1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74

 

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Geometri

Profesör

1

1

Kontakt ve çatılı manifoldlarıngeometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

1

Bitki sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak.

3

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Profesör

1

1

Özel eğitimde provizyon, öğrenme güçlüğü, işitme engelliler eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

4

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Teknolojik-pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Balık biyo-ekolojisi, parazitleri ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Demokratik sınıf inşa etme, demokratik öğretmen inançları, psikolojik ihtiyaçlar ve insani değerler ile ilgili çalışmaları olmak.

7

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Doku doppler yöntemleriyle ilgili veobezlerde IMA epikardiyal yağ dokusu konularında çalışmaları olmak.

8

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

İntestinal vasküler anomalilerde yeni tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak, nöroanotomi ile ilgili çalışmaları olmak.

10

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Ramazan ayı ölümleriyle ilgili çalışmaları olmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Yurtdışında faz 1 departmanındabulunmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

ERCP, EUS ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Polikistik over sendromu konusunda çalışmaları bulunmak.

14

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Elektrofizyoloji ve aritmi konusunda deneyimli olmak.

15

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Migren ve vasküler sistem arasındaki bağlantı ile ilgili çalışmaları olmak.

16

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri konusunda deneyimli olmak.

17

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik lisans mezunu olup, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.

19

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Öğretmen Adaylarının İmam-Hatip Lisesi Hadis Dersi Kazanımları HakkındaÖzyeterlilik ile ilgili çalışma yapmış olmak.

20

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Tahıl ürünleri ve Fitik asit konularında çalışmaları olmak.

21

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Finans Mühendisliği ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.

22

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Hastane mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

23

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Osmanlı Türkçesi dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.

24

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

3

1

İran'daki Türk ağızları üzerine çalışmaları olmak.

25

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR Öyküleri ve Modern Türk Şiirinin Dil Sapmaları konularında çalışmaları olmak.

26

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimari ve Çevre Tasarımı

-

Doçent

3

1

Ağaçlandırma, süs bitkileri, üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı konularında çalışmaları olmak.

27

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Dış anestezi konusunda deneyimli olmak.

28

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

2

1

Serebral venöz tromboz üzerine çalışmaları bulunmak ve en az 5 yıl üniversite hastanesinde yoğun bakım yürütücülüğü yapmış olmak.

29

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Supramoleküler bileşikler, heterosiklikbileşikler ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

30

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Supramoleküler kimya, asimetrikorganokataliz, orgonobor Lewis asitleri ve Si-H bağ aktivasyonu üzerine çalışmaları olmak.

31

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğrenme stratejilerinin öğretimi, yürütücü biliş, akademik başarı veduyuşsal giriş özellikleri konularında çalışmaları olmak.

32

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

3

1

"Okullarda Teknoloji Planlaması" hakkında çalışmaları olmak.

33

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamalar hakkında çalışmaları olmak.

34

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

Kafkasya ve Orta Asya güvenliği konusunda çalışmaları olmak.

35

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Hanefilik Tarihi ve Usulü üzerine çalışma yapmış olmak.

36

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

5

1

Kanser genetiği, kanserde metastaz veepitelyal mezenkimal geçiş mekanizmaları konusunda çalış-maları olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.