1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Yanlış beyanla yolluk aldıysanız görevden alınabilirsiniz
Yanlış beyanla yolluk aldıysanız görevden alınabilirsiniz

Yanlış beyanla yolluk aldıysanız görevden alınabilirsiniz

Gerçeğe aykırı beyanname verenler hakkında adli olarak amme davası açılması için işlemler başlatılacak ve idari işlemler için ise fazla harcırah tahsil edilse bile rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarında biri tatbik olunacaktır.

A+A-

Ülke genelinde harcırah ödemeleri konusunda yapılan bazı soruşturmalarda 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre mi yoksa 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre mi disiplin cezası verileceği konusunda MEB görüş yazısı yayınladı.

Yolluklara ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı 6245 Sayılı Harcırah Kanunun "

Daimi Vazife Harcırahı

"

başlıklı 9. maddesinin (b) ve (c) fıkrasında; "

b)Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden

;" itibaren daimi vazife harcırahının verileceği belirtilmiştir. "

Harcırahın Unsurları

"

başlıklı 5. maddesinde; "

Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını

ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

"

denilerek harcırahın dört unsurdan oluştuğu belirtilmiştir. "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller" başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasında ise ""Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;" yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanun hükümlerine göre sürekli görevle bir yerden başka bir yere ataması yapılan kişinin harcırah unsurlarından hangilerini hak ettiğine bakılarak, hak ettiği kısma karşılık gelen miktarların ödenmesi gerekmektedir. Ancak, bu konuda zaman zaman idarelerce veya yolluk ödemesi yapılan kamu görevlisince hatalar yapılarak, hatalı harcırah ödemelerinin yapıldığı ve hatalı yapılan harcırah ödemeleriyle ilgili de kamu kurumlarınca disiplin soruşturmaları başlatılarak ilgililer hakkında disiplin işlemleri yapılmaktadır.

Mezkur Kanunun "Harcırahın sureti tediye ve mahsubu" başlıklı 59. maddesinde "Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir........Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur." hükümleri uyarınca harcırah ödemelerinde memurun beyanı esas alınmaktadır.

Mezkur Kanunun "Hilafı hakikat beyanname verenler" başlıklı 60. maddesinde "Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur" hükmü mevcut olup hüküm uyarınca gerçeğe aykırı beyanname verenler hakkında yapılması gereken adli olarak amme davası açılması için işlemlerin başlatılması ve idari işlemler için ise fazla harcırah tahsil edilse bile rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarında biri tatbik olunacağı" şeklinde açıklığa kavuşturulmuştur.

Ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde de devlet memurlarına işlemiş oldukları suçlar nedeniyle verilebilecekleri disiplin cezaları da belirtilmiştir.

Bütün bu bilgiler ışığında; Memurun beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemesi sonucunda memur hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda harcırahın hatalı ödendiğine kanaat getirildiği takdirde 6245 sayılı Kanuna göre mi yoksa 657 sayılı Kanuna göre mi disiplin cezası verileceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı 19/02/2015 tarih ve 1842636 sayılı yazısında; memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak, beyanda bulunan memur hakkında yapılan soruşturma sonucunda fiilin doğruluk kazanması durumunda, muhatabı hakkında özel Kanun niteliğinde olan 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği söylenmiştir.

Buna göre evini taşımadıgı halde adres değişikliği yaptırarak gerçeğe aykırı beyanname verenler hakkında adli olarak amme davası açılması için işlemler başlatılacak ve idari işlemler için ise fazla harcırah tahsil edilse bile rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarında biri tatbik olunacaktır.

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.