1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Verilen göreve, şerh düşmek ceza nedeni midir?
Verilen göreve, şerh düşmek ceza nedeni midir?

Verilen göreve, şerh düşmek ceza nedeni midir?

Danıştay, verilen görev emrine, şerh düşen veteriner hekim verilen aylıktan kesme cezasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

A+A-

Bir belediyede yaşanan olayda, veteriner hekim olarak çalışan memur, veteriner tıbbi ilaç alım ihalesinde görevlendirilmiştir. Ancak, veteriner hekim, anılan görevlendirme işlemine dair tebliği alırken "verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını" şeklinde şerh düşmüştür.

İdare, daha önceki görevlendirmelere de benzer şerhler düşen veteriner hekime aylıktan kesme cezası vermiştir.

Cezanın iptali için açılan davalarda, hem idare mahkemesi hem de Danıştay, cezayı veren belediyeyi haklı bulmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2013/11216
K. 2016/289
T. 27.01.2016

İstemin Özeti : ... Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 22.11.2011 tarihli ve 484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın; veteriner hekim olarak görev yapan davacının görevlendirilmesine konu olan ve ihalesi yapılan işin "49 kalem Veteriner Tıbbi İlaç Alımı" işi olduğu, bu görevin veteriner hekimlerin görev ve sorumluk alanları ile ilgisinin bulunduğu, davalı idarece davacının veteriner olması nedeniyle görevlendirilmesinin doğal ve işin icabına uygun olduğu dikkate alındığında, anılan görevlendirme işleminin davacıya tebliğine ilişkin tebellüğ belgesinin altına düştüğü şerhte "verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını" belirterek görevlendirmeye itiraz eden ve daha önceden de benzer görevlendirmeye itiraz ettiği anlaşılan davacının, bu fiili nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 24/05/2013 tarihli ve E:2012/171, K:2013/916 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Safiye Uysal
Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.01.2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :
Olayda, davacının kendisine yapılan görevlendirme işleminin tebliğine ilişkin tebellüğ belgesinin altına düştüğü şerhte "verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını, bu konuyla ilgili daha önce de savunmasının istendiğini" belirtmesinin kendisine verilen görevi yapmayacağı anlamına gelmediği, bu görevi yapıp yapmadığı hususu değerlendirilmeksizin, sadece düştüğü şerh nedeniyle, verilen görevi kasıtlı olarak yapmadığından bahsedilemeyeceği; ayrıca dava konusu işleme bir diğer gerekçe olan 04 - 05 Ağustos 2011 tarihlerinde iki gün göreve gelmediği yolundaki iddiaların soruşturma raporunda hukuken kabul edilebilir somut ve kesin delillerle ortaya konulamadığı anlaşılmış olup, bu fiiller nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle daire kararına katılmıyoruz.

 
Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.