1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun
Miraç Kandiliniz Mübarek olsun

Miraç Kandiliniz Mübarek olsun

Miraç Kandili, İslam aleminin müjdelendiği en mübarek gecelerden biridir. Miraç, Peygamber(sav)'in Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yüce makamlara çıkartılması hadisesidir. Peki bu mürabek Miraç Kandili'nde kılınacak namaz kaç rekatt

A+A-

Miraç Kandili müslüman aleminin en mübarek gecelerinden biridir. Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Miraç Kandili bu sene miladi takvime göre 3 Mayıs Salı'yı 4 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan geceye denk geliyor. Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler neler? Miraç kandilinde kılınacak namaz ve Miraç kandilinde tutulacak orucun faziletleri neler? Miraç gecesi çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Miraç Kandili yapılacak ibadetler ve Miraç gecesi edilecek duaları sizler için derledik.

Receb-i Şerif ayının yirmi yedinci günü olan Miraç gecesi, İslam aleminin müjdelendiği en mübarek gecelerden biridir. O gece her müslüman için hürmet ve huşu ile İslam Aleminin saadetini ve selametini temenni edeceği, mü'minlerin marifeti ilahiyeye kavuşması için ellerini açtığı bir gecedir. Miraç gecesi Efendimize (SAV)'e verilen özel davet olunma ikramından  her yıl bizler de istifade edebilmemiz için, kalbi bir uyanıklıkla Rabbimize yönelmeliyiz. Miraç gecesi yapılacak olan ibadetlerin en özü ve makbulü Rabbimiz ile başbaşa kalarak, ihlas ve huşu ile yaptıklarımızdır.

Miraç, Peygamber(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yüce makamlara çıkartılması hadisesidir. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz(Sallahü Aleyhi ve Sellem) üç şey hediye olarak verilmişti. Bunlar:

-Beş vakit namaz

-Bakara Suresi'nin son ayetleri (Amenerrasulü)

-Ve Allah'a şirk koşmamak şartı ile 'La ilahe ilallah' diyen her Müslüman'ın cennete girebileceği müjdesi.

Miraç Gecesinde nasıl dua etmeliyiz? 

MİRAÇ GECESİ KILINACAK NAMAZ

Resulullah(Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Recebin 27. gecesinde 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur, her iki rekatta bir selam verip namazın sonunda 100 kere:  

 

[Subhanallahi  vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekber.]

"Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'a dır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür." deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da 100 Salatü Şerif okursa bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmadıkça, Allahü teala onun bütün dualarını kabul eder."

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Recebin yirmi yedinci gecesi 2 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve yirmi İhlas suresi okur, namazı bitirince, Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e on kere salavat getirdikten sonra:

[Allahümme inni es'elüke bimüşahedeti esraril-muhıbbıne ve bil-halvetil-leti hassaste biha seyyidel-mürseline hıne esrarte bihi leyleste-sabi 'ı vel-ışrıne en terhame kalbiyel-hazine ve tücıbe da'veti ya ekramel-ekramin.]

" Allah'ım! seni sevenlerin müşahedesi aşkına İsra gecesinde Resullerin Efendisiyle başbaşa kaldığın yirmiyedinci gece hürmetine; hüzünlü kalbime rahmet et ve duamı da kabul et ey sonsuz kerem sahibi olan Allah'ım" derse, muhakkak Allahü Teala, onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. Ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini ihya eder."

* Hasan Basri (RA) şöyle anlatıyor: "Recebin 27.günü olunca, Abdullah ibni Abbas(RA) sabahleyin itikafa girip öğlen vaktinden önceki kerahet saatine kadar namaza devam ederdi. Öğlenin son sünnetini kıldıktan sonra dört rekat nafile namaz kılar ve her rekatta bir Fatiha, birer Felak ve Nas sureleri, üç Kadir suresi ve elli bir İhlas okurdu. Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve: "Bu gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı." derdi.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU

*Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Recep ayının 27. günü oruç tutarsa, o kişi için 60 aylık oruç sevabı yazılır."

Receb ayının 27.günü, Cebrail(AS)'ın Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e ilk defa vahiy ve Peygamberlik getirdiği, aynı zamanda Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in İsra ve Mira hadisesinin gerçekleştiği gündür.

*Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyudu ki: "Recep ayında bir bün ve bir gece vardır ki, bir kimse o günü oruçlu, o geceyi ibadetle geçirirse, 100 senenin gündüzlerini oruçlu gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı verilir. O gün Receb'in 27.günüdür."

*Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyudu ki: "Her kim Receb'in 27. günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allahü Teala, orucuna karşılık o kişiye, 1.000 hasene ve 2.000 köle azadı (sevabı) yazar."

MİRAÇ GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİH

Miraç gecesi zikirle meşgul olmalı, Allahü Teala'ya dua ve tazarruda bulunmalıyız.Bu mübarek Miraç gecesi, duaya ve ibadete ehemmiyet verilecek mühim bir gecedir.

Abdullah ibni Mes'ud(RA) 'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Miraca çıktığımda İbrahim(AS) ile karşılaştım. - 'Ey Muhammed(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)!'dedi. Ümmetine benden selam söyle ve onlara: Cennetin toprağının hoş, suyunun tatlı olduğunu ve arazisinin düz ve verimli olduğunu oraya dikilecek fidanların ise (şu tesbihler) olduğunu söyle:

 

(Sübhanallahi vel hamdü lillahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.) " Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'a dır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah'a aittir."

 

Miraç Gecesi Başlanarak, Beraat Gecesi Bitirilen Yasin-i Şerif Okunuş Niyeti:

1- Miraç gecesi okunacak Yasin-i Şerif'te Allah-ü Teala'nın rızasını kazanmaya niyet edilir.

2- Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in ruhuna niyet edilir.

3- Hazreti Aişe(Radıyallahü Anha) annemizin ruhuna niyet edilir.

4- Hazreti Fatıma (Radıyallahü Anha)'nın ruhuna hediye edilir.

5-Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin (Radıyallahü Anhüma)'nın ruhlarına hediye edilir.

6- Kur'an-ı Kerim hürmetine can verirken can acısı duymamak için niyet edilir.

7- Azrail (Aleyhisselam)'ın ruhumuzu kolayca alması niyet edilir.

8- Ölüm döşeğinden kabre kadar güzellik alması için dua edilir.

9- Münker ve Nekir meleklerine rahat cevap vermek için niyet edilir.

10-Kalbimizde nur olması için niyet edilir.

11- Güzel surette Mevla'nın huzuruna varmak için niyet edilir.

12- Mizanda sevapların ağır gelmesi için niyet edilir.

13-Sırat'ı kolayca geçmek için niyet edilir.

14- Mahşet günü Arş-ı gölgesinde olmak için niyet edilir.

15- Cennet bekçisi Rıdvan'a hediye etmek için niyet edilir.

16-Nurdan kaselerden Kevser suyunu içmek için niyet edilir.

17- Allahü Teala'nın cemalini görmek için niyet edilir.

AMENERRASULÜ'NÜN OKUNUŞU VE ANLAMI

 

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Miraç gecesi, Receb ayının yirmi yedinci gecesine rastlayan mübarek gecedir. Bu gece çok ulvi ve kutsi bir gecedir. Miraç, Peygamber(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yüce makamlara çıkartılması hadisesidir.

Bu gece yüce Peygamberimiz, zaman ve mekandan Münezzeh olan Yüce Allah'ın tecellilerine, ilahi hitaplarına kavuşmuş, bir nice kutsi ayetleri, alametleri görmeye muvaffak olmuştur. Bütün müslümanlar, her sene Miraç gecesine tesadüf eden bu mübarek geceyi kutlamaya çalışırlar, bu gecede ibadet ve itaatte bulunmayı büyük nimet bilirler, günahlarından tövbe etmeyi, insaniyete hizmette bulunmayı mühim bir vazife kabul ederler.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.