1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Rapor alındığı için sosyal denge tazminatı kesilir mi?
Rapor alındığı için sosyal denge tazminatı kesilir mi?

Rapor alındığı için sosyal denge tazminatı kesilir mi?

Sivas İl Özel İdaresi, sağlık raporu alanın sosyal denge tazminatını kesiyor.

A+A-

Sosyal denge tazminatıyla ilgili mevzuat şu şekildedir:

1-) 375 sayılı KHK- Ek 15. madde

Ek Madde 15 - (Ek madde: 04.04.2012 - 6289 S.K./33. md.)

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.

4688 sayılı Kanunun 32. maddesi

Madde 32 - (Değişik madde: 04.04.2012 - 6289 S.K./21. md.)

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.

2014 ve 2015 yılını kapsayan toplu sözleşme

Sosyal denge tazminatı

Madde 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİNİN UYGULAMASI

Sivas İl Özel İdaresi sosyal denge sözleşmesine şu hükmü koymuştur:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre ceza alarak cezanın kesinleşmesi halinde;
a) Kınama cezası alınması halinde 10 gün,
b) Maaş kesim ve kademe ilerlemesi cezası alınması halinde 1 ay,
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar ile (ücretli doğum izni alanlar hariç) ücretsiz izin alanlar,
d) Tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre içerisinde.
e) Sağlık raporu alanlar (iş kazası nedeni ile alınan hariç)
f) Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra kurumlar arası naklen atanan personel, atandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre ile,
bu sözleşme hükümlerinden faydalanamaz"

DEĞERLENDİRME

1- 657 sayılı Kanunda, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak" verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle sağlık raporu alınması halinde, sosyal denge tazminatının kesilmesini öngören düzenleme hukuken yanlıştır.

2- Bir çok yargı organı, Disiplin cezası alanlara ek ödeme verilmemesini 2. defa cezalandırma olarak görmüştür. Buradaki durum da benzerdir. Disiplin cezası alanın sosyal denge tazminatının kesilmesi hukuken yanlıştır.

3- Kurumlar arası nakille gelene 1 yıl süreyle sosyal denge tazminatı verilmemesinin de hukuken bir gerekçesi yoktur.

Bu konuların yargı yoluna gidilmeden ilgili sendikaca kuruma iletilmesi ve kurum düzeltmiyorsa dava açılması gerekmektedir. Kanunların sınırlamadığı hakların, Valilerin takdiriyle sınırlandırılması her zaman için yargıdan dönecek konulardandır.

 

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.