 zam teklifiyle gelmelerini öneren merhum Başbakan Prof. Dr. N.Erbakan'ın tavrı örnek alınmalıdır.

            Yetkili sendikanın  sorumluluğu elbette  sadece talep etmek değil, talep edilenleri almak için mücadele vermektir. Memur-Sen ve bağlı sendikalar bütün kamu çalışanlarının sorumluluklarını omuzlarında taşıdıklarının bilinci içinde mücadele vermektedir.Bütün kamu görevlilerini verilen mücadeleye gönülden ve fiilen destek vermelerini diliyor sonucun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.

                                                                                                                          Mustafa KIR

                                                                                                  Memur-Sen Ankara  İl Başkanı

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.