1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. YURTKUR KİK Nisan 2015 Çalışma Raporu imzalandı
YURTKUR KİK Nisan 2015 Çalışma Raporu imzalandı

YURTKUR KİK Nisan 2015 Çalışma Raporu imzalandı

YURTKUR KİK Nisan 2015 Çalışma Raporu imzalandı

A+A-

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2015 Çalışma Raporu imzalandı. Genel Müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, kurula sunulan talepler görüşülerek, mutabakat sağlanan konular imza altına alındı.

 

Eğitim-Bir-Sen’in kurulun gündemine taşıdığı taleplerden mutabakata varılanlar şunlar:

 

 

Konu- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayınlanmış olup ivedilikle asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.

 

Görüş- Yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda ve belirlenecek plan dahilinde görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun olacağı öngörülmektedir.

 

 

Konu- Kanunlaşması beklenen yasa değişikliği sonrası yönetmelik çalışmaları tamamlanmadan evvel; 27/03/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesindeki hüküm çerçevesinde yurt müdürü kadrolarına atanmalarına rağmen Danıştay 5. Dairesi’nin 2/10/2012 tarihli ve 2012/473 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine başka kadrolara atananların, yurt müdürlüğüne denk kadrolara atanması ya da isteklerine bağlı olarak önceki kurumlarına atanmaları noktasında işlem tesis edilmelidir.

 

Görüş- İlgili personel, söz konusu Danıştay kararı üzerine Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşü dikkate alınarak yurt yönetim memurluğu unvanlarına atanmışlardır. Bu şekilde işlem tesis edilenlerden, yapılan işlemi dava konusu yapanların atamaları mahkeme kararlarına göre gerçekleştirilecektir. İlgili mahkeme tarafından eski kurumlarına ve eski unvanlarına atanmaları yönünde karar çıkması halinde karar ilgisi dolayısıyla eski kurumlarına gönderilecektir.

 

Diğer taraftan, Kurumumuz teşkilat yapısını düzenleyen 6639 sayılı Kanun, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Konu- Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin ivedilikle ve zamana bağlı olmaksızın yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

 

Görüş- Yer değişikliği mazeretine bağlı atamalar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, en son 11.03.2015 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile 54 personelin eş durumu mazeretine dayalı tayini yapılmıştır. Bunun dışında mazerete dayalı tayin başvuruları hizmet ihtiyacı ve kadro durumlarına göre değerlendirilmekte olup, çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

Konu- Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine karşılık, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmak suretiyle mülga 13. maddedeki ikramiye ödemesine benzer şekilde, yıllı bütçe kanununa ekli K Cetvelinde Kuruma bağlı yurtlarda çalışan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katından az olmamak üzere münhasıran nöbet görev ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.

 

Görüş- Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan, “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir...” hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 37. maddesinde yer alan, “Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Mezkûr talimat; özel hizmetin normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 08.30-24.00, yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılı için saat başı 1.63 TL olarak belirlenmiştir); gece hizmetinin de 24.00-08.30 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün süreyle izin verileceğini öngörmüştür.

 

Bu itibarla, Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin artırılması amacıyla 27/01/2015 tarihli ve 75042664-841.02.17-470/1260 sayılı yazı Maliye Bakanlığı’na (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmiştir. Gönderilen yazıda, Kurum hizmetlerinin yükseköğrenim gençlerine yönelik kendine özgü nitelikleri olan ihtisaslaşılması gereken hizmetler olması sebebiyle yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin eğitim ve öğrenimlerini huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tamamlamaları ile bu hizmetleri yürüten personelin memnuniyetinin artırılması suretiyle daha etkin ve verimli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin önem arz ettiği bildirilmiş ve buna istinaden de Merkezi Bütçe Kanunu’nun eki (K) Cetvelinde fazla çalışma ücretinin artırılması talep edilmiştir.

 

 

Konu- Nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle servis hizmetinden faydalanamayan personelin ulaşım giderleri karşılanmalıdır.

 

Görüş- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalışma saatlerini düzenleyen 100.  maddesine göre; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.

 

Bu itibarla; hafta içinde genel olarak 17.30-24.00 saatleri arasında özel hizmet, 24.00-08.30 saatleri arasında gece hizmetini yürüten nöbetçi memurların servis hizmetinden faydalanmaları mümkün olamamaktadır. Ancak vardiyalı çalışan personelin imkanlar dahilinde kısmen de olsa servis hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer vardiyalı personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla vardiya saatlerinin servis saatleri göz önüne alınarak düzenlenmesi uygun görülmektedir. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.