SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına mevcut (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,”

“a) Aktüer, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, grafiker, hemşire, istatistikçi, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyalçalışmacı, tekniker, teknisyen.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi,  (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, aktüer kimyager, grafiker, tekniker, diyetisyen, biyolog, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, aktüer, kimyager, grafiker, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayınıKurumda geçirmiş olmak,”

“2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, biyolog, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,”

“e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“2) Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”

“f) Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynıfıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“h) Aktüer kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların aktüerya, matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,”

“ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak,”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başarı puanlarına” ibaresi “en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “puanları” ibaresi “sıralaması”şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan  “maddeye göre” ibaresi “maddeye göre belirlenmesi halinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.