Merkez Bankası Görevde Yükselme Yönetmeliği

Merkez Bankası Görevde Yükselme Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Banka personelinin yükseltilerek ve unvan değişikliğiyle atanmalarına ilişkin temel hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Banka personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıKanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

b) Banka Meclisi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisini,

c) Birim: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Genel Müdürlüklerini,

ç) Fiili çalışma süresi: Askerlik, ücretsiz izin ve refakat izinlerinin tamamı, doğum yapmaya bağlımazeret izni ve hastalık izinlerinin bir takvim yılında 45 günü aşan kısmı ile yurt dışı lisansüstü eğitim ve yurt dışı mesleki inceleme ve araştırma süreleri hariç, çalışma süresini,

d) Kadrodaki fiili çalışma süresi: Banka personelinin, üst kadroya atanabilmek için mevcut kadrolarında geçirmek zorunda oldukları Banka Meclisince belirlenen fiili çalışma süresini,

e) Şube: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerini,

f) Yönetim Komitesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Komitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükselme, Unvan Değişikliği, Atamaya Yetkili Organ

Yükselme şartları

MADDE 5  (1) Banka personeli, Banka Meclisince belirlenmiş kadrolarda yükselebileceği uygun kadro bulunması durumunda;

a) Son iki performans puanının en az 80 olması,

b) Son iki yılda disiplin cezası almamış olması,

c) Kadrodaki fiili çalışma süresini doldurmuş olması,

halinde, birim veya şubesinin teklifi ya da Bankanın ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak, yetkili organın kararıyla, üst kadroya yükseltilebilirler.

(2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarına atanabilmek için en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak gerekir.

(3) Banka Meclisi, belirleyeceği kadrolara yükseltilecekler için, birinci fıkrada sayılan genel şartlara ek olarak iş gereklerine bağlı özel şartlar belirleyebilir.

1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmak için gerekli süreler

MADDE 6  (1) Genel Müdür kadrosuna atanabilmek için en az on iki yıl, Genel Müdür dışındaki 1 inci derece kadrolar ile 2 nci derece kadrolara atanabilmek için en az on yıl, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanabilmek için en az sekiz yıl hizmet süresi ve yükseköğrenim görmüş olmak gerekir. Ancak dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere ikişer yıl eklenir.

(2) Birinci fıkradaki sürelerin hesabında;

a) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurumlarda, yasama organı üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta, uluslararasıkuruluşlarda, diğer merkez bankalarında, bankalar ve finansal kuruluşlar ile finansal sektörle ilgili gözetim ve denetim kurumlarında, öğretim elemanı olarak üniversitelerde, Bankanın ana faaliyet alanı ile ilgili yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı,

b) Yükseköğrenim sonrasında özel sektör işyerlerinde veya serbest olarak çalışılan sürelerin genel müdür kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için dörtte üçü,

değerlendirilir.

(3) En az lise ve dengi okul mezunları, sosyal güvenlik kesintisine esas aylığının;

a) 4 üncü dereceye ulaşmış olması koşuluyla 4 üncü derece kadrolu Teknisyen,

b) 3 üncü dereceye ulaşmış olması koşuluyla Başveznedar,

olarak atanabilir.

Unvan değişikliğiyle atama

MADDE 7  (1) Banka personeli, açık kadro bulunması şartıyla;

a) Kendi talepleri,

b) Banka ihtiyacı ve yararı gözetilerek, iş gerekleri,

c) Haklarında yapılan idari, inzibati veya adli bir soruşturma sonucunda ya da birim veya şubesinin yazılıgörüşü ile tutum ve davranışlarında olumsuzlukların belirlenmesine bağlı olarak mevcut kadrolarında kalmalarında sakınca görülmesi gibi idari nedenler,

dikkate alınmak suretiyle mevcut kadrolarının eşiti veya daha altındaki farklı kadrolara atanabilir.

Atamaya yetkili organ

MADDE 8  (1) Banka personelinin 1 inci derece kadrolara atanma ve yükseltilmeleri Yönetim Komitesinin teklifi üzerine Banka Meclisince, bunların dışında kalan atanma ve yükseltilmeler Yönetim Komitesince yapılır. Banka Meclisi, gerektiğinde, belirleyeceği 1 inci dereceli kadrolara atama ve yükseltme yetkisini Yönetim Komitesine devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.