1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Devlet Konservatuarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Amerikan Başkanlık Sistemi, Siyasi Partiler ve Demokratikleşme konularında çalışmaları olmak.

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

Yöneylem Araştırması konusunda çalışmaları olmak.

3

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

AB, Bölgesel İktisadi Bütünleşmeler ve Gümrük Birliği konularında çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Basın Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

5

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Profesör

1

1

İmalat, malzeme, mekanik vekompozit malzemeler konularında çalışmaları olmak.

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Kürt Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

7

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

2

1

Dış ticaret ve döviz kurları konularında çalışmaları olmak.

8

Devlet Konservatuarı

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Doçent

3

1

Doçentliğini Flüt Sanat Dalında almış olmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

3

1

Akne vulgaris ve Behçet hastalarının ruhsal belirtileri üzerinde çalışmış olmak ve 2 yılkozmotoloji ünitesi yöneticiliği, uygulayıcılığı ve eğitmenliği yapmış olmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

4

1

Nano elyafla güçlendirilmiş yapıştırıcıların kırılma davranışı konusunda çalışmış olmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Çocukluk çağındakipilomatriksoma hakkında çalışması olmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda artroskopik cerrahi ile ilgili eğiticilik yapmış olmak.

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Değerler ve Siyaset Felsefesi

Yardımcı Doçent

5

1

Farabi ve Quine'de Dil-Anlam ve Doğruluk İlişkisi konusunda çalışmaları olmak.

14

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

İlk Çağ Hristiyanlığı ve Havariler konusunda çalışmaları olmak.

15

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi

Dilbilimi

Yardımcı Doçent

5

1

Kazak dilleri terminolojisi ve dilbilim konularında çalışmaları olmak.

16

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi

Dilbilimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türkçe'de bilgi yapılanma ünitelerinde semantik ve sentaktik işaretleme konusunda çalışmaları olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

5

1

Yenilikçilik, kurumsal girişimcilik, şeker sektörü konularında çalışmaları olmak.

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Dudak damak yarıklı hastaların diş gelişimleri üzerine çalışmış olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Behçet hastalıklı vakalarda ağız, diş ve çene cerrahisi yönünden çalışmaları olmak.

20

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

Rezin esaslı dolgu maddelerinin süt dişleri üzerindeki etkileri hakkında çalışması olmak.

21

Devlet Konservatuarı

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Yardımcı Doçent

5

1

Keman Sanat Dalında lisans mezunu olup 
Viyola Sanat Dalında lisansüstü çalışmalar yapmış olmak.

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

5

1

Antik dönem taş eserler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

23

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

3

1

Görsel medya ve iletişim teknolojisinin güncel Türk resim sanatına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

24

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

-

Yardımcı Doçent

3

1

Baskı tekniklerinin grafik tasarım eğitimine yansımaları üzerine çalışma yapmış olmak.

25

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Başarı kimliği geliştirme konularında çalışmaları olmak. En az 5 yıl Yükseköğretimde eğitici deneyimi olmak.

26

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

1

1

Öğretim Üyeleri davranışları üzerine çalışmaları olmak. En az 5 yıl Yükseköğretimde eğitici deneyimi olmak.

27

Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Öğretmen inanışları ve tükenmişliği üzerine doktora yapmış olmak.

28

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel Yabancı Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce okuma ve öz-yeterliğe etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.