MTSK'da görev vermeme kararı yargıda iptal edildi

MTSK'da görev vermeme kararı yargıda iptal edildi

MTSK'da görev vermeme kararı yargıda iptal edildi

T.C.

ANTALYA

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/9

KARAR NO: 2014/862

DAVACI: SEDEF ŞEBNEM TUNALIOĞLU

DAVACI VEKİLİ: AV. ŞEFİKA GÜRKAN ÇAPKIN

100.Yıl Bulv.173 Sk. Demirtaş Apt. B Blok No:18/2 Muratpaşa/ANTALYA

DAVALI: ANTALYA VALİLİĞİ

DAVALI VEKİLİ: AV. FER AY ÇIRPAN

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. Muratpaşa/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ: Öğretmen olan davacının, 17.11.2012 tarihinde görevli olduğu direksiyon eğitimi dersi sınavında 15 dakikalık süre ve belirlenen mesafeye uymadığı gerekçesiyle 1702 sayılı ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 22/3. maddesi uyarınca "bir günlük maaş kesme" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin; sınav sırasında kendisinin komisyon üyesi olarak arka koltukta oturduğu, komisyon başkanı Haran Topay'ın ön koltukla oturduğu ve onun isteği doğrultusunda sürücü adayının sınavı erken sonlandırdığı, kendisinin müdahale etme yetkisinin olmadığı, disiplin cezası verilecekse dahi alt cezanın tartışılması gerektiği gerekçeleriyle iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının komisyonun bir üyesi olarak itiraz etme ya da kursiyere dön ya da dönme deme yetkisine sahip olduğu, davacının soruşturma konusu fiili işlediğinin sabit olduğu, işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Antalya 2. idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; öğretmen olan davacının, 17.11.2012 tarihinde görevli olduğu direksiyon eğitimi dersi sınavında 15 dakikalık süre ve belirlenen mesafeye uymadığı gerekçesiyle 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 22/3. maddesi uyarınca "bir günlük maaş kesme" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 1702 sayılı ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 22/3. maddesinde "Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak" maaş kesilmesi cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış, aynı Kanun'un 20/1. maddesinde ise "Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek" ilk fiilde ihtar, sonrasında tevbih cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, öğretmen olan davacı hakkında 17.11.2012 tarihinde görevli olduğu direksiyon eğilimi dersi sınavında 15 dakikalık süre ve belirlenen mesafeye uymadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma neticesinde, davacının komisyon üyesi olarak, komisyon başkanının süre ve güzergahın tamamlamasına engel olmasına karşın, bu duruma itiraz etmeyerek süre ve güzergahın tamamlanmasını istemediğinden, talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak fiilini işlediği gerekçesiyle 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 22/3. maddesi uyarınca "bir günlük maaş kesme" . cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle görülmekle olan davanın aşıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, öğretmen olan davacının 17.11.2012 tarihinde görevli olduğu direksiyon eğitimi dersi sınavında komisyon üyesi olarak görev yaptığı, komisyon başkanı olan Mehmet Harun Topay'ın ön koltukta, davacının ise arka koltukta oturdukları, talimatların komisyon başkanı tarafından verildiği, komisyon başkanının ifadesinde kursiyeri çok iyi araç kullandığı için yeterli gördüklerinden güzergahı tamamlamaya 300 m. kala geri döndüklerini beyan ettiği, geri dönme talimatının komisyon başkanından geldiğinin açık olduğu, davacının verilen görevi yapmama gibi bir kastının bulunmadığı, komisyon üyesi olarak hatalı uygulamaya itiraz etmeyen davacıya isnat kabiliyeti olabilecek fiilin, talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek olabileceği, söz konusu fiilin karşılığının ise 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 20/1. maddesinde ihtar cezası olabileceği, öte yandan, davacı hakkında bir alt ceza uygulanıp uygulanmayacağı hususunun da tartışılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacıya isnat edilen talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak fiilinin davacının kastının olmaması nedeniyle sübut bulmadığı anlaşıldığından, davacının 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 22/3. maddesi uyarınca "bir günlük maaş kesme" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, mahkeme kararıyla hukuka aykırı bulunan işlem nedeniyle davacının maaşından yapılan kesintinin, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, davacının maaşından yapılan kesintinin, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 85,00 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 05/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

CİHAN MEZKİT

37798

Üye

MUSTAFA SERDENGEÇTİ

101131

Üye

ALİ KADIOGLU

119822

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.