1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Prandelli Galatasaray'ı Avrupa'dan men edebilir
Prandelli Galatasaray'ı Avrupa'dan men edebilir

Prandelli Galatasaray'ı Avrupa'dan men edebilir

Prandelli, gelecek sezonki alacağını ödemek istemeyen Galatasaray'a dava açar ve kazanırsa sarı-kırmızılı takım Avrupa'dan men edilebilir.

A+A-

Bugün'ün haberine göre; Cimbom, İtalyan hocaya gelecek yılki alacağını ödemek istemiyor. Yasaman, “FIFA’ya gidebilir. Fesih gerekçemiz var” diyor.

“Hedefimiz Avrupa değil lig” sözünün haklı sebep olamayacağını savunan spor hukukçusu Emin Özkurt ise uyarıyor: Bahsedilen dava açılır ve ödeme yapılmazsa Avrupa’dan men kararı çıkabilir.

Ga­la­ta­sa­ray'da söz­leş­me­si feshedi­len tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar de­vam edi­yor. İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı hem bu se­zo­nun hem de ge­le­cek yı­lın ala­cak­la­rı­nı is­ti­yor. Pran­del­li, Ga­la­ta­sa­ray'dan yıl­lık 2.3 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor­du. Bu se­zon için 1.2 mil­yon eu­ro­yu al­dı. 1.1 mil­yon eu­ro kal­dı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim ise sa­de­ce bu se­zo­nun ala­cak­la­rı­nı ve­re­rek bir an­laş­ma­ya git­me­yi plan­lı­yor. Ku­lü­bün İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man da bu­nu doğ­ru­lar ni­te­lik­te yap­tı­ğı açık­la­may­la dik­kat çek­miş­ti. 

FESİH NEDENİ OLMAZ

Pran­del­li'nin is­ter­se FI­FA­’ya gi­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, İtal­yan ho­ca­nın 'He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil lig' söz­le­ri­nin ku­lü­bün pa­zar­la­ma gü­cü­ne za­rar ver­di­ği­ni ve bu­nun hak­lı se­bep gös­te­ri­lip söz­leş­me­nin fesh edi­le­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­miş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız Spor Hu­ku­ku Uz­ma­nı Av. Emin Öz­kurt ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r’­ı uya­rdı.

Öz­kurt, “Bir tek­nik di­rek­tö­rün söz­leş­me­si­ni feshet­mek için ha­ka­ret içer­me­yen, tek­nik yo­ru­ma yö­ne­lik açık­la­ma­la­ra da­yan­mak müm­kün de­ğil. “He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil li­g“ açık­la­ma­sın­dan do­la­yı söz­leş­me­ fe­shedil­me­si hak­lı bir ne­den oluş­tur­maz. Ma­li so­rum­lu­luk­lar­dan kur­ta­ra­cak ni­te­lik­te de­ğer­len­di­ril­mez. Da­ha ön­ce FI­FA ve CAS nez­din­de gö­rül­müş dos­ya­lar in­ce­len­di­ğin­de bu yak­la­şı­mın ku­lü­bü tek­nik di­rek­tö­re öde­me yap­mak­tan kur­tar­ma­ya­ca­ğı ka­na­ati ağır bas­mak­ta­dı­r” de­di.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.