Münhal noterlikler

Münhal noterlikler

Adalet Bakanlığından:MÜNHAL NOTERLİKLER

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garajüstü 1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan;Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiştiği yere buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği yere ve 509. Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlucaddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.